O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 247 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA

APIE RUSŲ LABDAROS DRAUGIJOS PRIVAČIOS PRADŽIOS MOKYKLOS BARANOVIČIUOSE FONDĄ NR. 247

2007-04     Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Rusų labdaros draugijos privati pradžios mokykla Baranovičiuose (Prywatna Szkoła Powszechna Rosyjskiego Towarzystwa Dobroczynności w Baranowiczach) (1931-10-02–1935 m. lapkričio mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija 1931-10-02 išdavė Rusų labdaros draugijos Lenkijoje Baranovičių skyriui leidimą Nr. I-31908/31 laikyti privačią pradžios mokyklą rusų dėstomąja kalba. Mokykla vadinosi Rusų labdaros draugijos privati pradžios mokykla Baranovičiuose.[1]

Mokykla taip pat buvo vadinama Rusų labdaros draugijos Lenkijoje Baranovičių skyriaus pradžios mokykla.

Pagal Vilniaus mokyklų apygardos kuratoriaus 1935-05-09 raštą Nr. I-12937/35 bei 1935-06-14 sprendimą Nr. I-18224/35 mokykla nuo 1935-08-31 turėjo būti likviduota. Tačiau mokykla veikė iki 1935 m. lapkričio pabaigos.[2]

Mokyklos veiklą prižiūrėjo Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija, Baranovičių apskrities mokyklų inspektorius. Veiklą reglamentavo Lenkijos Respublikos 1932-03-11 įstatymas apie mokyklų sistemą, 1932-03-11 įstatymas apie privačias mokyklas ir mokymo ir auklėjimo įstaigas, kiti teisės aktai.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Rusų labdaros draugijos privati pradžios mokykla Baranovičiuose buvo bendrojo lavinimo mokymo įstaiga rusų dėstomąja kalba. Mokykloje 1931/1932 mokslo metais buvo 2 skyriai, iki 1934/1935 m. m. - 3, 1934/1935 m. m. - 4, 1935/1936 m. m. - 5 skyriai.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Rusų labdaros draugijos privačios pradžios mokyklos Baranovičiuose dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1952-11-07 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyta 17 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde Nr. 247 yra 1 apyrašas, 17 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1931–1935 m. Dokumentai lenkų kalba.

Fondas galėtų būti dokumentų mainų su Baltarusijos archyvais objektu.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Baranovičių apskrities mokyklų inspektoriaus tvarkomieji dokumentai, žinios apie mokyklą, susirašinėjimo mokyklos steigimo, mokinių priėmimo, personalo, mokyklos likvidavimo klausimais dokumentai, skyrių žurnalai, mokinių sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 247 apyraše Nr. 1 įrašyta 17 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1931–1935 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis. Yra blunkančių dokumentų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA). F. 172, ap. 1, b. 2896, l. 22 - 28.
[2] LCVA. F. 247, ap. 1, b. 5, l. 2, 5; b. 11, l. 17.
 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

RUSŲ LABDAROS DRAUGIJOS PRIVAČIOS PRADŽIOS MOKYKLOS BARANOVIČIUOSE FONDO NR. 247 PERTVARKYMĄ

(APYRAŠO NR. 1 BYLŲ ANTRAŠČIŲ TOBULINIMĄ)

2020-07-22 Nr. SA-39

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Rusų labdaros draugijos privačios pradžios mokyklos Baranovičiuose fondo Nr. 247 sudarytoją buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2007-04-27 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-103.

Pakeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Iš viso fonde Nr. 247 buvo 1 apyrašas, 17 apskaitos vienetų.

2020 m. buvo tobulinamos fondo Nr. 247 apyrašo Nr. 1 bylų antraštės, tikslinamos datos.

Į patobulintą apyrašą Nr. 1 įrašyta 1 byla – Nr. 18 (senas fondo Nr. 247 apyrašas Nr. 1).

Iš viso fonde Nr. 247 yra 1 apyrašas, 18 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1931–1935 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašą įrašyti Baranovičių apskrities mokyklų inspektoriaus tvarkomieji dokumentai, susirašinėjimo mokyklos steigimo, išlaikymo, likvidavimo, mokytojos paskyrimo, vaikų užrašymo į mokyklą, tikybos dėstymo, naujų mokymo programų ir vadovėlių, mokytojų kursų, vaikų maitinimo, pinigų aukojimo, renginių organizavimo ir kitais klausimais dokumentai;

Baranovičių miesto gyventojų paliudijimai dėl ketinimo leisti vaikus į mokyklą, mokyklos veiklos ataskaita, žinios apie mokyklą, moksleivių, vadovėlių sąrašai, pamokų tvarkaraščiai, pamokų ir lankomumo žurnalai.

Iš viso į apyrašą Nr. 1 įrašyta 18 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1931–1935 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Elena Vydrina

 
 
  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 15:50