O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 275 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŠERNŲ I PAKOPOS VIEŠOSIOS PRADŽIOS MOKYKLOS FONDĄ NR. 275

2007-08-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Šernų pradžios mokykla (Szkoła Powszechna w Szarnach) (1926–1932 m.)

Šernų viešoji pradžios mokykla (Publiczna Szkoła Powszechna w Szarnach) (1932 m.–1937-11-14)

Šernų I pakopos viešoji pradžios mokykla (Publiczna Szkoła Powszechna stopnia I w Szarnach) (1937-11-15–1938 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Šernų pradžios mokykla pradėjo veikti 1926 m.[1]

Pagal Vilniaus apskrities mokyklų inspektoriaus 1932-01-23 raštą mokykla nuo 1932 m. vadinosi Šernų viešoji pradžios mokykla.[2]

Vadovaujantis Lenkijos Respublikos tikybų ir viešojo švietimo ministro 1937-07-22 potvarkiu apie viešųjų pradžios mokyklų pavadinimų pakeitimą, Mokyklų inspektoriaus Vilniuje 1937-11-15 raštu mokykla pavadinta Šernų I pakopos viešąja pradžios mokykla.[3] Dokumentuose mokykla taip pat buvo vadinama Šernų viešąja pradžios mokykla.

Mokyklos veiklą prižiūrėjo Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija, Vilniaus apskrities mokyklų inspektorius. Veiklą reglamentavo Lenkijos Respublikos 1922-02-17 įstatymas apie viešųjų pradžios mokyklų steigimą ir išlaikymą, 1932-03-11 įstatymas apie mokyklų sistemą, kiti teisės aktai.

Mokykla buvo likviduota, pasibaigus 1937/38 mokslo metams.[4]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Šernų pradžios mokykla, vėliau – Šernų viešoji pradžios mokykla, Šernų I pakopos viešoji pradžios mokykla buvo 4 skyrių bendrojo lavinimo mokymo įstaiga.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Šernų I pakopos viešosios pradžios mokyklos dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Į Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentus 1949-11-13 buvo įrašyti 33 neaprašyti saugojimo vienetai.

1952-11-18 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 43 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 275 yra 1 apyrašas, 43 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1926–1938 m. Dokumentai lenkų kalba.

Šernų I pakopos viešosios pradžios mokyklos veiklos bylų yra fonde Nr. 250.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Vilniaus apskrities mokyklų inspektoriaus tvarkomieji dokumentai, pedagogų tarybos posėdžių protokolai, žinios apie mokyklą, mokinius, susirašinėjimo personalo, mokyklos rajono nustatymo, mokyklos likvidavimo klausimais dokumentai, mokinių sąrašai, skyrių, pažymių žurnalai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 275 apyraše Nr. 1 įrašyti 43 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1926–1938 m.

Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis. Yra blunkančių dokumentų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA). F. 173, ap. 1, b. 246, b. 370, l. 6.
[2] LCVA. F. 275, ap. 1, b. 18, l. 41.
[3] LCVA. F. 173, ap. 1, b. 1291, l. 34. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1937, Nr. 8-23.
[4] LCVA. F. 173, ap. 1, b. 1291. F. 273, ap. 1, b. 64, l. 41.
 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŠERNŲ I PAKOPOS VIEŠOSIOS PRADŽIOS MOKYKLOS FONDO NR. 275 PERTVARKYMĄ

(APYRAŠO NR. 1 BYLŲ ANTRAŠČIŲ TOBULINIMĄ)

2020-07-22 Nr. SA-43

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Šernų I pakopos viešosios pradžios mokyklos fondo Nr. 275 sudarytoją buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2007-08-16 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-215.

Pakeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Iš viso fonde Nr. 275 buvo 1 apyrašas, 43 apskaitos vienetai.

2020 m. gegužės mėn. buvo tobulinamos fondo Nr. 275 apyrašo Nr. 1 bylų antraštės, tikslinamos datos.

Tobulinant Tarpučių pradžios mokyklos ir Jungtinio švietimo komiteto Waad-Hameuchod „Tachkemoni“ privačios berniukų pradžios mokyklos Nr. 9 hebrajų dėstomąja kalba Vilniuje fondo Nr. 250 apyrašo Nr. 1 bylų antraštes ir Pikeliškių II pakopos viešosios mokyklos fondo Nr. 273 apyrašo Nr. 1 bylų antraštes, buvo rastos 7 Šernų I pakopos viešosios pradžios mokyklos fondui Nr. 275 priklausančios bylos. Bylos aprašytos ir įrašytos į apyrašą Nr. 1 apskaitos vienetais Nr. 44–50 (žr. Fondo Nr. 275 pertvarkymo (apyrašo Nr. 1 bylų antraščių tobulinimo) aktą).

Į patobulintą apyrašą Nr. 1 įrašyta 1 nauja byla – Nr. 51 (senas fondo Nr. 275 apyrašas Nr. 1).

Iš viso fonde Nr. 275 yra 1 apyrašas, 51 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1926–1940 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, brėžinys.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašą įrašyti Vilniaus apskrities mokyklų inspektoriaus tvarkomieji dokumentai, susirašinėjimo mokyklos pavadinimo nustatymo, mokslo metų organizavimo, personalo, žinių apie mokyklą, mokinius siuntimo, mokyklos likvidavimo, bylų bei inventoriaus perdavimo ir kitais klausimais dokumentai;

žinios apie mokyklą, mokyklos rajonui priklausančių gyvenviečių sąrašai, mokyklos bibliotekos, švietimo ir visuomeninės veiklos ataskaitos, moksleivių elgesio ir mokslo pažangumo įvertinimo bei pamokų ir lankomumo žurnalai, mokyklos sanitarinė knyga, mokinių, inventoriaus sąrašai.

Iš viso į apyrašą Nr. 1 įrašyti 51 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1926–1940 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, brėžinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Elena Vydrina

 
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-27 07:55