O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 655 pažyma

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KUPIŠKIO VALSTYBINĖS GIMNAZIJOS FONDĄ NR. 655

2006-04-      Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Kupiškio progimnazija (1917-11-17–1924 m.)

Kupiškio valdžios vidurinė mokykla (1925 m.–1936–08-31)

Kupiškio valstybinė progimnazija (1936-09-01–1938-08-31)

Kupiškio valstybinė gimnazija (1938-09-01–1940-09-26)

Kupiškio vidurinė mokykla (1940-09-27–1941 m.)

Kupiškio gimnazija (1941–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Kupiškio parapija 1917-11-17 įsteigė Kupiškio progimnaziją. 1918 m. mokyklą išlaikė „Saulės“ draugijos Kupiškio skyrius, 1919 m. – Kupiškio valsčiaus savivaldybė.[1]

1918 m. mokykloje buvo įsteigta IV klasė, 1936 m. – V klasė, 1937 m. – VI klasė, 1938 m. – VII klasė, o 1939 m. – VIII klasė.

Mokykla 1925 m.–1936-08-31 buvo vadinama Kupiškio valdžios vidurine mokykla ir ją išlaikė Švietimo ministerija.

Švietimo ministro 1936-08-31 įsakymu B/Nr. 48 Kupiškio valdžios vidurinė mokykla nuo 1936-09-01 pavadinta Kupiškio valstybine progimnazija.[2]

Mokyklos veiklą reglamentavo 1919-10-01 Laikinieji įstatai aukštesniosioms bendrojo lavinimo Švietimo ministerijos mokykloms ir 1925-04-23 Vidurinių ir aukštesniųjų mokyklų įstatymas, 1936-07-29 Vidurinių mokyklų įstatymas ir 1936-08-14 Vidurinėms ir aukštesniosioms mokykloms pertvarkyti nuostatai, kiti teisės aktai.

Švietimo ministras 1938-07-01 įsakymu B/Nr. 23 Kupiškio valstybinei progimnazijai nuo 1938-09-01 leido plėstis iki pilnos gimnazijos ir pavadino ją Kupiškio valstybine gimnazija.[3]

Švietimo liaudies komisaro 1940-09-27 įsakymu B/Nr. 101 Kupiškio valstybinė gimnazija pavadinta Kupiškio vidurine mokykla.[4]

Mokykla 1941–1944 m. buvo vadinama Kupiškio gimnazija.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Kupiškio valstybinė gimnazija buvo mišri bendrojo lavinimo mokymo įstaiga.

Nuo trečios klasės mokykla turėjo pasirinkti mokyklos kryptį - bendrąją (dėstoma lotynų kalba) arba specialiąją (dėstoma fizika arba kiti specialūs dalykai). Mokykloje nuo antros klasės buvo dėstoma lotynų kalba, specialūs dalykai mokykloje nebuvo dėstomi.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Panevėžio valstybinis archyvas 1991-09-12 perdavė Lietuvos valstybiniam archyvui 330 Kupiškio valstybinės gimnazijos bylų, įrašytų į apyrašus Nr. 1–4.

1994 m. fondas pertvarkytas, sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 277 apskaitos vienetai. Pertvarkant fondą kiekvienų metų klasių trimestrų žurnalai buvo sujungti į vieną bylą.

Iš viso fonde Nr. 655 yra 1 apyrašas, 277 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1953 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fonde yra pavienių 1945–1953 m. dokumentų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti aukštesnių institucijų tvarkomieji dokumentai, pedagogų tarybos posėdžių bei egzaminų komisijų protokolai; statistinės žinios apie mokytojus ir mokinius, susirašinėjimo mokyklos veiklos, mokytojų kvalifikacijos kėlimo, kursų mokytojams ir mokiniams organizavimo, atlyginimų nustatymo, mokinių pažangumo ir elgesio, švenčių bei renginių organizavimo ir kt. klausimais dokumentai; inventoriaus patikrinimo aktai; mokytojų, mokinių, vadovėlių sąrašai, prašymai priimti į mokyklą; mokyklos baigimo pažymėjimai ir liudijimai bei jų dublikatai, klasių trimestrų žurnalai, mokymo programos, metinės mokyklos veiklos apyskaitos; mokytojų ir tarnautojų anketos, atlyginimų išmokėjimo lapai; pamokų paskirstymo lentelės; stojančių į mokyklą bei inventoriaus registracijos knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 277 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1953 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Gintarė Jauniškienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 391, ap. 2, b. 2604, l. 2, 3.
[2] LCVA, F. 391, ap. 8, b. 254, l. 64.
[3] LCVA, F. 391, ap. 8, b. 295, l. 49 a.p.
[4] LCVA, F. R-762, ap. 1, b. 146, l. 131.
  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-12 07:59