O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 36 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PRIVAČIŲ MIŠRIŲ GIMNAZIJOS IR LICĖJAUS „ŠVIETIMAS“ VILNIUJE FONDĄ NR. 36

2006-07/2007-11-       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vilniaus žydų mergaičių gimnazija (Jüdisches Mädchengimnasium Wilna) (1915-10-05–[1919] m.)

Pedagogų draugijos Vilniaus žydų mergaičių gimnazija (Wileńskie Żydowskie Żeńskie Gimnazjum Stowarzyszenia Pedagogów) (1919-11-18 –1920 m.)

J. Okso ir D. Markielso 8 klasių izraelitų mergaičių gimnazija (8 klasowe Izraelickie Gimnazjum Żeńskie J. Oksa i D. Markielsa) (1920–1921 m.)

Chaimo Okso et Comp. žydų mišri humanitarinė gimnazija (Żydowskie Koedukacyjne Humanistyczne Gimnazjum Chaima Oksa et Comp.) (1921–1922-09-13)

Pedagogų draugijos žydų gimnazija Vilniuje (Żydowskie Gimnazjum Towarzystwa Pedagogów w Wilnie) (1922-09-14–1924-07-03)

Pedagogų draugijos gimnazija Vilniuje (Gimnazjum Towarzystwa Pedagogów w Wilnie) (1924-07-04–1925 m.)

Pedagogų draugijos mišri humanitarinė gimnazija Vilniuje (Gimnazjum Humanistyczne Koedukacyjne Towarzystwa Pedagogów w Wilnie) (1925–1933 m.)

Pedagogų draugijos gimnazija (buv. Pedagogų draugijos ir E. Dziencielskos gimnazijos) Vilniuje (Gimnazjum Towarzystwa Pedagogów w Wilnie (d. Gimnazjum T-wa Pedagogów i E. Dzięcielskiej) (1933 m.–1936-06-30)

Privati mišri gimnazija „Švietimas“ Vilniuje (Prywatne Gimnazjum Koedukacyjne „Oświata“ w Wilnie) (1936-07-01–1938-11-13)

Privatūs mišrūs gimnazija ir licėjus „Švietimas“ Vilniuje (Prywatne Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum „Oświata“ w Wilnie (1938-11-14–1939-05-15)

Privati mišri gimnazija „Švietimas“ Vilniuje, Privatus mišrus licėjus „Švietimas“ Vilniuje (Prywatne Gimnazjum Koedukacyjne „Oświata“ w Wilnie, Prywatne Liceum Koedukacyjne „Oświata“ w Wilnie (1939-05-16–1939 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vilniaus žydų mergaičių gimnazija pradėjo veikti 1915-10-05. Leidimą atidaryti mokyklą išdavė vokiečių okupacinė valdžia.[1] Pavadinimo pasikeitimai iki 1919 m. nenustatyti.

Vilniaus apygardos mokyklų inspektorius 1919-11-18 išdavė Pedagogų draugijai leidimą Nr. 1085/4416 atidaryti žydų mergaičių gimnaziją jidiš dėstomąja kalba. Gimnazija vadinosi Pedagogų draugijos Vilniaus žydų mergaičių gimnazija.[2]

1920–1921 m. dokumentuose gimnazija buvo vadinama J. Okso ir D. Markielso 8 klasių izraelitų mergaičių gimnazija.[3]

Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Švietimo departamentas 1921-07-30 išdavė J. Oksui leidimą Nr. 1493 1921/1922 mokslo metais išlaikyti mišrią gimnaziją jidiš dėstomąja kalba. Pavadinimas leidime nenurodytas. Dokumentuose mokykla buvo vadinama Chaimo Okso et Comp. žydų mišria humanitarine gimnazija.[4] Tikslus mokyklos pavadinimas, jo pasikeitimo data nenustatyti.

Nuo 1922 m. leidimus veikti išduodavo Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija.

