O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 769 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ERŽVILKO VIDURINĖS MOKYKLOS FONDĄ NR. 769

2006-01-    Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Eržvilko vidurinė mokykla (1922-09-01 – 1935-08-01)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Eržvilko vidurinę mokyklą 1922-09-01 įsteigė ir išlaikė Eržvilko valsčiaus savivaldybė.[1] Nuo 1925-01-01 mokyklą išlaikė Švietimo ministerija.[2]

Mokyklos veiklą reglamentavo 1919-10-01 Laikinieji įstatai aukštesniosioms bendrojo lavinimo Švietimo ministerijos mokykloms[3] ir 1925-04-23 Vidurinių ir aukštesniųjų mokyklų įstatymas[4], kiti teisės aktai. Vidurinės mokyklos buvo steigiamos ir uždaromos švietimo ministro įsakymu.

Švietimo ministro 1935-07-10 įsakymu Nr. 34 Eržvilko vidurinė mokykla nuo 1935-08-01 uždaryta.[5]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Eržvilko vidurinė mokykla buvo keturių klasių mišri bendrojo lavinimo mokymo įstaiga.

Į pirmą klasę be egzaminų buvo priimami vaikai iki 13 metų, baigę pradžios mokyklos ketverių metų kursą. Nuo trečios klasės mokykla turėjo pasirinkti mokyklos kryptį - bendrąją (su lotynų kalbos dėstymu) arba specialiąją (su fizika arba kitais specialiais dėstomaisiais dalykais). Mokyklos pasirinktą kryptį tvirtino švietimo ministras.[6]

Nuo 1924 m Eržvilko vidurinė mokykla buvo vidurinė keturių klasių mokykla su privalomu lotynų kalbos dėstymu[7].

Vidurinėje mokykloje moksleiviai buvo ruošiami tęsti mokslą gimnazijos vyresnėse klasėse.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Eržvilko vidurinės mokyklos fondas Nr. 769 sudarytas 1973- 12-21. Į apyrašą Nr. 1 įrašyta 116 apskaitos vienetų, perkeltų iš pertvarkyto Švietimo ministerijos fondo Nr. 391 apyrašo Nr. 11.

Iš viso fonde Nr. 769 yra 1 apyrašas, 116 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1922-1935 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Švietimo ministro įsakymai, ministerijos ir Aukštesniojo mokslo departamento aplinkraščiai, pedagogų tarybos posėdžių protokolai, žinios apie mokyklos istoriją, susirašinėjimo su Švietimo ministerija mokytojų kvalifikacijos kėlimo, pamokų paskirstymo, naujų mokytojų priėmimo klausimais dokumentai; tėvų prašymai priimti vaikus į mokyklą, atleisti nuo mokesčio už mokslą; klasės, trimestrų žurnalai, mokyklos remonto sąmata ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 116 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1935 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Inga Švedaitė

 


[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 391, ap. 2, b. 109, l. 90, 91 a.p.
[2] LCVA, F. 391, ap. 2, b. 122, l. 23.
[3] Laikinosios Vyriausybės žinios, 1919 m., Nr. 12, l. 4 –5.
[4] Vyriausybės Žinios (toliau – VŽ), 1925 m., Nr. 190 - 1289.
[5] LCVA, F. 391, ap. 4, b. 1441, l. 118.
[6] VŽ, 1925 m., Nr. 190 - 1289.
[7] LCVA, F. 391, ap. 2, b.2334, l. 2; LCVA, F. 391, ap. 2, b. 122, l. 23.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-12 08:20