O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 216 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

FILOMATŲ PRIVAČIŲ MERGAIČIŲ GIMNAZIJOS IR PREKYBOS LICĖJAUS VILNIUJE FONDĄ NR. 216

2006-11/2007-07-    Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Filomatų licėjus Vilniuje (Liceum im. Filomatów w Wilnie) (1922–1935 m.)

Filomatų privati mergaičių gimnazija Vilniuje (Prywatne Gimnazjum Żeńskie im. Filomatów w Wilnie) (1935–1939 m.)

Filomatų privati mergaičių gimnazija ir privatus mergaičių prekybos licėjus Vilniuje (Prywatne Gimnazjum Żeńskie i Prywatne Liceum Handlowe Żeńskie im. Filomatów w Wilnie) (1939 m.)

Vilniaus Filomatų mergaičių gimnazija (1940 m.)

2. S. Pietraškievičiūtės vadovaujamas mergaičių prekybos licėjus Vilniuje (Liceum Handlowe Żeńskie pod dyrekcją S. Pietraszkiewiczówny w Wilnie) (1926-08-11–1928-09-03)

Stanislavos Pietraškievičiūtės mergaičių prekybos licėjus Vilniuje (Liceum Handlowe Żeńskie Stanisławy Pietraszkiewiczówny w Wilnie) (1928-09-04–1938-07-29)

Filomatų privatus mergaičių prekybos licėjus Vilniuje (Prywatne Liceum Handlowe Żeńskie im. Filomatów w Wilnie) (1938-07-30–1939 m.)

Filomatų privati mergaičių gimnazija ir privatus mergaičių prekybos licėjus Vilniuje (Prywatne Gimnazjum Żeńskie i Prywatne Liceum Handlowe Żeńskie im. Filomatów w Wilnie) (1939 m.–1940-01-24)

Privatinė Stanislavos Pietraškievičiūtės Filomatų vardo mergaičių prekybos mokykla Vilniuje (1940-01-25–1940 m.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Filomatų licėjus įsteigtas 1922 m. Jį įsteigė S. Pietraškievičiūtė. Tiksli licėjaus veiklos pradžios data ir teisinis pagrindas nenustatyti.[1]

Nuo 1935/1936 mokslo metų mokykla vadinosi Filomatų privati mergaičių gimnazija Vilniuje.[2]

1939/1940 m. m. pradžioje veikė vidurinė mokykla, kuri vadinosi Filomatų privačia mergaičių gimnazija ir privačiu mergaičių prekybos licėjumi Vilniuje.[3]

Mokyklos veiklą kontroliavo Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija.

1940 m. dokumentuose mokykla vadinama Vilniaus Filomatų mergaičių gimnazija. Švietimo ministerijos Viduriniojo mokslo departamento direktorius 1940-01-16 rašte švietimo ministrui siūlė nuo 1940-02-01 gimnaziją uždaryti.[4] Tiksli gimnazijos veiklos pabaigos data nenustatyta.

2. Lenkijos Respublikos tikybų ir viešojo švietimo ministerija 1926-08-11 leido Stanislavai Pietraškievičiūtei atidaryti 2 klasių prekybos licėjų (leidimas veikti Nr. III H.10834/26).[5] Dokumentuose licėjus buvo vadinamas S. Pietraškievičiūtės vadovaujamu mergaičių prekybos licėjumi Vilniuje.

1928-09-04 Tikybų ir viešojo švietimo ministerija išdavė Stanislavai Pietraškevičiūtei leidimą Nr. III.H-8239/28 tęsti licėjaus veiklą. Leidime nurodytas mokyklos pavadinimas – Stanislavos Pietraškievičiūtės mergaičių prekybos licėjus Vilniuje.[6]

Vilniaus mokyklų apygardos kuratorijos 1938-07-30 sprendimu Nr. III-25010/38 buvo nustatytas licėjaus pavadinimas – Filomatų privatus mergaičių prekybos licėjus Vilniuje.[7]

1939/1940 mokslo metų pradžioje veikė vidurinė mokykla, kuri vadinosi Filomatų privačia mergaičių gimnazija ir privačiu mergaičių prekybos licėjumi Vilniuje.[8]

Licėjaus veiklą kontroliavo Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija.

