O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 556 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŠIAULIŲ VALSTYBINĖS BERNIUKŲ GIMNAZIJOS FONDĄ NR. 556

2006-06-        Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Šiaulių gimnazija (1918-04-18–1919 m.)

Šiaulių valdžios gimnazija (1919 m.–1928-08-31)

Šiaulių valdžios berniukų gimnazija (1928-09-01–1936-08-31)

Šiaulių valstybinė berniukų gimnazija (1936-09-01–1940-09-30)

Šiaulių I vidurinė mokykla (1940-10-01–1941 m.)

Šiaulių I gimnazija (1941–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Šiaulių gimnazija įsteigta 1918-04-18. Mokyklą išlaikė Švietimo draugija „Jėga“.[1] 1918 m. mokykloje veikė I-VIII klasės.

1919 m.–1928-08-31 mokykla buvo vadinama Šiaulių valdžios gimnazija. Nuo 1920 m. mokyklą išlaikė Švietimo ministerija.

Švietimo ministro 1928-08-24 įsakymu Nr. 201 Šiaulių valdžios gimnazija nuo 1928-09-01 padalinta į Šiaulių valdžios berniukų ir Šiaulių valdžios mergaičių gimnazijas.[2]

Švietimo ministro 1936-08-31 įsakymu B/Nr. 48 Šiaulių valdžios berniukų gimnazija nuo 1936-09-01 pavadinta Šiaulių valstybine berniukų gimnazija.[3]

Mokyklos veiklą reglamentavo 1919-10-01 Laikinieji įstatai aukštesniosioms bendrojo lavinimo Švietimo ministerijos mokykloms ir 1925-04-23 Vidurinių ir aukštesniųjų mokyklų įstatymas, 1936-07-29 Vidurinių mokyklų įstatymas ir 1936-08-14 Vidurinėms ir aukštesniosioms mokykloms pertvarkyti nuostatai, kiti teisės aktai.

Švietimo liaudies komisaro 1940-09-27 įsakymu B/Nr. 101[4] Šiaulių valstybinė berniukų gimnazija nuo 1940-10-01 pavadinta Šiaulių I vidurine mokykla.

Mokykla 1941–1944 m. buvo vadinama Šiaulių I gimnazija.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Šiaulių gimnazija, Šiaulių valdžios gimnazija buvo mišri bendrojo lavinimo mokymo įstaiga. Šiaulių valstybinė berniukų gimnazija buvo berniukų bendrojo lavinimo mokymo įstaiga

Mokykloje 1919 m., kaip neprivalomas dalykas, nuo II klasės buvo dėstoma lotynų kalba, nuo V klasės kaip privalomas dalykas buvo dėstoma fizika. 1922 m. nuo VII klasės kaip privalomas mokomasis dalykas buvo dėstoma teisė, o kaip pasirenkamas - graikų kalba.

Mokykloje nuo 1928 m. buvo dėstoma komercija.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

LTSR centrinio valstybinio archyvo Šiaulių filialas 1977-11-04 perdavė archyvui 769 Šiaulių valdžios berniukų gimnazijos bylas, įrašytas į apyrašą Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. 556 yra 1 apyrašas, 769 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fonde yra Šiaulių vidurinės mokyklos 1945–1954 m. pavienių personalo dokumentų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Švietimo ministerijos nutarimai, aplinkraščiai; pedagogų tarybos, Ūkio komiteto posėdžių protokolai; brandos atestatai, mokslo baigimo pažymėjimai ir jų nuorašai; dėstomų dalykų programos, egzaminų pažymių lapai ir rašomieji darbai; pranešimai apie mokinių elgesį ir pažangumą, statistinės žinios apie mokytojus; susirašinėjimo mokytojų skyrimo ir atleidimo iš pareigų, atlyginimo nustatymo, ūkinio, kūno kultūros ir kt. veiklos klausimais dokumentai; klasių ir trimestrų žurnalai, mokinių sąrašai, prašymai priimti į mokyklą, atleisti nuo mokesčio už mokslą, grąžinti dokumentus; mokiniams, laikiusiems egzaminus eksternu bei išstojusiems iš gimnazijos, išduoti liudijimai, klasių auklėtojų apyskaitos, mokytojų prašymai priimti į darbą; mokytojų tarnybos, atestacijos, atlyginimo išmokėjimo lapai; mokyklos inventoriaus knygos, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją. Mokytojų tarnybos lapai susisteminti ir į apyrašą įrašyti pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 769 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis, yra mokinių ir mokytojų nuotraukų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Gintarė Jauniškienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 391, ap. 2, b. 1475, l. 4.
[2] LCVA, F. 391, ap. 8, b. 119, l. 297.
[3] LCVA, F. 391, ap. 8, b. 254, l. 63.
[4] LCVA, F. R-762, ap. 1, b. 146, l. 131 a.p.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 16:08