O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 38 pažyma

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LENKŲ MOKYTOJŲ DRAUGIJOS KARALIAUS ŽYGIMANTO AUGUSTO GIMNAZIJOS VILNIUJE FONDĄ NR. 38

2006-03-        Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pakeitimai

 

Mokytojų ir auklėtojų draugijos berniukų gimnazija Vilniuje (Gimnazjum Męskie Stowarzyszenia Nauczycieli i Wychowawczyń w Wilnie) (1915-09-22–1918 m.)

Lenkų mokytojų draugijos I berniukų gimnazija Vilniuje (I Gimnazjum Męskie Stowarzyszenia Nauczycielstwa Polskiego w Wilnie) (1918–1919 m.)

Lenkų mokytojų draugijos karaliaus Žygimanto Augusto gimnazija Vilniuje (Gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta Stowarzyszenia Nauczycielstwa Polskiego w Wilnie) (1919 m. gruodžio mėn.–1922 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Mokytojų ir auklėtojų draugija 1915-09-22 įsteigė Vilniuje berniukų gimnaziją. 1918 m. gimnazija pavadinta Lenkų mokytojų draugijos I berniukų gimnazija. Tiksli pavadinimo pakeitimo data nenustatyta.

Vadovaujantis Rytų žemių generalinio komisariato Viešojo švietimo sekcijos 1919-12-19 raštu gimnazijai suteiktas Karaliaus Žygimanto Augusto vardas.

1920-01-31 pasirašytas gimnazijos dalinio suvalstybinimo aktas. Gimnazijos pavadinimas nepasikeitė.

1921-06-11 pasirašyta sutartis tarp Lenkų mokytojų draugijos ir Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos švietimo departamento dėl dalinio mokyklos suvalstybinimo nuo 1921-07-01, nekeičiant gimnazijos pavadinimo.[1]

1922 m. mokykla pertvarkyta į Valstybinę karaliaus Žygimanto Augusto gimnaziją Vilniuje. Tiksli pertvarkymo data ir teisinis pagrindas nenustatyti.

Mokyklos veiklą nuo 1919 rugpjūčio mėn. iki 1920 m. vidurio kontroliavo Vilniaus apygardos mokyklų inspektorius, nuo 1920-10-12 iki 1922-04-06 – Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos švietimo departamentas.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lenkų mokytojų draugijos karaliaus Žygimanto Augusto gimnazija Vilniuje buvo berniukų bendrojo lavinimo vidurinė mokykla.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lenkų mokytojų draugijos karaliaus Žygimanto Augusto gimnazijos dokumentų perdavimo archyvui data nenustatyta, perėmimo akto fondo byloje nėra.

1952 m. sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašytas 401 apskaitos vienetas. 66 apskaitos vienetai iškelti į fondą Nr. 36, perkėlimo data nenustatyta.

1994-04-08 papildomai įrašyta 18 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde Nr. 38 yra 1 apyrašas, 353 apskaitos vienetai. Dokumentai lenkų, rusų kalbomis. Dokumentų chronologinės ribos 1915–1922 m.

Fonde yra Valstybinės karaliaus Žygimanto Augusto gimnazijos Vilniuje, Lenkų mokytojų draugijos II berniukų Joachimo Lelevelio gimnazijos Vilniuje dokumentų.

Ateityje fondą reikėtų sujungti su II valstybinio karaliaus Žygimanto Augusto licėjaus ir gimnazijos Vilniuje fondu Nr. 180, nes fonduose yra tos pačios mokymo įstaigos dokumentai.

 

Mokinių asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos mokinių asmens bylos, prašymai priimti į gimnaziją; mokinių asmens duomenų knyga.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėles tvarka.

Iš viso fondo Nr. 38 apyraše Nr. 1 įrašyti 353 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1915–1922 m. Dokumentai lenkų, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – mašinraštis, rankraštis, yra asmenų nuotraukų. Yra blunkančių dokumentų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas, F. 180, ap. 1, b. 1; F. 53, ap. 23, b. 1507; F. 172, ap. 1, b. 240, 494; F. 184, ap. 1, b. 12.
 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LENKŲ MOKYTOJŲ DRAUGIJOS KARALIAUS ŽYGIMANTO AUGUSTO GIMNAZIJOS VILNIUJE FONDO NR. 38 PERTVARKYMĄ

(APYRAŠO NR. 1 BYLŲ ANTRAŠČIŲ TOBULINIMĄ)

 

2021-06-02 Nr. SA-23

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Lenkų mokytojų draugijos karaliaus Žygimanto Augusto gimnazijos Vilniuje fondo Nr. 38 sudarytoją buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2006-03-24 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-134.

Pakeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Iš viso fonde Nr. 38 buvo 1 apyrašas, 350 apskaitos vienetų.

2021 m. buvo tobulinamos fondo Nr. 38 apyrašo Nr. 1 bylų antraštės, tikslinamos datos.

Į patobulintą apyrašą Nr. 1 įrašyta 1 byla – Nr. 403 (senas fondo Nr. 38 apyrašas Nr. 1). Sujungtos 3 bylos: bylos Nr. 93a ir Nr. 94a sujungtos su byla Nr. 94, byla Nr. 214a – su byla Nr. 214.

Tobulinant apyrašo bylų antraštes, rastos 3 fondui nepriklausančios bylos. Nustačius rastų bylų fondinę priklausomybę, jos perkeltos į kitus fondus (žr. Fondo Nr. 38 pertvarkymo (apyrašo Nr. 1 bylų antraščių tobulinimo) aktą).

Iš viso fonde Nr. 38 yra 1 apyrašas, 345 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1915–1922 m. Dokumentai lenkų, lietuvių, rusų, vokiečių, jidiš kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, fotografija.

Fonde yra 1923 m., 1924 m., 1927 m., 1935 m. dokumentų.

 

Mokinių asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašą įrašyta mokinių asmens duomenų knyga, prašymai priimti į gimnaziją, mokinių asmens bylos, mokslo pažymėjimai.

Iš viso į apyrašą Nr. 1 įrašyti 345 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1915–1922 m. Dokumentai lenkų, lietuvių, rusų, vokiečių, jidiš kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, fotografija.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Elena Vydrina

 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2021-06-02 13:42