O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 47 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŠVIETIMO DEPARTAMENTO VLADISLOVO JOGAILOS GIMNAZIJOS VILNIUJE FONDĄ NR. 47

2006-09-        Nr. SA

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Švietimo departamento Vladislovo Jogailos gimnazija Vilniuje (Gimnazjum Departamentu Oświaty imienia Władysława Jagiełły w Wilnie) (1921 m. rugpjūčio mėn.–1922 m. rugpjūčio mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Švietimo departamento Vladislovo Jogailos gimnazija Vilniuje buvo įsteigta 1921 m. rugpjūčio mėn.[1]. Tiksli įsteigimo data, teisinis pagrindas nenustatyti. Dokumentuose gimnazija taip pat vadinama Karaliaus Vladislovo Jogailos gimnazija Vilniuje.

Gimnazija buvo valstybinė, iki 1922 m. balandžio mėn. pavaldi Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Švietimo departamentui,[2] nuo 1922-05-16 – Vilniaus mokyklų apygardos kuratorijai.[3]

Gimnazijos veiklą reglamentavo Rytų žemių generalinio komisaro 1919-10-11 laikinasis potvarkis apie mokyklų sistemą ir švietimą.

Gimnazija veikė iki 1922 m. rugpjūčio mėn.[4] Tiksli uždarymo data ir teisinis pagrindas nenustatyti.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Švietimo departamento Vladislovo Jogailos gimnazija Vilniuje buvo mišri bendrojo lavinimo vidurinė mokykla, įsteigta buvusių gimnazijų rusų dėstomąja kalba mokiniams. Gimnazijoje veikė IV–VIII klasės. Dėstomoji kalba – lenkų.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Švietimo departamento Vladislovo Jogailos gimnazijos Vilniuje dokumentų perdavimo archyvui data nenustatyta, perėmimo akto fondo byloje nėra. Į apskaitos dokumentus 1949 m. įrašyti 36 neaprašyti saugojimo vienetai.

Sutvarkius dokumentus, 1979 m. gegužės–liepos mėn. sudaryti apyrašai Nr. 1–3. Į apyrašą Nr. 1 įrašyti 9 apskaitos vienetai, į apyrašą Nr. 2 – 12 apskaitos vienetų, į apyrašą Nr. 3 – 31 apskaitos vienetas.

Iš viso fonde Nr. 179 yra 3 apyrašai, 52 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos – 1921–1922 m. Dokumentai lenkų, rusų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti tvarkomieji dokumentai; pedagogų, auklėtojų tarybų posėdžių protokolai; gimnazijos veiklos ataskaita, mokymo programos, pamokų tvarkaraštis; finansų dokumentai, algų lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 47 apyraše Nr. 1 įrašyti 9 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1922 m. Dokumentai lenkų, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis. Yra blunkančių dokumentų.

 

Personalo bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos mokytojų darbo sutartys, prašymai priimti į darbą, gimnazijos darbuotojų sąrašas.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų svarbumą; prašymų priimti į darbą bylos susistemintos pagal asmenų pavardes abėcėles tvarka.

Iš viso fondo Nr. 47 apyraše Nr. 2 įrašyta 12 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1922 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis. Yra blunkančių dokumentų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyta mokinių asmens duomenų knyga, mokinių sąrašai, klasių žurnalai, prašymai priimti į gimnaziją.

Prašymų priimti į gimnaziją bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka, klasių žurnalai – klasių eilės numerių didėjimo tvarka.

Iš viso fondo Nr. 47 apyraše Nr. 3 įrašytas 31 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1922 m. Dokumentai lenkų, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra asmenų nuotraukų. Yra blunkančių dokumentų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA). F. 47, ap. 1, b. 2, l. 7.
[2] Dziennik Urzędowy Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich, 1919, Nr. 31-340.
[3] Dziennik Urzędowy Tymczasowej Komisji Rządzącej, 1920, Nr. 5, l. 34.
[4] LCVA. F. 47, ap. 1, b. 9, l. 23.
 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŠVIETIMO DEPARTAMENTO VLADISLOVO JOGAILOS GIMNAZIJOS VILNIUJE

FONDO NR. 47 PERTVARKYMĄ 

(APYRAŠŲ NR. 1–3 BYLŲ ANTRAŠČIŲ TOBULINIMĄ)

2021-07-21 Nr. SA-33

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Švietimo departamento Vladislovo Jogailos gimnazijos Vilniuje fondo Nr. 47 sudarytoją buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2006-09-21 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-328/1.

Pakeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Iš viso fonde Nr. 47 buvo 3 apyrašai, 53 apskaitos vienetai.

2021 m. buvo tobulinamos fondo Nr. 47 apyrašų Nr. 1–3 bylų antraštės, tikslinamos datos.

Į patobulintus apyrašus įrašytos 3 bylos:

į apyrašą Nr. 1 įrašyta byla Nr. 10 (senas fondo Nr. 47 apyrašas Nr. 1), į apyrašą Nr. 2 – byla Nr. 13 (senas fondo Nr. 47 apyrašas Nr. 2), į apyrašą Nr. 3 – byla Nr. 32 (senas fondo Nr. 47 apyrašas Nr. 3).

Iš viso fonde Nr. 47 yra 3 apyrašai, 56 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1922 m. Dokumentai lenkų, rusų ir kitomis kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, fotografija.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašą įrašyti Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Švietimo departamento tvarkomieji dokumentai, gimnazijos pedagogų ir auklėtojų tarybų posėdžių protokolai, ataskaitos, susirašinėjimo mokinių statistikos, finansų, personalo ir kitais veiklos dokumentais;

mokytojų užmokesčio lentelės, personalo algalapiai, buhalterijos didžioji ir kasos knygos.

Iš viso į apyrašą Nr. 1 įrašyta 10 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1922 m. Dokumentai lenkų, rusų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Personalo bylų apyrašas Nr. 2

 

Į apyrašą įrašyti gimnazijos personalo sąrašai, prašymai priimti į darbą, raštai dėl informacijos suteikimo, mokytojų darbo sutartys ir kiti dokumentai.

Iš viso į apyrašą Nr. 2 įrašyta 13 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1922 m. Dokumentai lenkų, rusų ir kitomis kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Į apyrašą įrašyti prašymai priimti į gimnaziją, mokinių sąrašai, elgesio ir mokslo pažangumo įvertinimo bei pamokų ir lankomumo žurnalai.

Iš viso į apyrašą Nr. 3 įrašyti 33 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1922 m. Dokumentai lenkų, rusų ir kitomis kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, fotografija.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Elena Vydrina

 
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2021-08-02 08:16