O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 294 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŽYDŲ MOKYKLŲ IR KULTŪROS RĖMIMO DRAUGIJOS „ŠUL-KULT“ PRIVAČIOS MIŠRIOS PRADŽIOS MOKYKLOS JIDIŠ DĖSTOMĄJA KALBA VILNIUJE FONDĄ NR. 294

2007-07/2007-10-       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Pirmoji žydų mišri „Šul-Kult“ mokykla Vilniuje (Pierwsza Żydowska Szkoła Koedukacyjna „Szuł-Kult“, Wilno) (1928-08-13–1929 m.)

Privati „Šul-Kult“ pradžios mokykla Nr. 23 Vilniuje (Prywatna Szkoła Powszechna Nr. 23 „Szuł-Kult“, Wilno) (1929–1932 m.)

Žydų mokyklų ir kultūros rėmimo draugijos „Šul-Kult“ privati mišri pradžios mokykla jidiš dėstomąja kalba Vilniuje (Prywatna Koedukacyjna Szkoła Powszechna Towarzystwa Popierania Szkolnictwa Żydowskiego i Kultury Żydowskiej „Szuł-Kult“ z żydowskim językiem nauczania w Wilnie) (1932 m.–1939-11-30)

Vilniaus miesto pradžios mokykla Nr. 56 (1939-12-01–1940 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija 1928-08-13 išdavė Pirmajai žydų mišriai „Šul-Kult“ mokyklai Vilniuje leidimą Nr. I-29373/28 pradėti veiklą.[1]

Nuo 1929/1930 mokslo metų pradžios mokykla pavadinta Privačia „Šul-Kult“ pradžios mokykla Nr. 23 Vilniuje.

Remiantis Vilniaus mokyklų apygardos kuratoriaus 1932-01-02 nutarimu Nr. I-153/32 mokykla nuo 1932/1933 mokslo metų pradžios pavadinta Žydų mokyklų ir kultūros rėmimo draugijos „Šul-Kult“ privačia mišria pradžios mokykla jidiš dėstomąja kalba Vilniuje.[2]

Mokyklos savininkė buvo Žydų mokyklų ir kultūros rėmimo draugija „Šul-Kult“.

Mokyklos veiklą kontroliavo Vilniaus miesto mokyklų inspektūra, Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija bei Lenkijos Respublikos tikybų ir viešojo švietimo ministerija.[3]

Žydų mokyklų ir kultūros rėmimo draugijos „Šul-Kult“ privačios mišrios pradžios mokyklos jidiš dėstomąja kalba Vilniuje vadovas 1939-11-10 raštu kreipėsi į Vilniaus miesto pradžios mokyklų inspektorių prašydamas priimti mokyklą Lietuvos valstybės globon. Mokykla buvo suvalstybinta ir pavadinta Vilniaus miesto pradžios mokykla Nr. 56. Lietuvos Respublikos švietimo ministro 1939-12-21 įsakymu Nr. 114 nuo 1939-12-01 paskirtas Vilniaus miesto pradžios mokyklos Nr. 56 vedėjas.[4]

1939/1940 mokslo metais Vilniaus miesto pradžios mokykla Nr. 56 dar veikė. Mokyklos uždarymo data nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Pirmoji žydų mišri „Šul-Kult“ mokykla Vilniuje, vėliau - Privati „Šul-Kult“ pradžios mokykla Nr. 23 Vilniuje, Žydų mokyklų ir kultūros rėmimo draugijos „Šul-Kult“ privati mišri pradžios mokykla jidiš dėstomąja kalba Vilniuje buvo 7 klasių bendrojo lavinimo mokymo įstaiga. Dėstomoji kalba - jidiš.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Žydų mokyklų ir kultūros rėmimo draugijos „Šul-Kult“ privačios mišrios pradžios mokyklos jidiš dėstomąja kalba Vilniuje dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į archyvų sistemą data nenustatyti. 1949–1950 m. į Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentus buvo įrašyti 48 neaprašyti saugojimo vienetai.

Tvarkant dokumentus rasta 8 kg fondui priklausančių neaprašytų dokumentų.

1976 m. dokumentai buvo sutvarkyti. Iš neaprašytų dokumentų sudarytos 27 bylos. Sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 75 apskaitos vienetai.

Patobulinus bylų antraštes, 2000-02-21 sudarytas naujas apyrašas Nr. 1, į kurį papildomai įrašytos 4 bylos.

Iš viso fonde Nr. 294 yra 1 apyrašas, 79 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1928–1940 m. Dokumentai jidiš, hebrajų, lenkų, lietuvių ir rusų kalbomis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, mokyklos įstatai, pedagogų tarybos posėdžių protokolai ir nutarimai, mokymo programos, veiklos planai ir ataskaitos, statistinės žinios apie mokyklos veiklą, susirašinėjimo mokymo organizavimo, finansų, ūkio, personalo ir kitais klausimais dokumentai, pamokų tvarkaraščiai, mokytojų ir mokinių sąrašai, mokinių anketos, pažangumo įvertinimo pažymos, sveikatos patikrinimo lapai, prašymai priimti į darbą ir kt.

Bylos įrašytos į apyrašą chronologine tvarka. Ši tvarka griežtai neišlaikyta.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 79 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1928–1940 m. Dokumentai jidiš, hebrajų, lenkų, lietuvių ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji specialistė   Inga Bumažnikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 294, ap. 1, b. 2, l. 3.
[2] LCVA. F. 173, ap. 1, b. 904, l. 27, 34.
[3] Dziennik Urzędowy Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Rzeczypospolitej Polskiej, 1932, Nr. 4-40; Nr. 8-104.
[4] LCVA. F. 294, ap. 1, b. 7, l. 53–54; b. 1, l. 31; f. 391, ap. 8, b. 390, l. 118-122.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 15:57