O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 215 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

SESERŲ VIZIČIŲ MOKYMO ĮSTAIGŲ VILNIUJE IR 

LENKIJOS MOKYTOJŲ SĄJUNGOS VIDURINIO IŠSILAVINIMO SEKCIJOS BRANDOS KURSŲ VILNIUJE FONDĄ NR. 215

2006-12/2007-07-       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Seserų vizičių mergaičių licėjus Vilniuje (Liceum Żeńskie S.S.Wizytek w Wilnie) (1923-11-08–1933 m. birželio mėn.)

2. Pradžios mokykla prie Seserų vizičių mergaičių licėjaus Vilniuje (Szkoła Powszechna przy Liceum S.S. Wizytek w Wilnie) (1926-11-22–1929 m.)

Privati pradžios mokykla Nr. 29 Vilniuje (Prywatna szkoła powszechna Nr. 29 w Wilnie) (1929 m.–1932-05-17)

Seserų vizičių kongregacijos privati pradžios mokykla Vilniuje (Prywatna Szkoła Powszechna Zgromadzenia Sióstr Wizytek w Wilnie) (1932-05-18–1934-12-14)

Seserų vizičių privati mergaičių pradžios mokykla Vilniuje (Prywatna Żeńska Szkoła Powszechna S.S. Wizytek w Wilnie) (1934-12-15–1937 m.)

3. Lenkijos mokytojų sąjungos vidurinio išsilavinimo sekcijos brandos kursai Vilniuje (Kursy Maturalne Sekcji Szkolnictwa Średniego Z.N.P w Wilnie (1933–1940 m.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Seserų vizičių kongregacija, gavusi Vilniaus mokyklų apygardos kuratorijos 1923-11-08 leidimą Nr. 18832/23-III, atidarė mokyklą, kuri vadinosi Seserų vizičių mergaičių licėjus Vilniuje.[1]

Licėjaus veiklą kontroliavo Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija.[2]

Licėjus veikė iki 1933 birželio mėn.[3] Tiksli veiklos pabaigos data ir teisinis pagrindas nenustatyti.

2. Vilniaus mokyklos apygardos kuratorija 1926-11-22 raštu N. I-26072/26 leido Seserų vizičių kongregacijai išlaikyti pradžios mokyklą Vilniuje. Mokykla vadinosi Pradžios mokykla prie Seserų vizičių mergaičių licėjaus Vilniuje.[4]

Nuo 1929/1930 mokslo metų pradžios mokykla vadinosi Privati pradžios mokykla Nr. 29.[5]

Vilniaus miesto mokyklų inspektoriaus 1932-04-27 ir 1932-05-18 raštais Nr. 103 mokykla pavadinta Seserų vizičių kongregacijos privačia pradžios mokykla Vilniuje.

Vilniaus mokyklų apygardos kuratorijos 1934-12-15 sprendimu Nr. I-48028/34 patvirtintas mokyklos statutas, kuriame nurodytas mokyklos pavadinimas – Seserų vizičių privati mergaičių pradžios mokykla Vilniuje.

Dokumentuose mokykla taip pat vadinta Privačia pradžios mokykla Vilniuje prie Seserų vizičių kongregacijos (Prywatna Szkoła Powszechna przy Zgromadzeniu S.S. Wizytek w Wilnie).

Mokyklos veiklą kontroliavo Vilniaus miesto mokyklų inspektorius, Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija.

Mokykla veikė iki 1936/1937 m. m. pabaigos.[6] Tiksli veiklos pabaigos data ir teisinis pagrindas nenustatyti.

3. Lenkijos mokytojų sąjungos vidurinio išsilavinimo sekcija Vilniuje 1933 m. įsteigė Brandos kursus (Vilniaus mokyklų apygardos kuratorijos 1933-09-15 leidimas veikti Nr. II-28389/33).[7] Kursai vadinosi Lenkijos mokytojų sąjungos vidurinio išsilavinimo sekcijos brandos kursai Vilniuje. Dokumentuose taip pat buvo vadinami Privačiais Lenkijos mokytojų sąjungos vidurinio išsilavinimo sekcijos brandos kursais Vilniuje. Kursų veiklą kontroliavo Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija.

Lietuvos Respublikos švietimo ministerija leido kursams veikti iki 1940-02-15.[8] Tiksli veiklos pabaigos data nenustatyta. 1940 m. birželio mėn. kursai dar veikė.[9]

 

Sudarytojų funkcijos

 

1. Seserų vizičių mergaičių licėjus Vilniuje buvo 6 klasių bendrojo lavinimo vidurinė mokykla.

2. Pradžios mokykla prie Seserų vizičių mergaičių licėjaus Vilniuje buvo bendrojo lavinimo katalikių mergaičių mokykla. Keičiantis mokyklos pavadinimui funkcijos nesikeitė.

