O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 273 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PIKELIŠKIŲ II PAKOPOS VIEŠOSIOS PRADŽIOS MOKYKLOS FONDĄ NR. 273

2007-08-      Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Pikeliškių pradžios mokykla (Szkoła Powszechna w Pikieliszkach) (1921-11-11–1932 m.)

Pikeliškių viešoji pradžios mokykla (Publiczna Szkoła Powszechna w Pikieliszkach) (1932 m.–1937-11-14)

Pikeliškių II pakopos viešoji pradžios mokykla (Publiczna Szkoła Powszechna stopnia II w Pikieliszkach) (1937-11-15–1939 m.)

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Pikeliškių pradžios mokykla pradėjo veikti 1921-11-11.[1]

Pagal Vilniaus apskrities mokyklų inspektoriaus 1932-01-23 raštą mokykla nuo 1932 m. vadinosi Pikeliškių viešoji pradžios mokykla.[2]

Vadovaujantis Lenkijos Respublikos tikybų ir viešojo švietimo ministro 1937-07-22 potvarkiu apie viešųjų pradžios mokyklų pavadinimų pakeitimą, Mokyklų inspektoriaus Vilniuje 1937-11-15 raštu mokykla pavadinta Pikeliškių II pakopos viešąja pradžios mokykla.[3] Dokumentuose mokykla taip pat buvo vadinama Pikeliškių viešąja pradžios mokykla.

Mokyklos veiklą prižiūrėjo Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Švietimo departamentas, nuo 1922-05-16 – Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija, Vilniaus apskrities mokyklų inspektorius. Veiklą reglamentavo Lenkijos Respublikos 1922-02-17 įstatymas apie viešųjų pradžios mokyklų steigimą ir išlaikymą, 1932-03-11 įstatymas apie mokyklų sistemą, kiti teisės aktai.

Tiksli veiklos pabaigos data nenustatyta. Vėliausi veiklos dokumentai fonde yra 1939 m. rugpjūčio mėn. [4]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Pikeliškių pradžios mokykla, vėliau – Pikeliškių viešoji pradžios mokykla, Pikeliškių II pakopos viešoji pradžios mokykla buvo bendrojo lavinimo mokymo įstaiga. Mokykla iki 1927/28 mokslo metų buvo 3 skyrių, vėliau – 4, nuo 1937/38 m. m. – 6 skyrių.[5]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Pikeliškių II pakopos viešosios pradžios mokyklos dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Į Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentus 1949-11-13 buvo įrašyti 73 neaprašyti saugojimo vienetai.

1952-11-26 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 67 apskaitos vienetai. 1966 m. į apyrašą papildomai įrašyta 16 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde Nr. 273 yra 1 apyrašas, 83 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1939 m. Dokumentai lenkų kalba.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Vilniaus apskrities mokyklų inspektoriaus tvarkomieji dokumentai, tėvų susirinkimų protokolai, žinios apie mokyklą, mokinius, susirašinėjimo personalo, mokinių priėmimo, naujo pastato statybos, mokyklos rajono nustatymo klausimais dokumentai, mokinių sąrašai, skyrių, pažymių žurnalai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 273 apyraše Nr. 1 įrašyti 83 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis. Yra blunkančių dokumentų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA). F. 172, ap. 1, b.716, l. 129.
[2] LCVA. F. 273, ap. 1, b. 47, l. 4.
[3] LCVA. F. 273, ap. 1, b. 62, l. 169. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1937, Nr. 8-23.
[4] LCVA. F. 273, ap. 1, b. 62, l. 128.
[5] LCVA. F. 173, ap. 1, b. 112, l. 89; b. 1294. F. 172, ap. 1, b. 3647, l. 25.
 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PIKELIŠKIŲ II PAKOPOS VIEŠOSIOS PRADŽIOS MOKYKLOS FONDO NR. 273 PERTVARKYMĄ

(APYRAŠO NR. 1 BYLŲ ANTRAŠČIŲ TOBULINIMĄ)

2020-07-22 Nr. SA-41

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Pikeliškių II pakopos viešosios pradžios mokyklos fondo Nr. 273 sudarytoją buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2007-08-16 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-214.

Pakeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Iš viso fonde Nr. 273 buvo 1 apyrašas, 83 apskaitos vienetai.

2020 m. buvo tobulinamos fondo Nr. 273 apyrašo Nr. 1 bylų antraštės, tikslinamos datos.

Tobulinant bylų antraštes rastos 3 fondui nepriklausančios bylos. Nustačius rastų bylų fondinę priklausomybę, jos iškeltos į Šernų I pakopos viešosios pradžios mokyklos fondo Nr. 275 apyrašą Nr. 1 (žr. Fondo Nr. 273 pertvarkymo (apyrašo Nr. 1 bylų antraščių tobulinimo) aktą).

Į patobulintą apyrašą Nr. 1 įrašyta 1 byla – Nr. 84 (senas fondo Nr. 273 apyrašas Nr. 1).

Iš viso fonde Nr. 273 yra 1 apyrašas, 81 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašą įrašyti Vilniaus apskrities mokyklų inspektoriaus tvarkomieji dokumentai, mokyklos komiteto, tėvų susirinkimų protokolai, protokolai dėl mokyklos nelankančių moksleivių, susirašinėjimo mokyklos pavadinimo tikslinimo, mokslo metų, švietimo ir visuomeninės veiklos bei renginių organizavimo, mokslo prievolės, informacijos apie mokyklos rajoną, moksleivių skaičių siuntimo, mokyklos patalpų remonto, aprūpinimo mokslo priemonėmis, inventoriaus, personalo ir kitais klausimais dokumentai;

žinios apie mokyklą, veiklos planai, pamokų tvarkaraščiai, bibliotekos veiklos ataskaitos, moksleivių sąrašai ir žinios apie juos, moksleivių elgesio ir mokslo pažangumo įvertinimo bei pamokų ir lankomumo žurnalai, sanitarinė knyga.

Iš viso į apyrašą Nr. 1 įrašytas 81 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Elena Vydrina

 
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 15:55