O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 773 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KREKENAVOS VIDURINĖS MOKYKLOS FONDĄ NR. 773

2006-02-       Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Krekenavos vidurinė mokykla (1920-01-07–1935-08-01)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Krekenavos vidurinę mokyklą 1920-01-07 įsteigė ir išlaikė Krekenavos valsčiaus savivaldybė.[1]

Nuo 1925-01-01 mokyklą išlaikė Švietimo ministerija.[2]

Mokyklos veiklą reglamentavo 1919-10-01 Laikinieji įstatai aukštesniosioms bendrojo lavinimo Švietimo ministerijos mokykloms[3] ir 1925-04-23 Vidurinių ir aukštesniųjų mokyklų įstatymas[4], kiti teisės aktai. Vidurinės mokyklos buvo steigiamos ir uždaromos švietimo ministro įsakymu.

Švietimo ministro 1935-07-10 įsakymu Nr. 34 Krekenavos vidurinė mokykla nuo 1935-08-01 uždaryta.[5]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Krekenavos vidurinė mokykla buvo keturių klasių mišri bendrojo lavinimo mokymo įstaiga.

Krekenavos vidurinėje mokykloje nuo 1923/1924 mokslo metų buvo dėstomi žemės ūkio mokslai (agronomija, ūkininkystė) ir lotynų kalba, nuo 1926/1927 mokslo metų - tiktai žemės ūkio mokslai, nuo 1930/1931 mokslo metų - vėl lotynų kalba, o žemės ūkio mokslai buvo dėstomi tik ketvirtai klasei. Nuo 1931/1932 mokslų metų vietoje žemės ūkio mokslų trečiai ir ketvirtai klasei buvo dėstoma lotynų kalba.[6]

Vidurinėje mokykloje moksleiviai buvo ruošiami tęsti mokslą gimnazijos vyresnėse klasėse.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Krekenavos vidurinės mokyklos fondas Nr. 773 sudarytas 1973-12-27. Į apyrašą Nr. 1 įrašyta 118 apskaitos vienetų, perkeltų iš pertvarkyto Švietimo ministerijos fondo Nr. 391 apyrašo Nr. 11.

Iš viso fonde Nr. 773 yra 1 apyrašas, 118 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1920-1935 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti pedagogų tarybos posėdžių ir stojamųjų egzaminų protokolai ir nutarimai; mokslo baigimo pažymėjimų nuorašai; dėstomų dalykų programos; susirašinėjimo mokyklos remonto, patalpų perdavimo, mokytojų įdarbinimo klausimais dokumentai; klasių, trimestrų žurnalai, mokinių asmens bylos, stojamuosius egzaminus laikiusių mokinių registracijos knyga.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir svarbumą.

Iš viso apyraše Nr.1 įrašyta 118 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1935 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Inga Švedaitė



[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 391, ap. 2, b. 742, l. 18.
[2] LCVA, F. 391, ap. 2, b. 742, l. 18.
[3] Laikinosios Vyriausybės žinios, 1919 m., Nr. 12, l. 4 - 5.
[4] Vyriausybės Žinios (toliau - VŽ), 1925 m., Nr. 190 - 1289.
[5] LCVA, F. 391, ap. 4, b. 1441, l. 118.
[6] LCVA, F. 391, ap. 2, b. 742, l. 18.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-12 08:33