Įsteigus mokyklą 1926 m. joje buvo viena klasė, vėliau klasių skaičius palaipsniui didėjo. 1934 m. statute nurodyta mokymo trukmė – 6 metai.

3. Lenkijos mokytojų sąjungos vidurinio išsilavinimo sekcijos brandos kursai Vilniuje buvo suaugusiųjų mokymo įstaiga, kurioje buvo įgyjamas bendrasis išsilavinimas pagal gimnazijos programą. Dviejų gimnazijos klasių programa kursuose buvo išeinama per vienerius metus. Į kursus buvo priimami asmenys nuo 18 metų.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Seserų vizičių mokymo įstaigų Vilniuje ir Lenkijos mokytojų sąjungos vidurinio išsilavinimo sekcijos brandos kursų Vilniuje dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyta. Į apskaitos dokumentus 1949 m. įrašyti 28 neaprašyti saugojimo vienetai.

1952-11-17 į apskaitos dokumentus įrašytas apyrašas Nr. 1, 75 bylos ir apyrašas Nr. 2, 52 bylos.

1968 m. į apyrašą Nr. 2 papildomai įrašytos 5 bylos.

2007 m. nustatyta, kad fonde yra ir Seserų vizičių kongregacijos pradžios mokyklos bei Lenkijos mokytojų sąjungos vidurinio išsilavinimo sekcijos brandos kursų Vilniuje dokumentų. Patikslintas Seserų vizičių mergaičių licėjaus Vilniuje fondo Nr. 215 pavadinimas. Jungtinis fondas pavadintas „Seserų vizičių mokymo įstaigos Vilniuje ir Lenkijos mokytojų sąjungos vidurinio išsilavinimo sekcijos brandos kursai Vilniuje “.

Iš viso fonde Nr. 215 yra 2 apyrašai, 132 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1939 m. Dokumentai lenkų kalba.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Seserų vizičių mergaičių licėjaus Vilniuje ir Lenkijos mokytojų sąjungos vidurinio išsilavinimo sekcijos brandos kursų Vilniuje veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti:

Seserų Vizičių mergaičių licėjaus Vilniuje egzaminų komisijos protokolai, moksleivių elgesio ir pažangumo įvertinimo pažymos;

Lenkijos mokytojų sąjungos vidurinio išsilavinimo sekcijos brandos kursų Vilniuje klasių žurnalai, prašymai priimti į kursus, klausytojų asmens bylos.

Apyrašas iš dalies suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, prašymų priimti į kursus, asmens bylos – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka. Pagal fondo sudarytojus bylos nesugrupuotos.

Iš viso fondo Nr. 215 apyraše Nr. 1 įrašyti 75 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1929–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra asmenų nuotraukų. Yra blunkančių dokumentų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Seserų vizičių mokymo įstaigų Vilniuje veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, susirašinėjimo licėjaus ir pradžios mokyklos veiklos klausimais dokumentai; Seserų vizičių mergaičių licėjaus Vilniuje pedagogų tarybos posėdžių protokolai,  mokinių asmens duomenų žurnalas, klasių žurnalai.

Apyrašas iš dalies suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą. Pagal fondo sudarytojus bylos nesugrupuotos.

Iš viso fondo Nr. 215 apyraše Nr. 2 įrašyti 57 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1935 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis. Yra blunkančių dokumentų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 215, ap. 2, b. 1.
[2] Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 1922, Nr. 34-286.
[3] LCVA. F. 172, ap. 1, b. 7439, l. 39, 40.
[4] LCVA. F. 173, ap. 1, b. 1128, l. 11,14.
[5] LCVA. F. 215, ap. 2, b. 54, l. 21.
[6] LCVA. F. 173, ap. 1, b. 1128, l. 50, 67, 78, 146.
[7] LCVA. F. 172, ap. 1, b. 6392, l.26.
[8] LCVA. F. 391, ap. 8, b. 419, l.149.
[9] LCVA. F. 215, ap. 1, b. 33.
  
 
 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

SESERŲ VIZIČIŲ MOKYMO ĮSTAIGŲ VILNIUJE IE LENKIJOS MOKYTOJŲ SĄJUNGOS VIDURINIO IŠSILAVINIMO SEKCIJOS BRANDOS KURSŲ VILNIUJE FONDO NR. 215 PAPILDYMĄ

2015- 01-28 Nr. SA-21

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Informacija apie Seserų vizičių mokymo įstaigų Vilniuje ir Lenkijos mokytojų sąjungos vidurinio išsilavinimo sekcijos brandos kursų Vilniuje fondą Nr. 215 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2007-02-27 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-201.