1922-08-09 buvo išduotas leidimas Nr. 7028 veikti mišriai 8 klasių gimnazijai jidiš dėstomąja kalba. Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija 1922-09-14 raštu Nr. 791/22-III nustatė mokyklos pavadinimą – Pedagogų draugijos žydų gimnazija Vilniuje.[5]

1924-07-04 leidime veikti Nr. 10580/24-III gimnazija pavadinta Pedagogų draugijos gimnazija Vilniuje.[6]

Nuo 1925 m. gimnazija dokumentuose buvo vadinama Pedagogų draugijos mišria humanitarine gimnazija Vilniuje,[7] Pedagogų draugijos mišria gimnazija Vilniuje.[8]

Nuo 1933/1934 m. m. gimnazija susijungė su Etos Dziencielskos mišria gimnazija, prie kurios kiek anksčiau buvo prijungta Švietimo platinimo draugijos humanitarinė mišri gimnazija. Mokykla buvo pavadinta „Pedagogų draugijos gimnazija Vilniuje (buv. Pedagogų draugijos ir E. Dziencielskos gimnazijos)“.[9] Tikslios mokyklų susijungimo, mokyklos pavadinimo pasikeitimo datos ir teisinis pagrindas nenustatyti.

Nuo 1936-07-01 gimnazija vadinosi Privati mišri gimnazija „Švietimas“ Vilniuje.[10] Pavadinimo pasikeitimo teisinis pagrindas nenustatytas.

Vilniaus mokyklų apygardos kuratorijos 1937-06-11 leidimu Nr. II-15544/37 nuo 1937/1938 m. m. prie gimnazijos pradėjo veikti licėjus.

1938-11-14 Vilniaus mokyklų apygardos kuratorijos raštu Nr. II-30131/38 nustatytas mokyklos pavadinimas – Privatūs mišrūs gimnazija ir licėjus „Švietimas“ Vilniuje, o 1939-05-16 raštu Nr. II-9363/39 – Privati mišri gimnazija „Švietimas“ Vilniuje, Privatus mišrus licėjus „Švietimas“ Vilniuje.[11]

Gimnazijos veiklą nuo 1919-09-24 iki 1920 m. vidurio kontroliavo Vilniaus apygardos mokyklų inspektorius, nuo 1920-10-12 iki 1922-04-06 – Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Švietimo departamentas, nuo 1922-05-16 – Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija.[12]

Mokyklos veiklą reglamentavo Rytų žemių generalinio komisaro 1919-10-11 laikinasis potvarkis apie mokyklų sistemą ir švietimą, Vilniaus mokyklų apygardos kuratoriaus 1927-01-28 aplinkraštis Nr. II-2033/27 apie privačių vidurinių mokyklų veiklos laikinąsias taisykles, Lenkijos Respublikos 1932-03-11 įstatymas apie mokyklų sistemą, kiti teisės aktai.

Tiksli mokyklos veiklos pabaigos data nenustatyta. 1939 m. dar veikė.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Vilniaus žydų mergaičių gimnazija, Pedagogų draugijos Vilniaus žydų mergaičių gimnazija, J. Okso ir D. Markielso 8 klasių izraelitų mergaičių gimnazija, Chaimo Okso et Comp. žydų mišri humanitarinė gimnazija, Pedagogų draugijos žydų gimnazija Vilniuje, Pedagogų draugijos gimnazija Vilniuje, Pedagogų draugijos mišri humanitarinė gimnazija Vilniuje, Pedagogų draugijos gimnazija (buv. Pedagogų draugijos ir E. Dziencielskos gimnazijos) Vilniuje, Privati mišri gimnazija „Švietimas“ Vilniuje, Privatūs mišrūs gimnazija ir licėjus „Švietimas“ Vilniuje buvo bendrojo lavinimo humanitarinio profilio vidurinė mokykla. Gimnazija ruošė moksleivius studijuoti aukštojoje mokykloje, nuo 1938 m. – tęsti mokslą licėjuje. Licėjuje veikė humanitarinis ir gamtos skyriai. Nuo 1923/1924 m. m. dėstomoji kalba – lenkų.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Privačių mišrių gimnazijos ir licėjaus „Švietimas“ Vilniuje dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti, dokumentų perėmimo akto nėra.

