O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 212 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PRIVAČIOS MIŠRIOS GIMNAZIJOS LIETUVIŲ DĖSTOMĄJA KALBA ŠVENČIONYSE FONDĄ NR. 212

2006-08-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Švenčionių lietuvių gimnazija (Gimnazjum Litewskie w Święcianach) (1918–1921 m.)

„Ryto“ švietimo draugijos Švenčionių lietuvių gimnazija (Gimnazjum Litewskie Stowarzyszenia Oswiatowego „Rytas“ w Święcianach) (1921–1922 m.)

Švenčionių mišri lietuvių gimnazija (Koedukacyjne Gimnazjum Litewskie w Święcianach) (1922–1923 m.)

Švenčionių lietuvių gimnazija (Gimnazjum Litewskie w Święcianach) (1924-07-14–1932-01-26)

Švenčionių privati gimnazija lietuvių dėstomąja kalba (Gimnazjum Prywatne z litewskim językiem nauczania w Święcianach (1932-01-27–1936 m.)

Privati mišri gimnazija lietuvių dėstomąja kalba Švenčionyse (Gimnazjum Prywatne koedukacyjne z litewskim językiem nauczania w Święcianach) (1936 m.–1937-08-30)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Švenčionių lietuvių gimnazija pradėjo veiklą 1918 m. Gimnaziją išlaikė „Ryto“ lietuvių švietimo draugija Švenčionyse.[1]

Vilniaus apygardos mokyklų skyrius 1919-09-12 raštu Nr. 601 leido gimnazijai tęsti veiklą. 1920-12-22 gimnazija buvo įregistruota Vidurio Lietuvos Švenčionių apskrities mokyklų inspektoriaus įstaigoje.

1921 m. gimnazija vadinosi „Ryto“ švietimo draugijos Švenčionių lietuvių gimnazija. [2] Tiksli pavadinimo pasikeitimo data ir teisinis pagrindas nenustatyti.

Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija 1922-08-29 išdavė „Ryto“ švietimo draugijai Švenčionyse leidimą Nr. 7465 laikyti 8 klasių mišrią gimnaziją lietuvių dėstomąja kalba. Gimnazija vadinosi Švenčionių mišri lietuvių gimnazija.

Vilniaus mokyklų apygardos kuratorius 1923-11-23 raštu pranešė apie gimnazijos uždarymą.

1924-07-14 Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija išdavė „Ryto“ švietimo draugijai Švenčionyse leidimą Nr. 9259/24-III atidaryti ir laikyti 8 klasių mišrią gimnaziją lietuvių dėstomąja kalba. Gimnazija vadinosi Švenčionių lietuvių gimnazija.

1932-01-27 Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija raštu Nr. II-1000/32 nustatė mokyklos pavadinimą – Švenčionių privati gimnazija lietuvių dėstomąja kalba.[3]

Nuo 1936 m. gimnazija vadinosi Privati mišri gimnazija lietuvių dėstomąja kalba Švenčionyse.[4] Lietuviškas gimnazijos pavadinimas dokumentuose – Priv. Koed. Gimnazija su lietuvių dėstomąja kalba Švenčionyse. Tiksli pavadinimo pasikeitimo data, teisinis pagrindas nenustatyti.

Gimnazijos veiklą nuo 1919-09-24 iki 1920 m. vidurio kontroliavo Vilniaus apygardos mokyklų inspektorius, nuo 1920-10-12 iki 1922-04-06 – Švenčionių apskrities mokyklų inspektoriaus įstaiga, nuo 1922-05-16 – Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija.[5]

Mokyklos veiklą reglamentavo Rytų žemių generalinio komisaro 1919-10-11 laikinasis potvarkis apie mokyklų sistemą ir švietimą, Lenkijos Respublikos 1924-07-31 įstatymas apie tautinių mažumų mokyklas, Vilniaus mokyklų apygardos kuratoriaus 1927-01-28 aplinkraštis Nr. II-2033/27 apie privačių vidurinių mokyklų veiklos laikinąsias taisykles, kiti teisės aktai.

