O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 213 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VALSTYBINIO JONO IR ANDRIAUS SNIADECKIŲ LICĖJAUS FONDĄ NR. 213

2006-01-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Valstybinis Jono ir Andriaus Sniadeckių licėjus (Państwowe Liceum im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich) (1938-07-01–1939 m. gruodžio mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Valstybinis Jono ir Andriaus Sniadeckių licėjus įsteigtas 1938-07-01 Lenkijos Respublikos tikybų ir viešojo švietimo ministro 1938-04-09 įsakymu. Veikė prie Vilniaus Stepono Batoro universiteto.

Licėjus buvo pavaldus Vilniaus mokyklų apygardos kuratorijai, pedagoginę veiklą kontroliavo Vilniaus Stepono Batoro universiteto rektorius.[1] Licėjaus veiklą reglamentavo Lenkijos Respublikos 1932-03-11 įstatymas apie mokyklų sistemą,[2] tikybų ir viešojo švietimo ministro  1937-03-02 potvarkis apie bendrojo lavinimo licėjų veiklos organizavimą,[3] kiti teisės aktai.

Licėjus veikė iki 1939 m. Tiksli veiklos pabaigos data nenustatyta. Vėliausieji licėjaus veiklos dokumentai fonde – 1939 m. gruodžio mėn.[4]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Valstybinis Jono ir Andriaus Sniadeckių licėjus buvo dvejų metų mokymo įstaiga, bendrojo lavinimo vidurinės mokyklos aukštesnioji pakopa. Į licėjų buvo priimami baigę gimnaziją asmenys. Licėjuje buvo įgyjamas bendrasis išsilavinimas, jame besimokantys buvo rengiami dalyvauti visuomenės gyvenime ir studijuoti aukštojoje mokyklojeLicėjuje veikė Klasikinis, Humanitarinis, Matematikos ir fizikos bei Gamtos skyriai.[5]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Valstybinio Jono ir Andriaus Sniadeckių licėjaus dokumentų perdavimo archyvui data nenustatyta. Dokumentų perdavimo akto fondo byloje nėra.

Į apskaitos dokumentus 1951-12-31 buvo įrašytas apyrašas Nr. 1, 23 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 213 yra 1 apyrašas, 23 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1938–1939 m. Dokumentai lenkų kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, susirašinėjimo kadrų klausimais dokumentai, klasių žurnalai, pažymos apie moksleivių elgesio ir pažangumo įvertinimą, moksleivių bei išduotų moksleivių pažymėjimų apskaitos žurnalai, mokėjimo už mokslą kontrolės knygos, tarnautojų asmens bylos.

Apyrašas iš dalies suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 213 apyraše Nr. 1 įrašyti 23 apskaitos vienetai. Dokumentai 1938–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis. Yra blunkančių dokumentų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Dziennik Urzędowy Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (toliau – DU MWRiOP), 1938, Nr. 5-129.
[2] Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (toliau – DU RP), 1932, Nr. 38-389.
[3] Dziennik Urzędowy Kuratorium Okręgu Szkolnego Wileńskiego, 1937, Nr. 4-46.
[4] Lietuvos centrinis valstybės archyvas, F. 213, ap. 1, b. 21.
[5] DU RP, 1932, Nr. 38-389; DU MWRiOP, 1938, Nr. 5-129.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 15:40