O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 615 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

RADVILIŠKIO VALSTYBINĖS PROGIMNAZIJOS FONDĄ NR. 615

2006-08-       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Radviliškio gelžkelio gimnazija (1919-01-01–1925 m.)

Radviliškio (geležinkelio) vidurinė mokykla (1925 m.–1932-05-31)

Radviliškio vidurinė mokykla (1932-06-01–1936-08-31)

Radviliškio valstybinė progimnazija (1936-09-01–1940-09-30)

Radviliškio nepilnoji vidurinė mokykla (1940-10-01–1941 m. liepos mėn.)

Radviliškio progimnazija (1941 m. liepos mėn.–1942-03-31)

Radviliškio gimnazija (1942-04-01–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Švietimo ministro 1919-04-05 įsakymu Nr. 127 nuo 1919-01-01 įsteigta Radviliškio gelžkelio gimnazija. [1]

Radviliškio gelžkelio gimnazija nuo 1925 m. vadinama Radviliškio (gelžkelio) vidurine mokykla. 1925-1932 m. dokumentuose mokyklos pavadinimas įvairuoja: mokykla vadinama „Radviliškio (gelžkelio) vidurine mokykla“ arba „Radviliškio (geležinkelio) vidurine mokykla“.

Švietimo ministro 1932-06-08 įsakymu C/Nr. 20 Radviliškio (geležinkelio) vidurinė mokykla nuo 1932-06-01 vadinama Radviliškio vidurine mokykla.[2]

Mokyklos veiklą reglamentavo 1919-10-01 Laikinieji įstatai aukštesniosioms bendrojo lavinimo Švietimo ministerijos mokykloms ir 1925-04-23 Vidurinių ir aukštesniųjų mokyklų įstatymas, 1936-07-29 Vidurinių mokyklų įstatymas ir 1936-08-14 Vidurinėms ir aukštesniosioms mokykloms pertvarkyti nuostatai, kiti teisės aktai.

Švietimo ministro 1936-08-31 įsakymu B/Nr. 48 Radviliškio valdžios vidurinė mokykla nuo 1936-09-01 vadinama Radviliškio valstybine progimnazija.[3]

Švietimo liaudies komisaro 1940-09-27 įsakymu B/Nr. 101[4] Radviliškio valstybinė progimnazija nuo 1940-10-01 pavadinta Radviliškio nepilnąja vidurine mokykla.

Nuo 1941 m. liepos mėn. Radviliškio nepilnoji vidurinė mokykla buvo vadinama Radviliškio progimnazija.

Švietimo generalinio tarėjo 1942-03-25 įsakymu B/Nr. 9 Radviliškio progimnazijai leista plėstis iki pilnos gimnazijos ir progimnazija nuo 1942-04-01 pavadinta Radviliškio gimnazija.[5]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Radviliškio gelžkelio gimnazija, Radviliškio vidurinė mokykla, Radviliškio valstybinė progimnazija, Radviliškio nepilnoji vidurinė mokykla, Radviliškio gimnazija buvo mišri bendrojo lavinimo mokymo įstaiga.

Mokykloje nuo 1922/1923 mokslo metų buvo dėstoma fizika ir bitininkystė, 1925/1926 m. m. – lotynų kalba, 1927/1928 m. m. – buhalterija ir fizika, o nuo 1932 m. – lotynų kalba.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

LTSR centrinio valstybinio archyvo Šiaulių filialas 1977-10-26 perdavė archyvui 205 Radviliškio valstybinės progimnazijos fondo bylas, įrašytas į apyrašą Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. 615 yra 1 apyrašas, 205 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti pedagogų tarybos posėdžių protokolai, egzaminų protokolai ir programos, mokslo baigimo pažymėjimų dublikatai, klasių ir trimestrų žurnalai, algalapiai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 205 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Inga Švedaitė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 391, ap. 2, b. 1201, l. 17.
[2] LCVA. F. 391, ap. 2, b. 1214, l. 215.
[3] LCVA. F. 391, ap. 8, b. 254, l. 64.
[4] LCVA. F. R-762, ap. 1, b. 146, l. 132.
[5] LCVA. F. R-629, ap. 1, b. 329, l. 64.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-12 07:59