O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 607 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŽYDŲ CENTRINIO ŠVIETIMO KOMITETO PRIVAČIOS L. GURVIČIAUS MIŠRIOS 7 KLASIŲ PRADŽIOS MOKYKLOS NR. 7 JIDIŠ DĖSTOMĄJA KALBA VILNIUJE FONDĄ NR. 607

2007-11-      Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

L. Hurvičiaus berniukų pradžios mokykla Vilniuje (Szkoła powszechna dla chłopców im. L. Hurwicz w Wilnie) (1915–1920 m.)

L. Gurvičiaus pradžios mokykla Vilniuje (Szkoła powszechna im. L. Gurwicza w Wilnie) (1920–1924 m.)

Privati L. Gurvičiaus pradžios mokykla Nr. 6 Vilniuje (Prywatna szkoła powszechna im. L. Gurwicza Nr. 6 w Wilnie) (1924 m.–1927-08-26)

Žydų centrinio švietimo komiteto privati L. Gurvičiaus mišri 7 klasių pradžios mokykla jidiš dėstomąja kalba Vilniuje (Prywatna 7 klasowa koedukacyjna szkoła powszechna im. L. Gurwicza Żydowskiego Centralnego Komitetu Oświaty z żydowskim językiem nauczania w Wilnie) (1927-08-27–1929 m.)

Žydų centrinio švietimo komiteto privati L. Gurvičiaus mišri 7 klasių pradžios mokykla Nr. 7 jidiš dėstomąja kalba Vilniuje (Prywatna 7 klasowa koedukacyjna szkoła powszechna im. L. Gurwicza Żydowskiego Centralnego Komitetu Oświaty z żydowskim językiem nauczania Nr. 7 w Wilnie) (1929–1939 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vaikų globos draugija 1915 m. įsteigė Vilniuje L. Hurvičiaus berniukų pradžios mokyklą. Vėliau mokyklą globojo ir išlaikė Vilniaus žydų tikybinė bendruomenė.[1]

Vilniaus apygardos viršininko įstaigoje 1920-06-14 įregistruotas Žydų centrinis švietimo komitetas perėmė L. Gurvičiaus pradžios mokyklą Vilniuje savo globon.[2] Dokumentuose mokykla taip pat buvo vadinta L. Gurvičiaus 6 klasių tautine mokykla Vilniuje.

Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija 1924-01-08 išdavė Privačiai L. Gurvičiaus pradžios mokyklai Nr. 6 Vilniuje leidimą veikti Nr. 3861 1924/1925 mokslo metams[3], 1926-02-17 pratęsė leidimo veikti galiojimo terminą 1925/1926 mokslo metams, o 1926-09-08 – 1926/1927 mokslo metams[4]. Dokumentuose mokykla taip pat buvo vadinta L. Gurvičiaus pradžios mokykla prie Žydų centrinio švietimo komiteto Vilniuje.

1927 m. mokykla pavadinta Žydų centrinio švietimo komiteto privačia L. Gurvičiaus mišria 7 klasių pradžios mokykla jidiš dėstomąja kalba Vilniuje. Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija 1927-08-27 išdavė mokyklai leidimą veikti Nr. I-19078/27.[5]

Nuo 1929 m. mokykla dokumentuose buvo vadinta Žydų centrinio švietimo komiteto privačia L. Gurvičiaus mišria 7 klasių pradžios mokykla Nr. 7 jidiš dėstomąja kalba Vilniuje.

Mokyklos veiklą kontroliavo Vilniaus miesto mokyklų inspektūra, Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija bei Lenkijos Respublikos tikybų ir viešojo švietimo ministerija.[6]

1938/1939 mokslo metais Žydų centrinio švietimo komiteto privati L. Gurvičiaus mišri 7 klasių pradžios mokyklos Nr. 7 jidiš dėstomąja kalba Vilniuje dar veikė. Mokyklos uždarymo data nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

L. Hurvičiaus berniukų pradžios mokykla Vilniuje buvo 4 klasių bendrojo lavinimo mokymo įstaiga. Dėstomoji kalba – jidiš.

L. Gurvičiaus pradžios mokykla Vilniuje buvo mišri bendrojo lavinimo mokymo įstaiga. Mokymas truko 5 metus, nuo 1922/1923 mokslo metų – 6 metus. Dėstomoji kalba – jidiš.

Privati L. Gurvičiaus pradžios mokykla Nr. 6 Vilniuje, vėliau Žydų centrinio švietimo komiteto privati L. Gurvičiaus mišri 7 klasių pradžios mokykla jidiš dėstomąja kalba Vilniuje, Žydų centrinio švietimo komiteto privati L. Gurvičiaus mišri 7 klasių pradžios mokykla Nr. 7 jidiš dėstomąja kalba Vilniuje buvo mišri bendrojo lavinimo mokymo įstaiga. Mokymas truko 7 metus.

Žydų centrinio švietimo komiteto privačios mišrios žydų mokytojų seminarijos Vilniuje studentai atlikdavo mokykloje profesinę praktiką.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Žydų centrinio švietimo komiteto privačios L. Gurvičiaus mišrios 7 klasių pradžios mokyklos Nr. 7 jidiš dėstomąja kalba Vilniuje dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į archyvų sistemą data nenustatyti. 1964-11-10 į Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentus buvo įrašyta 10 kg fondui priklausančių neaprašytų dokumentų.

1965 m. buvo sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 74 apskaitos vienetai.

Patobulinus bylų antraštes, 2001-01-31 sudarytas naujas apyrašas Nr. 1, į kurį papildomai įrašytos 3 bylos.

Iš viso fonde Nr. 607 yra 1 apyrašas, 77 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1925–1928 m. Dokumentai jidiš ir lenkų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Mokytojų komisijos užklasiniam darbui organizuoti, mokyklos albumo paruošimo mokytojų grupės, mokyklos bibliotekos ir mokinių būrelių veiklos ataskaitos, pamokų planai ir analizės, mokytojų pedagoginiai dienoraščiai.

Bylos įrašytos į apyrašą chronologine tvarka. Ši tvarka griežtai neišlaikyta.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 77 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1925–1928 m. Dokumentai jidiš ir lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji specialistė   Inga Bumažnikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 172, ap. 1, b. 540, l. 1-16; b. 720, l. 73.
[2]LCVA. F. 172, ap. 1, b. 720, l. 61; b. 527, t. 4, l. 1-34.
[3] LCVA. F. 172, ap. 1, b. 1208, l. 50; f. 173, ap. 1, b. 1365, l. 93.
[4] LCVA. F. 173, ap. 1, b. 1365, l. 91, 97.
[5] LCVA. F. 173, ap. 1, b. 1365, l. 91, 77.
[6] Dziennik Urzędowy Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Rzeczypospolitej Polskiej, 1932, Nr. 4-40; Nr. 8-104.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 16:09