O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 770 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

YLAKIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS FONDĄ NR. 770

2006-01-        Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Ylakių vidurinė mokykla (1920-08-15 – 1929-08-01)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Ylakių vidurinė mokykla įsteigta 1920-08-15. Mokyklą įsteigė ir išlaikė Švietimo ministerija.

Mokyklos veiklą reglamentavo 1919-10-01 Laikinieji įstatai aukštesniosioms bendrojo lavinimo Švietimo ministerijos mokykloms[1] ir 1925-04-23 Vidurinių ir aukštesniųjų mokyklų įstatymas[2], kiti tesės aktai. Vidurinės mokyklos buvo steigiamos ir uždaromos švietimo ministro įsakymu.

Švietimo ministro 1929-08-01 įsakymu Nr. 84 Ylakių vidurinė mokykla dėl mažo mokinių skaičiaus nuo 1929-08-01 uždaryta.[3]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Ylakių vidurinė mokykla buvo keturių klasių mišri bendrojo lavinimo mokymo įstaiga.

Į pirmą klasę be egzaminų buvo priimami vaikai iki 13 metų, baigę pradžios mokyklos ketverių metų kursą. Nuo trečios klasės mokykla turėjo pasirinkti mokyklos kryptį - bendrąją (su lotynų kalbos dėstymu) arba specialiąją (su fizika arba kitais specialiais dėstomaisiais dalykais). Mokyklos pasirinktą kryptį tvirtino švietimo ministras.[4]

Ylakių vidurinėje mokykloje nuo 1923/1924 mokslo metų buvo dėstoma lotynų kalba, nuo 1926/1927 mokslo metų – buhalterija ir fizika, o nuo 1927/1928 mokslo metų - vėl lotynų kalba.[5]

Vidurinėje mokykloje moksleiviai buvo ruošiami tęsti mokslą gimnazijos vyresnėse klasėse.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Ylakių vidurinės mokyklos fondas Nr. 769 sudarytas 1973-12-27. Į apyrašą Nr. 1 įrašyti 53 apskaitos vienetai, perkelti iš pertvarkyto Švietimo ministerijos fondo Nr. 391 apyrašo Nr. 11.

Iš viso fonde Nr. 770 yra 1 apyrašas, 53 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920-1929 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Švietimo ministerijos aplinkraščiai, pedagogų tarybos, tėvų komiteto posėdžių protokolai, žinios apie mokyklą ir mokytojus, susirašinėjimo su Švietimo ministerija mokyklos aprūpinimo, mokytojų krūvio paskirstymo, naujų mokytojų paskyrimo ir kt. klausimais dokumentai, klasių, trimestrų žurnalai, mokinių sąrašai, mokytojų algų lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 53 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920-1929 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Inga Švedaitė[1] Laikinosios Vyriausybės žinios, 1919 m., Nr. 12, l. 4 - 5.
[2] Vyriausybės Žinios (toliau – VŽ), 1925 m., Nr. 190 - 1289.
[3] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 391, ap. 2, b. 1579, l. 90.
[4] VŽ, 1925 m., Nr. 190 - 1289.
[5] LCVA, F. 391, ap. 2, b. 155, l. 17.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-12 08:31