O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 250 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

TARPUČIŲ PRADŽIOS MOKYKLOS IR

JUNGTINIO ŠVIETIMO KOMITETO WAAD-HAMEUCHOD „TACHKEMONI“ PRIVAČIOS BERNIUKŲ PRADŽIOS MOKYKLOS NR. 9 HEBRAJŲ DĖSTOMĄJA KALBA VILNIUJE FONDĄ NR. 250

2007-08-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Tarpučių pradžios mokykla (Szkoła Powszechna w Przesmykach) (1922–1926 m.)

2. Jungtinio švietimo komiteto Waad Hameuchod „Tachkemoni“ Vilniuje privati pradžios mokykla Nr. 18 (Zjednoczony Komitet Oświaty Waad Hameuhod „Tachkemoni“ w Wilnie Prywatna Szkoła powszechna Nr. 18) (1929 m. rugsėjo mėn.–1932 m.)

Jungtinio švietimo komiteto Waad-Hameuchod „Tachkemoni“ privati berniukų pradžios mokykla Nr. 9 hebrajų dėstomąja kalba Vilniuje (Prywatna Męska Szkoła Powszechna Zjedn. Kom. Oświaty Waad-Hameuhod „Tachkemoni“ z hebrajskim językiem nauczania Nr. 9 w Wilnie) (1932–1934 m.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Tarpučių pradžios mokykla pradėjo veikti 1922 m.[1]

Mokyklos veiklą prižiūrėjo Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija, Vilniaus apskrities mokyklų inspektorius. Veiklą reglamentavo Lenkijos Respublikos 1922-02-17 įstatymas apie viešųjų pradžios mokyklų steigimą ir išlaikymą, kiti teisės aktai.

Tiksli mokyklos likvidavimo data nenustatyta. Vėliausi mokyklos veiklos dokumentai fonde yra 1926 m. liepos mėn. Vilniaus apskrityje 1926-12-01 veikusių pradžios mokyklų sąraše mokykla neįrašyta.[2]

2. Jungtinio švietimo komiteto Waad-Hameuchod „Tachkemoni“ Vilniuje privati pradžios mokykla Nr. 18 pradėjo veikti 1929 m. rugsėjo mėn. Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija 1929-11-13 išdavė leidimą Nr. I-37459/29 laikyti šią mokyklą.[3]

Nuo 1932 m. mokykla dokumentuose buvo vadinama Jungtinio švietimo komiteto Waad-Hameuchod „Tachkemoni“ privačia berniukų pradžios mokykla Nr. 9 hebrajų dėstomąja kalba Vilniuje.

Mokyklos veiklą prižiūrėjo Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija, Vilniaus miesto mokyklų inspektorius. Veiklą reglamentavo Lenkijos Respublikos 1932-03-11 įstatymas apie mokyklų sistemą, 1932-03-11 įstatymas apie privačias mokyklas ir mokymo ir auklėjimo įstaigas, kiti teisės aktai.

Mokykla likviduota 1934 m.[4]

Sudarytojų funkcijos

 

1. Tarpučių pradžios mokykla buvo 4 skyrių bendrojo lavinimo mokymo įstaiga.

2. Jungtinio švietimo komiteto Waad Hameuchod „Tachkemoni“ Vilniuje privati pradžios mokykla Nr. 18, vėliau – Jungtinio švietimo komiteto Waad-Hameuchod „Tachkemoni“ privati berniukų pradžios mokykla Nr. 9 hebrajų dėstomąja kalba Vilniuje buvo 4 skyrių bendrojo lavinimo mokymo įstaiga.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Tarpučių pradžios mokyklos ir Jungtinio švietimo komiteto Waad-Hameuchod „Tachkemoni“ privačios berniukų pradžios mokyklos Nr. 9 hebrajų dėstomąja kalba Vilniuje dokumentų įsigijimo šaltinis bei perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose 1949-07-18 buvo įrašytos 5 Jungtinio švietimo komiteto Waad-Hameuchod „Tachkemoni“ privačios berniukų pradžios mokyklos Nr. 9 hebrajų dėstomąja kalba Vilniuje bylos.

1949-11-13 į apskaitos dokumentus buvo įrašyti Tarpučių pradžios mokyklos 9 neaprašyti saugojimo vienetai.

