O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 207 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

TĖVŲ KOMITETO BALTARUSIŲ GIMNAZIJOS KLECKE FONDĄ NR. 207

2006-02-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Privati baltarusių gimnazija Klecke (Prywatne gimnazjum białoruskie w Klecku) (1924-11-01 – 1925-08-31)

A. Jakimavičiaus privati baltarusių gimnazija (Prywatne gimnazjum białoruskie A.Jakimowicza) (1925–1926 m.)

Antano Jakimavičiaus privati baltarusių gimnazija Klecke (Prywatne gimnazjum białoruskie Antoniego Jakimowicza w Klecku) (1926–1930 m.)

Tėvų komiteto baltarusių gimnazija Klecke (Gimnazjum Białoruskie Komitetu Rodzicielskiego w Klecku) (1930–1931 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Privati baltarusių gimnazija Klecke pradėjo veiklą 1924-11-01, Antanui Jakimavičiui gavus Polesės mokyklų apygardos kuratoriaus laikinąjį leidimą laikyti penkių klasių vidurinę mokyklą.[1]

1924-12-23 A. Jakimavičiui išduotas leidimas Nr. 18722/24 iki 1925-08-31 laikyti matematikos ir gamtos profilio penkių klasių mišrią vidurinę mokyklą baltarusių dėstomąja kalba.

1925-12-10 A. Jakimavičiui išduotas leidimas Nr. 22630/25 1925-1926 mokslo metais laikyti matematikos ir gamtos profilio šešių klasių mišrią vidurinę mokyklą baltarusių dėstomąja kalba. Gimnazija vadinosi A. Jakimavičiaus privati baltarusių gimnazija.

1926-1927 – 1929-1930 mokslo metais gimnazija vadinosi Antano Jakimavičiaus privati baltarusių gimnazija Klecke. Nuo 1928-1929 mokslo metų gimnazija buvo aštuonių klasių.[2]

Gimnaziją 1930-07-27 perėmė Baltarusių gimnazijos Klecke tėvų komitetas, kuris 1930-09-08 gavo Vilniaus mokyklų apygardos kuratoriaus leidimą 1930-1931 mokslo metais laikyti matematikos ir gamtos profilio aštuonių klasių mišrią vidurinę mokyklą baltarusių dėstomąja kalba. Gimnazija pavadinta Tėvų komiteto baltarusių gimnazija Klecke.[3]

Gimnazijos veiklą nuo 1924-11-01 kontroliavo Polesės mokyklų apygardos kuratorija, nuo 1927-04-01 – Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija.[4]

Mokyklos veiklą reglamentavo Lenkijos Respublikos 1924-07-31 įstatymas apie tautines mokyklas,[5] Vilniaus mokyklų apygardos kuratoriaus 1927-01-28 aplinkraštis Nr. II-2033/27 apie privačių vidurinių mokyklų veiklos laikinąsias taisykles,[6] kiti teisės aktai.

Gimnazija veikė iki 1931 rugsėjo mėn. Leidimas veikti 1931-1932 mokslo metais nebuvo išduotas.[7]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Tėvų komiteto baltarusių gimnazija Klecke buvo matematikos ir gamtos profilio mišri bendrojo lavinimo vidurinė mokykla baltarusių dėstomąja kalba.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Tėvų komiteto baltarusių gimnazijos Klecke dokumentų perdavimo archyvui data nenustatyta, perėmimo akto fondo byloje nėra.

1952 m. sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 34 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 207 yra 1 apyrašas, 34 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1924–1931 m. Dokumentai lenkų, baltarusių kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, leidimai veikti gimnazijai; pedagogų tarybos, stojamųjų egzaminų komisijų posėdžių protokolai; gimnazijos veiklos ataskaitos; susirašinėjimo leidimų veikti suteikimo, stojamųjų ir baigiamųjų egzaminų, moksleivių priėmimo, vakarų organizavimo, kadrų klausimais dokumentai; statistinės žinios apie gimnaziją, moksleivių organizacijų anketos, prašymai priimti į gimnaziją, sumažinti mokesčius už mokslą, mokytojų ir mokinių sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 207 apyraše Nr. 1 įrašyti 34 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1924-1931 m. Dokumentai lenkų, baltarusių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra asmenų nuotraukų. Yra blunkančių dokumentų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 207, ap. 1, b. 8, l. 7; b. 2, l. 17, 54.
[2] LCVA. F. 207, ap. 1, b. 3, l. 2-7.
[3] LCVA. F. 172, ap. 1, b. 5519, l. 29, 30; F. 207, ap. 1, b. 3, l. 8.
[4] Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (toliau – DU RP), 1922, Nr. 34-286; 1927, Nr.20-157.
[5] DU RP, 1924, Nr. 79-766.
[6] Dziennik Urzędowy Kuratorjum Okręgu Szkolnego Wileńskiego, 1927, Nr. 2-34.
[7] LCVA, F. 207, ap. 1, b. 32.; b. 33, l. 31; F. 172, ap. 1, b. 5519, l. 7, 17.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 15:30