Vilniaus mokyklų apygardos kuratoriaus 1936-11-23 sprendimu Nr. II-39579/36 nuo 1937-08-31 gimnazija buvo uždaryta.[6]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Privati mišri gimnazija lietuvių dėstomąja kalba Švenčionyse buvo humanitarinio profilio bendrojo lavinimo 8 klasių vidurinė mokykla.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Privačios mišrios gimnazijos lietuvių dėstomąja kalba Švenčionyse dokumentų perdavimo archyvui data nenustatyta, perėmimo akto fondo byloje nėra.

Į apskaitos dokumentus 1963-09-25 įrašytas apyrašas Nr. 1, 468 apskaitos vienetai.

1994 m. patikslintas bylų skaičius – 466 saugojimo vienetai.

Iš viso fonde Nr. 212 yra 1 apyrašas, 466 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1923–1937 m. Dokumentai lietuvių, lenkų kalbomis.

 

Veiklos ir mokinių asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai; pedagogų tarybos posėdžių protokolai; mokymo programos; gimnazijos veiklos ir jos patikrinimų, internato veiklos ataskaitos; žinios apie gimnaziją, mokinius, mokinių organizacijas; pamokų ir papildomų pareigų paskirstymo žinios; susirašinėjimo mokinių priėmimo, egzaminų, vasaros stovyklų, renginių organizavimo, statistinių žinių teikimo, mokytojų pensijų, mokyklos patalpų, kadrų klausimais dokumentai; mokinių priėmimo, ketvirčių ir pusmečių žurnalai; prašymai priimti į gimnaziją; mokinių, mokytojų, vadovėlių sąrašai; darbuotojams ir mokiniams išduoti liudijimai; mokinių asmens bylos, registracijos lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą; mokinių asmens bylos, prašymų priimti į gimnaziją ir mokinių registracijos lapų bylos – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 212 apyraše Nr. 1 įrašyti 466 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1937 m. Dokumentai lietuvių, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis. Yra blunkančių dokumentų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA). F. 172, ap. 1, b. 2179, l. 345, 486, 516.
[2] LCVA. F. 172, ap. 1, b. 575, l. 35, 39; 155 (II t.) l. 86.
[3] LCVA. F. 172, ap. 1, b. 2179, l. 562, 516, 469, 201, 80.
[4] LCVA. F. 212, ap. 1, b. 21, l. 390.
[5] Dziennik Urzędowy Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich, 1919, Nr. 31-340; LCVA. F. 172, ap. 1, b. 2179, l. 546; Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 1922, Nr. 34-286.
[6] LCVA. F. 212, ap. 1, b. 21, l. 175. 
 
 
 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PRIVAČIOS MIŠRIOS GIMNAZIJOS LIETUVIŲ DĖSTOMĄJA KALBA ŠVENČIONYSE FONDO NR. 212 PAPILDYMĄ

2015-04-21 Nr. SA-58

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Privačios mišrios gimnazijos lietuvių dėstomąja kalba Švenčionyse fondą Nr. 212 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2006-08-31 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-313/1.

Pasikeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

2007 m., rengiant fondo pažymą, nustatyta, kad fondo Nr. 199 apyrašo Nr. 2 bylos Nr. 1, 2, 3, 4 priklauso Privačios mišrios gimnazijos lietuvių dėstomąja kalba Švenčionyse fondui Nr. 212.

2015 m. balandžio mėn. bylos iš fondo Nr. 199 apyrašo Nr. 2 iškeltos, sudarytas fondo Nr. 212 apyrašo Nr. 1 tęsinys. Į fondo Nr. 212 apyrašo Nr. 1 tęsinį įrašytų bylų Nr. 466–469. Įrašytų bylų chronologinės ribos 1932–1937 m.

Iš viso fonde Nr. 212 yra 1 apyrašas, 470 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1923–1937 m. Dokumentai lietuvių, lenkų kalbomis.

 

Veiklos ir mokinių asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašo tęsinį įrašyti 4 apskaitos vienetai nuo Nr. 466 iki Nr. 469.

Į apyrašo tęsinį įrašyti I–VIII klasių pažymių žurnalai ketvirčiams ir pažymių katalogai pusmečiams.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 470 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1923–1937 m. Dokumentai lietuvių, lenkų kalbomis. Dokumentų skiriamosios ypatybės – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji specialistė   Elžbeta Šimelevičienė

 

 

 

 

 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 15:32