O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 614 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

JONIŠKIO VALSTYBINĖS GIMNAZIJOS FONDĄ NR. 614

2006-03-      Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Joniškio vidurinioji II laipsnio mokykla (1919-09-09–1921 m.)

Joniškio vidurinioji mokykla (1921–1924 m.)

Joniškio valdžios vidurinė mokykla (1925 m.–1936–08-31)

Joniškio valstybinė gimnazija (1936-09-01–1940-09-30)

Joniškio vidurinė mokykla (1940-10-01–1941 m.)

Joniškio gimnazija (1941–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Joniškio vidurinioji II laipsnio mokykla buvo įsteigta 1919-09-09. Mokyklą įsteigė ir išlaikė Joniškio valsčiaus savivaldybė.[1] Mokykla 1921-1924 m. buvo vadinama Joniškio viduriniąja mokykla. Nuo 1925-01-01 mokyklą išlaikė Švietimo ministerija, mokykla 1925 m.–1936-08-31 buvo vadinama Joniškio valdžios vidurine mokykla. 1933-09-01 mokykloje buvo įsteigta V klasė, 1934-09-01 – VI klasė, 1935-09-01 – VII klasė, o 1936-09-01 – VIII klasė.

Švietimo ministro 1936-07-16 įsakymu Nr.33 Joniškio valdžios vidurinė mokykla nuo 1936-09-01 pavadinta Joniškio valstybine gimnazija.[2]

Mokyklos veiklą reglamentavo: 1919-10-01 Laikinieji įstatai aukštesniosioms bendrojo lavinimo Švietimo ministerijos mokykloms, 1925-04-23 Vidurinių ir aukštesniųjų mokyklų įstatymas, 1936-07-29 Vidurinių mokyklų įstatymas ir 1936-08-14 Vidurinėms ir aukštesniosioms mokykloms pertvarkyti nuostatai, kiti teisės aktai.

Švietimo liaudies komisaro 1940-09-27 įsakymu B/Nr. 101[3] Joniškio valstybinė gimnazija nuo 1940-10-01 pavadinta Joniškio vidurine mokykla.

Mokykla 1941–1944 m. buvo vadinama Joniškio gimnazija.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Joniškio vidurinė mokykla, Joniškio gimnazija buvo mišri bendrojo lavinimo mokymo įstaiga.

Nuo trečios klasės mokykla turėjo pasirinkti mokyklos kryptį - bendrąją (dėstoma lotynų kalba) arba specialiąją (dėstoma fizika arba kiti specialūs dalykai). Mokyklos pasirinktą kryptį tvirtino švietimo ministras.

Mokykloje 1920 m. buvo dėstoma raštvedyba ir buhalterija, o nuo 1921 m. – ir kooperacija.[4]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Šiaulių filialas 1977-10-20 perdavė archyvui 61 Joniškio valstybinės gimnazijos bylą, įrašytą į apyrašą Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. 614 yra 1 apyrašas, 61 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1948 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fonde yra Joniškio gimnazijos 1945–1948 m. pedagogų tarybos protokolų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti direktoriaus įsakymai, pedagogų tarybos posėdžių protokolai, prašymai priimti į mokyklą, mokyklos baigimo pažymėjimai, klasių ir trimestrų žurnalai, mokytojų tarnybos lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, kuri ne visada išlaikyta. Mokinių dokumentų bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašytas 61 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1948 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Gintarė Jauniškienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 391, ap. 2, b. 193, l. 18.
[2] LCVA, F. 391, ap. 8, b. 254, l. 7.
[3] LCVA, F. R-762, ap. 1, b. 146, l. 131.
[4] LCVA, F. 391, ap. 2, b. 184, l. 144.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 16:22