O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 771 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

JONIŠKĖLIO VIDURINĖS MOKYKLOS FONDĄ NR. 771

2006-01-    Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Joniškėlio vidurinė mokykla (1919-10-14 – 1929-08-01)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Joniškėlio vidurinė mokykla įkurta 1919-10-14.[1] Mokyklą įsteigė ir išlaikė Švietimo ministerija.

Mokyklos veiklą reglamentavo 1919-10-01 Laikinieji įstatai aukštesniosioms bendrojo lavinimo Švietimo ministerijos mokykloms[2] ir 1925-04-23 Vidurinių ir aukštesniųjų mokyklų įstatymas[3], kiti teisės aktai. Vidurinės mokyklos buvo steigiamos ir uždaromos švietimo ministro įsakymu.

Švietimo ministro 1929-08-01 įsakymu Nr. 84 Joniškėlio vidurinė mokykla dėl mažo mokinių skaičiaus nuo 1929-08-01 uždaryta.[4]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Joniškėlio vidurinė mokykla buvo keturių klasių mišri bendrojo lavinimo mokymo įstaiga.

Į pirmą klasę be egzaminų buvo priimami vaikai iki 13 metų, baigę pradžios mokyklos ketverių metų kursą. Nuo trečios klasės mokykla turėjo pasirinkti mokyklos kryptį - bendrąją (su lotynų kalbos dėstymu) arba specialiąją (su fizika arba kitais specialiais dėstomaisiais dalykais). Mokyklos pasirinktą kryptį tvirtino švietimo ministras.[5]

Joniškėlio vidurinėje mokykloje nuo 1923/1924 mokslo metų buvo dėstoma buhalterija, amatai ir bitininkystė.[6]

Vidurinėje mokykloje moksleiviai buvo ruošiami tęsti mokslą gimnazijos vyresnėse klasėse.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Apskaitos dokumentuose yra įrašas, kad Joniškėlio vidurinės mokyklos bylas archyvas gavo 1949 m. Dokumentų perdavimo akto nėra. Apyrašas Nr. 1 sudarytas 1974-02-27.

Iš viso fonde Nr. 771 yra 1 apyrašas, 57 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1929 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Švietimo ministerijos aplinkraščiai, pedagogų tarybos ir tėvų komiteto posėdžių protokolai, žinios apie mokyklą ir mokytojus; susirašinėjimo mokytojų kvalifikacijos, paskyrimo, mokinių atleidimo nuo mokesčio už mokslą ir kt. klausimais dokumentai; mokslo baigimo pažymėjimų dublikatai, trimestrų ir klasių žurnalai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 57 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1929 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Inga Švedaitė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 771, ap. 1, b. 11, l. 8.
[2] Laikinosios Vyriausybės žinios, 1919 m., Nr. 12, l. 4 –5.
[3] Vyriausybės Žinios (toliau – VŽ), 1925 m., Nr. 190 - 1289.
[4] LCVA, F. 391, ap. 2, b. 1579, l. 90.
[5] VŽ, 1925 m., Nr. 190 - 1289.
[6] LCVA, F. 771, ap. 1, b. 11, l. 8; b. 24, l. 8. 


 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-12 08:32