Į apskaitos dokumentus 1956-03-20 įrašytas fondo Nr. 36 apyrašas Nr. 1, 685 apskaitos vienetai.

1961 m., 1994 m. į apyrašą buvo papildomai įrašytas 71 apskaitos vienetas.

2007 m. patikslintas fondo pavadinimas. Mišrios Pedagogų draugijos gimnazijos Vilniuje fondas Nr. 36 pavadintas Privačių mišrių gimnazijos ir licėjaus „Švietimas“ Vilniuje fondu.

Iš viso fonde Nr. 36 yra 1 apyrašas, 756 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1938 m. Dokumentai lenkų, rusų, jidiš kalbomis.

Fonde yra Švietimo platinimo draugijos humanitarinės mišrios gimnazijos Vilniuje veiklos dokumentų.

Privačių mišrių gimnazijos ir licėjaus „Švietimas“ Vilniuje 1936–1939 m. veiklos ir asmens bylų yra fonde Nr. 202.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos ir asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, pedagogų tarybos, brandos egzaminų komisijos posėdžių protokolai, mokyklos, tėvų komitetų įstatai, ataskaitos apie mokyklos veiklą, brandos egzaminų eigą, fizinį lavinimą mokykloje, klasių vadovų ataskaitos, direktoriaus nurodymų personalui ir mokiniams knygos, mokymo programos, brandos egzaminų temos ir darbai, pamokų ir papildomų pareigų paskirstymo žinios, susirašinėjimo moksleivių priėmimo, egzaminų organizavimo, personalo klausimais dokumentai, moksleivių elgesio ir pažangumo įvertinimo pažymos, klasių, trimestrų žurnalai, moksleivių asmens duomenų knygos, išduotų brandos atestatų registracijos knyga, kontrolinių darbų registracijos žurnalai, prašymai priimti į mokyklą, mokinių, mokytojų sąrašai, mokinių, mokytojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą. Asmens bylos, prašymų priimti į mokyklą bylos įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 756 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1938 m. Dokumentai lenkų, rusų, jidiš kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra asmenų nuotraukų. Yra blunkančių dokumentų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 173, ap. 1, b. 1638; F. 172, ap. 1, b. 466, l. 10.
[2] LCVA, F. 172, ap. 1, b. 500, l. 24, 66; b. 466, l. 11.
[3] LCVA. F. 172, ap. 1, b. 466, l. 10, b. 534 (II t.), l. 41.
[4] LCVA. F. 172, ap. 1, b. 272 (I t.). l. 4, b. 752, l. 1.
[5] LCVA, F. 173, ap. 1, b. 1638.
[6] LCVA. F. 51, ap. 15, b. 1362, l. 281.
[7] LCVA. F. 172, ap. 1, b. 1103, l. 84, b. 4009.
[8] LCVA. F. 173, ap. 1, b. 1638.
[9] LCVA. F. 172, ap. 1, b. 4539, l. 85, 105, b. 4540.
[10] LCVA. F. 172, ap. 1, b. 5694.
[11] LCVA. F. 173, ap. 1, b. 1638.
[12] Dziennik Urzędowy Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich, 1919, Nr. 31-340, Dziennik Urzędowy Tymczasowej Komisji Rządzącej, 1920, Nr. 5, l. 34; Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 1922, Nr. 34-286.
 
 
 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PRIVAČIŲ MIŠRIŲ GIMNAZIJOS IR LICĖJAUS „ŠVIETIMAS“ VILNIUJE

FONDO NR. 36 PAPILDYMĄ

2015- 01-28 Nr. SA-3

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Informacija apie Privačių mišrių gimnazijos ir licėjaus „Švietimas“ Vilniuje fondą Nr. 36 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2007-11-30 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-336.

Pasikeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Tobulinant Vilniaus mokyklų apygardos ir mokyklų rajonų inspektorių įstaigų Vilniuje fondo Nr. 173 apyrašų Nr. 1 ir Nr. 2 bylų antraštes nustatyta, kad apyrašo Nr. 1 bylos Nr. 147 ir 1638 priklauso Privačių mišrių gimnazijos ir licėjaus „Švietimas“ Vilniuje fondui Nr. 36 (žr. Fondo Nr. 173 pertvarkymo (apyrašų Nr. 1 ir Nr. 2 antraščių tobulinimo) aktą).

2015 m. sausio mėn. sudarytas fondo Nr. 36 apyrašo Nr. 1 tęsinys, į kurį minėtos 2 bylos įrašytos numeriais 753 ir 754.

Iš viso fonde Nr. 36 yra 1 apyrašas, 758 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1918–1939 m. Dokumentai lenkų, jidiš, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, fotografija.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašo tęsinį įrašyti 2 apskaitos vienetai nuo Nr. 753 iki Nr. 754.

Į apyrašo tęsinį įrašyti susirašinėjimo mokyklos veiklos klausimais dokumentai, dėstomų dalykų planai, vadovėlių sąrašas.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 758 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1918–1939 m. Dokumentai lenkų, jidiš, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, fotografija.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina

 

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

 

PAŽYMA APIE PRIVAČIŲ MIŠRIŲ GIMNAZIJOS IR LICĖJAUS „ŠVIETIMAS“ VILNIUJE FONDO NR. 36 PERTVARKYMĄ

(APYRAŠO NR. 1 BYLŲ ANTRAŠČIŲ TOBULINIMĄ) 

2023-11-06 Nr. SA-72

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Privačių mišrių gimnazijos ir licėjaus „Švietimas“ Vilniuje fondo sudarytoją buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2007-11-30 parengtoje pažymoje Nr. SA-336.

Pakeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Iš viso fonde Nr. 36 buvo 1 apyrašas, 757 apskaitos vienetai.

2023 m. buvo tobulinamos fondo Nr. 36 apyrašo Nr. 1 bylų antraštės, tikslinamos datos, tikrinamas bylų skaičius.

Į patobulintą apyrašą Nr. 1 įrašyta 1 nauja byla – Nr. 755 (senas fondo Nr. 36 apyrašas Nr. 1).

Iš viso fonde Nr. 36 yra 1 apyrašas, 758 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1939 m., 1966 m., 1994 m., 2015 m. Dokumentai baltarusių, hebrajų, jidiš,lenkų, lietuvių ir kitomis kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, fotografija, spaudinys.

Fonde yra Švietimo platinimo draugijos mišrios gimnazijos Vilniuje (fondas Nr. 202), Etos Dziencielskos mišrios gimnazijos Vilniuje (fondas Nr. 196), Zofijos Gurevičuvnos žydų gimnazijos Vilniuje (fondas Nr. 198), Vidurinių mokyklų mokytojų draugijos Vilniaus 2 klasikinės gimnazijos dokumentų.

 

Veiklos ir asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašą įrašyti Privačių mišrių gimnazijos ir licėjaus „Švietimas“ Vilniuje pedagogų tarybos posėdžių, egzaminų komisijos protokolai, ataskaitos apie brandos egzaminų eigą, egzaminų temos, Vilniaus mokyklų apygardos kuratorijos raštai dėl Valstybinės brandos egzaminų komisijos narių skyrimo, egzaminų grafiko, mokymo programos, prašymai priimti į gimnaziją, mokinių ir mokytojų sąrašai, asmens bylos, mokslo pažymėjimai, brandos atestatai, mokinių elgesio ir mokslo pažangumo, pamokų ir lankomumo žurnalai, senas fondo Nr. 36 apyrašas Nr. 1 ir kt.

Iš viso į apyrašą Nr. 1 įrašyti 758 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1939 m., seno apyrašo datos – 1966 m., 1994 m., 2015 m. Dokumentai baltarusių, hebrajų, jidiš, lenkų, lietuvių ir kitomis kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, fotografija, spaudinys.

 

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Elena Vydrina

 

 

 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2023-11-06 10:39