O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 266 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

HALINOS SIEVIČOVOS PRIVAČIOS MIŠRIOS 7 KLASIŲ PRADŽIOS MOKYKLOS „DŽIAUGSMINGOJI MOKYKLA” IR VAIKŲ DARŽELIO VILNIUJE FONDĄ NR. 266

2007-10-        Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Halinos Sievičovos privati mišri 7 klasių pradžios mokykla „Džiaugsmingoji mokykla“ Vilniuje (Prywatna Koedukacyjna 7 kl. Szkoła Powszechna Haliny Siewiczowej p. n. „Szkoła Radosna“ w Wilnie) (1937-06-22–1938-09-30)

2. Halinos Sievičovos vaikų darželis Vilniuje (Przedszkole Haliny Siewiczowej w Wilnie) (1937-09-18–1938 m. rugsėjo mėn.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija 1937-06-22 išdavė leidimą Nr. I-18782/37 įsteigti Halinos Sievičovos privačią mišrią 7 klasių pradžios mokyklą „Džiaugsmingoji mokykla“ Vilniuje. Mokykla pradėjo veikti 1937-09-06.

Mokykla buvo uždaryta 1938-09-30.[1]

2. Leidimas Nr. I-32264/37 įsteigti Halinos Sievičovos vaikų darželį Vilniuje buvo išduotas 1937-09-18. Darželis pradėjo veikti 1937-11-15.

1938 m. rugsėjo mėn. Halinos Sievičovos vaikų darželis Vilniuje uždarytas.[2]

Mokyklos ir vaikų darželio veiklą prižiūrėjo Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija, Vilniaus miesto mokyklų inspektorius. Veiklą reglamentavo Lenkijos Respublikos 1932-03-11 įstatymas apie mokyklų sistemą, 1932-03-11 įstatymas apie privačias mokyklas ir mokymo bei auklėjimo įstaigas, kiti teisės aktai.

 

Sudarytojų funkcijos

 

1. Halinos Sievičovos privati mišri 7 klasių pradžios mokykla „Džiaugsmingoji mokykla“ Vilniuje buvo bendrojo lavinimo mokymo įstaiga. Mokykla turėjo būti 7 klasių, bet veikė tik 5 klasės.

2. Halinos Sievičovos vaikų darželis Vilniuje buvo ikimokyklinio auklėjimo įstaiga.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Halinos Sievičovos privačios mišrios 7 klasių pradžios mokyklos „Džiaugsmingoji mokykla“ ir vaikų darželio Vilniuje dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1952-11-23 sudarytas H. Sievičovos privačios mišrios pradžios mokyklos „Szkoła Radosna“ Vilniuje fondo Nr. 266 bylų apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyta 10 apskaitos vienetų.

2007 m. nustatyta, kad fonde yra ir Halinos Sievičovos vaikų darželio Vilniuje dokumentų. Patikslintas H. Sievičovos privačios mišrios pradžios mokyklos „Szkoła Radosna“ Vilniuje fondo Nr. 266 pavadinimas. Jungtinis fondas pavadintas Halinos Sievičovos privačios mišrios 7 klasių pradžios mokyklos „Džiaugsmingoji mokykla“ ir vaikų darželio Vilniuje fondu.

Iš viso fonde Nr. 266 yra 1 apyrašas, 10 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1937–1938 m. Dokumentai lenkų kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti pradžios mokyklos klasių, pažymių žurnalai, mokinių pažangumo pažymėjimai, užsiėmimų vaikų darželyje dienynas, darželį lankančių vaikų sąrašas.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų svarbumą. Pagal fondo sudarytojus bylos nesugrupuotos.

Iš viso fondo Nr. 266 apyraše Nr. 1 įrašyta 10 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1937–1938 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis. Yra blunkančių dokumentų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA). F. 173, ap. 2, b. 503, l. 59, 63, 77, 79, b. 493, l. 42, 43.
[2] LCVA. F. 173, ap. 2, b. 493, l. 18, 19.
 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

HALINOS SIEVIČOVOS PRIVAČIOS MIŠRIOS 7 KLASIŲ PRADŽIOS MOKYKLOS „DŽIAUGSMINGOJI MOKYKLA” IR VAIKŲ DARŽELIO VILNIUJE FONDO NR. 266 PERTVARKYMĄ

(APYRAŠO NR. 1 BYLŲ ANTRAŠČIŲ TOBULINIMĄ)

2020-09-30 Nr. SA-52

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Halinos Sievičovos privačios mišrios 7 klasių pradžios mokyklos „Džiaugsmingoji mokykla“ ir vaikų darželio Vilniuje fondo Nr. 266 sudarytojus buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2007-10-31 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-293.

Pakeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Iš viso fonde Nr. 266 buvo 1 apyrašas, 10 apskaitos vienetų.

2020 m. buvo tobulinamos fondo Nr. 266 apyrašo Nr. 1 bylų antraštės, tikslinamos datos.

Į patobulintą apyrašą Nr. 1 įrašyta 1 byla – Nr. 11 (senas fondo Nr. 266 apyrašas Nr. 1).

Iš viso fonde Nr. 266 yra 1 apyrašas, 11 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1937–1938 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašą įrašyti mokyklos moksleivių pažangumo pažymėjimai, pamokų ir lankomumo, elgesio ir mokslo pažangumo, užsiėmimų vaikų darželyje žurnalai, darželį lankančių vaikų sąrašas.

Iš viso į apyrašą Nr. 1 įrašyta 11 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1937–1938 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Elena Vydrina

 
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-10-01 11:22