O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 540 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KELMĖS VLADO PŪTVIO–PUTVINSKIO VALSTYBINĖS GIMNAZIJOS FONDĄ NR. 540

2006-03-      Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Kelmės progimnazija (1921-08-19–1925 m.)

Kelmės vidurinė mokykla (1925–1932 m.)

Kelmės valdžios vidurinė mokykla (1932 m.–1936–08-31)

Kelmės valstybinė progimnazija (1936-09-01–1939-08-31

Kelmės Vlado Pūtvio-Putvinskio valstybinė gimnazija (1939-09-01–1940-09-30)

Kelmės vidurinė mokykla (1940-10-01–1941 m.)

Kelmės gimnazija (1941–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Švietimo ministerija 1921-09-10 raštu Nr. 3278 leido Kelmės vartotojų bendrovei nuo 1921-08-19 įsteigti bendrovės lėšomis išlaikomą Kelmės progimnaziją.[1]

1922 m. progimnazijoje buvo įsteigta IV klasė, 1937 m. – V klasė, 1938 m. – VI klasė, o 1940 – VII ir VIII klasės.

Mokykla 1925–1932 m. buvo vadinama Kelmės vidurine mokykla, o 1932 m.–1936-08-31 - Kelmės valdžios vidurine mokykla.

Švietimo ministro 1936-08-31 įsakymu B/Nr. 48 mokykla nuo 1936-09-01 pavadinta Kelmės valstybine progimnazija.[2] Švietimo ministro 1939-07-31 įsakymu B/Nr. 40 progimnazija išplėsta iki pilnos gimnazijos ir nuo 1939-09-01 pavadinta Kelmės valstybine gimnazija, o 1939-08-29 įsakymu B/Nr. 49 gimnazija nuo 1939-09-01 pavadinta Kelmės Vlado Pūtvio-Putvinskio valstybine gimnazija.[3]

Mokyklos veiklą reglamentavo 1919-10-01 Laikinieji įstatai aukštesniosioms bendrojo lavinimo Švietimo ministerijos mokykloms, 1925-04-23 Vidurinių ir aukštesniųjų mokyklų įstatymas, 1936-07-29 Vidurinių mokyklų įstatymas ir 1936-08-14 Vidurinėms ir aukštesniosioms mokykloms pertvarkyti nuostatai, kiti teisės aktai.

Švietimo liaudies komisaro 1940-09-27 įsakymu B/Nr. 101[4] Kelmės Vlado Pūtvio-Putvinskio valstybinė gimnazija nuo 1940-10-01 pavadinta Kelmės vidurine mokykla.

Mokykla 1941–1944 m. buvo vadinama Kelmės gimnazija.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Kelmės progimnazija, Kelmės vidurinė mokykla, Kelmės gimnazija buvo mišri bendrojo lavinimo mokymo įstaiga.

Nuo trečios klasės mokykla turėjo pasirinkti mokyklos kryptį - bendrąją (dėstoma lotynų kalba) arba specialiąją (dėstoma fizika arba kiti specialūs dalykai). Mokyklos pasirinktą kryptį tvirtino švietimo ministras.

Mokykloje buvo dėstoma lotynų kalba. Nuo 1922 m. neprivalomas dalykas buvo dėstoma lenkų kalba.[5]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Šiaulių filialas 1977-10-20 perdavė archyvui 93 Kelmės valstybinės gimnazijos bylas, įrašytas į apyrašą Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. 540 yra 1 apyrašas, 93 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1932–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fonde yra 1940–1941 m. Paprūdžių pradžios mokyklos bylų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti keliamųjų egzaminų protokolai, mokyklos baigimo pažymėjimai, atestatų dublikatai, klasių ir trimestrų žurnalai, išlaidų sąmatos bei einamųjų sąskaitų knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 93 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1932–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Gintarė Jauniškienė

 


[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 391, ap. 2, b. 659, l. 6.
[2] LCVA, F. 391, ap. 8, b. 254, l. 62.
[3] LCVA, F. 391, ap. 8, b. 295, l. 160, 183 a.p.
[4] LCVA, F. R-762, ap. 1, b. 146, l. 131.
[5] LCVA, F. 391, ap. 2, b. 660, l. 18.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 16:07