O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 482 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŽAGARĖS VALSTYBINĖS PROGIMNAZIJOS FONDĄ NR. 482

2006-11-            Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Žagarės „Saulės“ progimnazija (1919-01-02–1923 m.)

Žagarės „Saulės“ vidurinė mokykla (1924 m.–1931-07-31)

Žagarės valdžios vidurinė mokykla (1931-08-01–1936-08-31)

Žagarės valstybinė progimnazija (1936-09-01–1940-09-30)

Žagarės nepilnoji vidurinė mokykla (1940-10-01–1941 m. liepos mėn.)

Žagarės progimnazija (1941 m. liepos mėn.–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Žagarės „Saulės“ progimnaziją 1919-01-02 įsteigė Lietuvių švietimo draugija „Saulė“.[1]

1919–1931 m. dokumentuose mokyklos pavadinimas įvairuoja. Mokykla buvo vadinama Žagarės „Saulės“ progimnazija arba Žagarės „Saulės“ skyriaus progimnazija.

Žagarės „Saulės“ progimnazija nuo 1924 m. pradžios vadinama Žagarės „Saulės“ skyriaus vidurine mokykla. Mokykla buvo vadinama Žagarės „Saulės“ skyriaus vidurine mokykla arba Žagarės „Saulės“ vidurine mokykla.

Švietimo ministro 1931-08-05 įsakymu C/Nr. 21 Žagarės „Saulės“ vidurinė mokykla nuo 1931-08-01 pavadinta Žagarės valdžios vidurine mokykla.[2]

Švietimo ministro 1936-08-31 įsakymu B/Nr. 48 Žagarės valdžios vidurinė mokykla nuo 1936-09-01 pavadinta Žagarės valstybine progimnazija.[3]

Mokyklos veiklą reglamentavo 1919-10-01 Laikinieji įstatai aukštesniosioms bendrojo lavinimo Švietimo ministerijos mokykloms ir 1925-04-23 Vidurinių ir aukštesniųjų mokyklų įstatymas, 1936-07-29 Vidurinių mokyklų įstatymas ir 1936-08-14 Vidurinėms ir aukštesniosioms mokykloms pertvarkyti nuostatai, kiti teisės aktai.

Švietimo liaudies komisaro 1940-09-27 įsakymu B/Nr. 101 Žagarės valstybinė progimnazija nuo 1940-10-01 pavadinta Žagarės nepilnąja vidurine mokykla.[4]

Nuo 1941 m. liepos mėn. Žagarės nepilnoji vidurinė mokykla buvo vadinama Žagarės progimnazija. Tiksli data, kada 1944 m. progimnazija baigė veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Žagarės „Saulės“ progimnazija, Žagarės „Saulės“ vidurinė mokykla, Žagarės valstybinė progimnazija, Žagarės nepilnoji vidurinė mokykla, Žagarės progimnazija buvo mišri bendrojo lavinimo mokymo įstaiga.

Mokykloje 1919 metais šalia bendrųjų dalykų buvo dėstoma lotynų kalba. 1919/1920 mokslo metais - buvo dėstoma fizika, o nuo 1927 m. – lotynų kalba.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

LTSR centrinio valstybinio archyvo Šiaulių filialas 1977-10-28 perdavė archyvui 271 Žagarės valstybinės progimnazijos bylą, įrašytą apyraše Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. 482 yra 1 apyrašas, 271 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Švietimo ministerijos aplinkraščiai; instrukcijos ir darbo tvarkos taisyklės; pedagogų, tėvų komiteto posėdžių, keliamųjų, konkursinių ir stojamųjų egzaminų protokolai; susirašinėjimo personalo klausimais dokumentai; mokinių prašymai priimti į mokyklą, atleisti nuo mokesčio už mokslą, klasių ir trimestrų žurnalai; mokytojų atlyginimų lapai, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašytas 271 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Inga Švedaitė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 391, ap. 2, b. 1987, l. 26-26 a.p.
[2] LCVA. F. 391, ap. 8, b. 148, l. 145.
[3] LCVA. F. 391, ap. 8, b. 254, l. 65.
[4] LCVA. F. R-762, ap. 1, b. 146, l. 132 a.p.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 16:04