Pasikeitimų nebuvo.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Tobulinant Vilniaus mokyklų apygardos ir mokyklų rajonų inspektorių įstaigų Vilniuje fondo Nr. 173 apyrašų Nr. 1 ir Nr. 2 bylų antraštes nustatyta, kad apyrašo Nr. 1 bylos Nr. 1386, 1589–1592, 1596, 1738, 1739, 1741, 1960–1963 ir 1967 bei apyrašo Nr. 2 bylos Nr. 28, 205, 206 priklauso Seserų vizičių mokymo įstaigų Vilniuje ir Lenkijos mokytojų sąjungos vidurinio išsilavinimo sekcijos brandos kursų Vilniuje fondui Nr. 214 (žr. Fondo Nr. 173 pertvarkymo (apyrašų Nr. 1 ir Nr. 2 antraščių tobulinimo) aktą).

2015 m. sausio mėn. sudarytas fondo Nr. 215 apyrašo Nr. 2 tęsinys, į kurį minėtos 17 bylų įrašytos numeriais 58–74.

Iš viso fonde Nr. 215 yra 2 apyrašai, 149 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1923–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, fotografija.

 

Seserų vizičių mokymo įstaigų Vilniuje veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Į apyrašo tęsinį rašyta 17 apskaitos vienetų nuo Nr. 58 iki Nr. 74.

Į apyrašo tęsinį įrašyti Seserų vizičių kongregacijos privačios mergaičių pradžios mokyklos Vilniuje pedagogų tarybos posėdžių protokolai, klasės žurnalai, mokinių elgesio ir pažangumo įvertinimo lapai ir žurnalai, gautų ir siųstų raštų registracijos žurnalas.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 74 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1923–1937 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

SESERŲ VIZIČIŲ MOKYMO ĮSTAIGŲ VILNIUJE IR LENKIJOS MOKYTOJŲ SĄJUNGOS VIDURINIO IŠSILAVINIMO SEKCIJOS BRANDOS KURSŲ VILNIUJE FONDO NR. 215 PERTVARKYMĄ (APYRAŠŲ NR. 1, NR. 2 BYLŲ ANTRAŠČIŲ TOBULINIMĄ)

2020-06-10 Nr. SA-31

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Seserų vizičių mokymo įstaigų Vilniuje ir Lenkijos mokytojų sąjungos vidurinio išsilavinimo sekcijos brandos kursų Vilniuje fondo Nr. 215 sudarytojus buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2007-07-27 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-201 ir 2015-01-28 Pažymoje apie fondo papildymą Nr. SA-21.

Pakeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Iš viso fonde Nr. 215 buvo 2 apyrašai, 149 apskaitos vienetai. Apyrašai buvo iš dalies suminiai.

2020 m. patobulintos fondo Nr. 215 apyrašų Nr. 1, Nr. 2 bylų antraštės, patikslintos datos.

Į patobulintą apyrašą Nr. 1 įrašytas 1 apskaitos vienetas – byla Nr. 76 (senas fondo Nr. 215 apyrašas Nr. 1), į patobulintą apyrašą Nr. 2 įrašytas 1 apskaitos vienetas – byla Nr. 75 (senas fondo Nr. 215 apyrašas Nr. 2).

Dalis bylų kataloguotos, duomenys įtraukti į vardinę Asmenų duomenų bazę, bylų sisteminimas apyraše nekeistas.

Iš viso fonde Nr. 215 yra 2 apyrašai, 151 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1940 m. Dokumentai lenkų, prancūzų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, fotografija.

 

Seserų vizičių mergaičių licėjaus Vilniuje ir Lenkijos mokytojų sąjungos vidurinio išsilavinimo sekcijos brandos kursų Vilniuje veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašą įrašyti:

Seserų vizičių mergaičių licėjaus Vilniuje brandos egzaminų dokumentai, licėjaus baigimo pažymėjimai, moksleivių elgesio ir mokslo pažangumo įvertinimo žurnalai;

Lenkijos mokytojų sąjungos vidurinio išsilavinimo sekcijos brandos kursų Vilniuje klasių pamokų ir lankomumo žurnalai, prašymai priimti į kursus, klausytojų asmens bylos.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 76 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1925–1940 m. Dokumentai lenkų prancūzų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, fotografija.

 

Seserų vizičių mokymo įstaigų Vilniuje veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Į apyrašą įrašyti:

Seserų vizičių mokymo įstaigų Vilniuje dokumentai: vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, raštai licėjaus ir pradžios mokyklos steigimo, mokytojų skyrimo, kursų ir kitų renginių organizavimo, kitais veiklos klausimais;

Seserų vizičių mergaičių licėjaus Vilniuje pedagogų tarybos posėdžių protokolai, žinios apie licėjaus mokines, klasių pamokų ir lankomumo žurnalai, gautų ir išsiųstų raštų registracijos žurnalas;

Seserų vizičių kongregacijos privačios mergaičių pradžios mokyklos Vilniuje pedagogų tarybos posėdžių protokolai, klasių pamokų ir lankomumo, moksleivių elgesio ir mokslo pažangumo įvertinimo žurnalai, gautų ir išsiųstų raštų registracijos žurnalas.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 75 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1937 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Elena Vydrina

 

 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 15:44