1952-11-18 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyta 14 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde Nr. 250 yra 1 apyrašas, 14 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1934 m. Dokumentai lenkų, hebrajų kalbomis.

Fonde yra Šernų I pakopos viešosios pradžios mokyklos veiklos bylų, priklausančių fondui Nr. 275.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Vilniaus apskrities mokyklų inspektoriaus tvarkomieji dokumentai.

Tarpučių pradžios mokyklos inventoriaus perėmimo protokolas, žinios apie mokyklą, mokinių sąrašai, skyrių ir pažymių žurnalai.

Jungtinio švietimo komiteto Waad-Hameuchod „Tachkemoni“ privačios berniukų pradžios mokyklos Nr. 9 hebrajų dėstomąja kalba Vilniuje skyrių žurnalai, leidimas laikyti mokyklą.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją. Pagal fondo sudarytojus bylos nesugrupuotos.

Iš viso fondo Nr. 250 apyraše Nr. 1 įrašyta 14 apskaitos vienetų

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1934 m. Dokumentai lenkų, hebrajų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis. Yra blunkančių dokumentų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA). F. 250, ap. 1, b. 1, l. 33.
[2] LCVA. F. 250, ap. 1, b. 1. F. 173, ap. 1, b. 370, l. 6.
[3] LCVA. F. 250, ap. 1, b. 14, l. 62. F. 173, ap. 1, b. 1340.
[4] LCVA. F. 172, ap. 1, b. 4776, l. 8.
 
 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

TARPUČIŲ PRADŽIOS MOKYKLOS IR JUNGTINIO ŠVIETIMO KOMITETO WAAD-HAMEUCHOD „TACHKEMONI“ PRIVAČIOS BERNIUKŲ PRADŽIOS MOKYKLOS NR. 9 HEBRAJŲ DĖSTOMĄJA KALBA VILNIUJE FONDO NR. 250 PERTVARKYMĄ (APYRAŠO NR. 1 BYLŲ ANTRAŠČIŲ TOBULINIMĄ)

2020-05-27 Nr. SA-28

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Tarpučių pradžios mokyklos ir Jungtinio švietimo komiteto Waad-Hameuchod „Tachkemoni“ privačios berniukų pradžios mokyklos Nr. 9 hebrajų dėstomąja kalba Vilniuje fondo Nr. 250 sudarytojus buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2007-08-16 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-213.

Pakeitimų nebuvo. 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Iš viso fonde Nr. 250 buvo 1 apyrašas, 14 apskaitos vienetų.

2020 m. gegužės mėn. buvo tobulinamos fondo Nr. 250 apyrašo Nr. 1 bylų antraštės, tikslinamos datos.

Tobulinant bylų antraštes rastos 4 fondui nepriklausančios bylos. Nustačius rastų bylų fondinę priklausomybę, jos iškeltos į Šernų I pakopos viešosios pradžios mokyklos fondo Nr. 275 apyrašą Nr. 1 (žr. Fondo Nr. 250 pertvarkymo (apyrašo Nr. 1 bylų antraščių tobulinimo) aktą).

Į patobulintą apyrašą Nr. 1 įrašyta 1 byla – Nr. 15 (senas fondo Nr. 250 apyrašas Nr. 1).

Iš viso fonde Nr. 250 yra 1 apyrašas, 11 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1934 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašą įrašyti Vilniaus mokyklų apygardos kuratorijos, Vilniaus apskrities mokyklų inspektoriaus aplinkraščiai, instrukcijos, raštai informacijos apie mokyklą suteikimo, mokytojų skyrimo, kursų mokytojams, renginių mokiniams organizavimo ir kitais mokyklų veiklos klausimais;

Tarpučių pradžios mokyklos moksleivių sąrašas, elgesio ir mokslo pažangumo įvertinimo bei pamokų ir lankomumo žurnalai;

Jungtinio švietimo komiteto Waad-Hameuchod „Tachkemoni“ privačios berniukų pradžios mokyklos Nr. 9 hebrajų dėstomąja kalba Vilniuje klasių žurnalai.

Iš viso į apyrašą Nr. 1 įrašyta 11 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1934 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Elena Vydrina

 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 15:51