O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 777 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

MARIJAMPOLĖS REALINĖS GIMNAZIJOS FONDĄ NR. 777

2006-04-      Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Marijampolės realė gimnazija (1918-12-19–1923 m.)

Marijampolės realinė gimnazija (1923 m.–1925-06-30)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Marijampolės realė gimnazija įsteigta 1918-12-19. Mokyklą įsteigė ir išlaikė gimnazijos Steigėjų komitetas. Nuo 1923-06-28 mokyklą išlaikė Lietuvos mokytojų profesinė sąjunga.[1] 1923 m.–1925-06-30 mokykla buvo vadinama Marijampolės realine gimnazija.

1918–1925 m. mokykloje veikė I – VII gimnazijos klasės.

Mokyklos veiklą reglamentavo 1919-10-01 Laikinieji įstatai aukštesniosioms bendrojo lavinimo Švietimo ministerijos mokykloms ir 1925-04-23 Vidurinių ir aukštesniųjų mokyklų įstatymas, kiti teisės aktai.

Švietimo ministras 1925-05-06 įsakymu Nr. 33 nuo 1925-06-30 Marijampolės realinę gimnaziją uždarė.[2]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Marijampolės realinė gimnazija buvo mišri bendrojo lavinimo mokymo įstaiga.

Nuo 1923 m. mokykloje buvo dėstoma teisė ir politinė ekonomija.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Marijampolės vidurinės mokyklos fondas Nr. 777 sudarytas 1973-12-26. Į apyrašą Nr. 1 įrašyta 18 apskaitos vienetų, perkeltų iš pertvarkyto Švietimo ministerijos fondo Nr. 391 apyrašo Nr. 11.

1997 m., nustačius, kad fondą sudaro Marijampolės realinės gimnazijos dokumentai, pakeistas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas „ Marijampolės realinė gimnazija “.

Iš viso fonde Nr. 777 yra 1 apyrašas, 18 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1925 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fondui priklausančių dokumentų yra fonde Nr. 1257.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti pedagogų tarybos posėdžių, baigiamųjų egzaminų komisijų protokolai, mokslo baigimo pažymėjimų nuorašai, dėstomų dalykų dienoraščiai (klasių žurnalai), stojamųjų egzaminų žinių lapai, atlyginimų išmokėjimo lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 18 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1925 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra mokinių nuotraukų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Gintarė Jauniškienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 391, ap. 2, b. 866, l. 2, b. 870, l. 129, 259.
[2] LCVA, F. 391, ap. 8, b. 71, l. 40. 
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-12 08:36