Lietuvos Respublikos Švietimo ministro 1940-01-25 įsakymu C/Nr. 7 S.Pietraškievičiūtei buvo leista nuo 1940-01-25 atidaryti ir iki 1940-09-01 laikyti mergaičių prekybos mokyklą. Mokykla vadinosi Privatine Stanislavos Pietraškievičiūtės Filomatų vardo mergaičių prekybos mokykla Vilniuje.[9]

Tiksli veiklos pabaigos data ir teisinis pagrindas nenustatyti. 1940 m. gegužės mėn. mokykla dar veikė.[10]

 

Sudarytojų funkcijos

 

1. Filomatų licėjus Vilniuje buvo 6 klasių bendrojo lavinimo vidurinė mokykla. Privati Filomatų mergaičių gimnazija Vilniuje buvo 4 klasių bendrojo lavinimo vidurinė mokykla.

2. S. Pietraškievičiūtės vadovaujamas mergaičių prekybos licėjus Vilniuje buvo 2 klasių mokykla, ruošusi mergaitės darbui prekybos įmonėse. Vėliau keičiantis licėjaus pavadinimui, jo funkcijos nesikeitė.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Filomatų privačių mergaičių gimnazijos ir prekybos licėjaus Vilniuje dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyta. 1949 m. fonde buvo 32 bylos.

Į apskaitos dokumentus 1952-12-20 įrašytas apyrašas Nr. 1, 20 apskaitos vienetų.

2007 m. patikslintas fondo pavadinimas. Filomatų privataus licėjaus ir gimnazijos Vilniuje fondas Nr. 216 pavadintas „Filomatų privatūs mergaičių gimnazija ir prekybos licėjus Vilniuje“.

Iš viso fonde Nr. 216 yra 1 apyrašas, 20 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1930–1940 m. Dokumentai lenkų kalba.

 

Klasių žurnalų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti klasių žurnalai.

Apyrašas iš dalies suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją. Pagal fondo sudarytojus bylos nesugrupuotos. Iš bylų antraščių negalima nustatyti, kokios įstaigos dokumentai sudaro bylą.

Iš viso fondo Nr. 216 apyraše Nr. 1 įrašyta 20 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1930–1940 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau–LCVA). F. 172, ap. 1, b. 959, l.32
[2] LCVA. F. 172, ap. 1, b. 5275, l. 73.
[3] LCVA. F. 172, ap. 1, b. 7079.
[4] LCVA. F. 391, ap. 2, b. 2262, l. 19, 26.
[5] LCVA. F. 172, ap. 1, b. 2587.
[6] LCVA. F. 51, ap. 7, b. 425, l. 45.
[7] LCVA. F. 51, ap. 7, b. 1338, l. 26
[8] LCVA. F. 172, ap. 1, b. 7079.
[9] LCVA. F. 391, ap. 8, b. 343, l. 146.
[10] LCVA. F. 216, ap. 1, b. 18.
  
 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

FILOMATŲ PRIVAČIŲ MERGAIČIŲ GIMNAZIJOS IR PREKYBOS LICĖJAUS VILNIUJE FONDO NR. 216 PERTVARKYMĄ

(APYRAŠO NR. 1 BYLŲ ANTRAŠČIŲ TOBULINIMĄ)

2020-05-27 Nr. SA-26

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Filomatų privačių mergaičių gimnazijos ir prekybos licėjaus Vilniuje fondo Nr. 216 sudarytojus buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2007-07-27 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-203.

Pakeitimų nebuvo. 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Iš viso fonde Nr. 216 buvo 1 apyrašas, 20 apskaitos vienetų.

2020 m. gegužės mėn. buvo tobulinamos fondo Nr. 216 apyrašo Nr. 1 bylų antraštės, tikslinamos datos, tvarkomi iš Lietuvos Respublikos valstybinės kultūros paveldo komisijos 2007-07-27 Dokumentų perdavimo aktu Nr. GF-15 priimti fondui priklausantys dokumentai (1 sąlyginis vienetas (aplankas)).

Į patobulintą apyrašą Nr. 1 įrašytos 2 bylos – Nr. 21 ir Nr. 22 (senas fondo Nr. 216 apyrašas Nr. 1).

Bylų sisteminimas apyraše nekeistas.

Iš viso fonde Nr. 216 yra 1 apyrašas, 22 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1930–1940 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Klasių žurnalų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašą įrašyti klasių pamokų ir lankomumo žurnalai, Stanislavos Pietraškievičiūtės (Stanisława Pietrazkiewiczówna) gyvenimo aprašymas.

Iš viso į apyrašą Nr. 1 įrašyti 22 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1930–1940 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Elena Vydrina

 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 15:45