O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 265 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KARIŠKIŲ ŠEIMOS DRAUGIJOS PRIVAČIOS PRADŽIOS MOKYKLOS NR. 2 VILNIUJE FONDĄ NR. 265

2007-04-     Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Kariškių šeimos privati pradžios mokykla Vilniuje (Prywatna Szkoła Powszechna Rodziny Wojskowej w Wilnie) (1929-10-23–1929-12-29)

Kariškių šeimos privati mokykla Nr. 53 Vilniuje (Szkoła Prywatna Nr. 53 Rodziny Wojskowej w Wilnie) (1929-12-30–1930 m.)

Kariškių šeimos privati pradžios mokykla Nr. 36 Vilniuje (Prywatna Szkoła Powszechna Nr. 36 Rodziny Wojskowej w Wilnie) (1930–1932 m. birželio mėn.)

Kariškių šeimos draugijos privati pradžios mokykla Nr. 2 Vilniuje (Prywatna Szkoła Powszechna Nr. 2 Stowarzyszenia „Rodzina Wojskowa“ w Wilnie) (1932 m. birželio mėn.–1934-09-01)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija 1929-10-23 išdavė Felicijai Pakošovai leidimą Nr. I-33977/29 įsteigti privačią pradžios mokyklą Vilniuje. Mokyklą išlaikė Kariškių šeimos draugijos Vilniaus ratelis. Dokumentuose mokykla buvo vadinama Kariškių šeimos privati pradžios mokykla Vilniuje.

Nuo 1929-12-30 mokykla vadinosi Kariškių šeimos privati mokykla Nr. 53 Vilniuje.

Nuo 1930/1931 mokslo metų pradžios mokykla vadinosi Kariškių šeimos privati pradžios mokykla Nr. 36 Vilniuje.

Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija 1931-07-26 išdavė Kariškių šeimos draugijai leidimą Nr. 21406/31 laikyti pradžios mokyklą. Leidimas buvo išduotas vietoj 1929-10-23 leidimo Nr. I-33977/29.

Vadovaujantis Vilniaus miesto mokyklų inspektoriaus 1932-04-27 potvarkiu Nr. 103 apie privačių pradžios mokyklų pavadinimų ir numerių pakeitimą  mokykla nuo 1932 m. birželio mėn. pavadinta Kariškių šeimos draugijos privačia pradžios mokykla Nr. 2 Vilniuje.

Mokyklos veiklą prižiūrėjo Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija, Vilniaus miesto mokyklų inspektorius. Veiklą reglamentavo Lenkijos Respublikos 1932-03-11 įstatymas apie mokyklų sistemą, 1932-03-11 įstatymas apie privačias mokyklas ir mokymo ir auklėjimo įstaigas, kiti teisės aktai.

Mokykla buvo likviduota 1934-09-01.[1]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Kariškių šeimos privati pradžios mokykla Vilniuje, vėliau - Kariškių šeimos privati mokykla Nr. 53 Vilniuje, Kariškių šeimos privati pradžios mokykla Nr. 36 Vilniuje, Kariškių šeimos draugijos privati pradžios mokykla Nr. 2 Vilniuje buvo bendrojo lavinimo mokymo įstaiga. Mokykloje iki 1932 m. buvo 2 skyriai, 1932/1933 mokslo metais – 3, 1933/1934 m. m. – 4 skyriai.[2]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Kariškių šeimos draugijos privačios pradžios mokyklos Nr. 2 Vilniuje dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1949-07-18 fonde buvo 11 saugojimo vienetų.

1952-11-18 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyta 14 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde Nr. 265 yra 1 apyrašas, 14 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1930–1934 m. Dokumentai lenkų kalba.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti skyrių, pažymių žurnalai, mokinių sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 265 apyraše Nr. 1 įrašyta 14 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1930–1934 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis. Yra blunkančių dokumentų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA). F. 173, ap. 1, b. 1294, l. 10, 15, 20, 24, 25, 32, 42.
[2] LCVA. F. 173, ap. 1, b. 1294. F. 172, ap. 1, b. 3647, l. 25.
 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KARIŠKIŲ ŠEIMOS DRAUGIJOS PRIVAČIOS PRADŽIOS MOKYKLOS NR. 2 VILNIUJE FONDO NR. 265 PERTVARKYMĄ

(APYRAŠO NR. 1 BYLŲ ANTRAŠČIŲ TOBULINIMĄ)

2020-09-16 Nr. SA-50

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Kariškių šeimos draugijos privačios pradžios mokyklos Nr. 2 Vilniuje fondo Nr. 265 sudarytoją buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2007-04-27 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-102.

Pakeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Iš viso fonde Nr. 265 buvo 1 apyrašas, 14 apskaitos vienetų.

2020 m. buvo tobulinamos fondo Nr. 265 apyrašo Nr. 1 bylų antraštės, tikslinamos datos.

Į patobulintą apyrašą Nr. 1 įrašyta 1 byla – Nr. 15 (senas fondo Nr. 265 apyrašas Nr. 1).

Iš viso fonde Nr. 265 yra 1 apyrašas, 15 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1930–1934 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašą įrašyti moksleivių mokslo pažangumo, elgesio ir mokslo pažangumo įvertinimo trimestrų, pamokų ir lankomumo žurnalai.

Iš viso į apyrašą Nr. 1 įrašyta 15 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1930–1934 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Elena Vydrina

 
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-09-16 16:05