O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 779 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

NAUMIESČIO (TAURAGĖS APSKRITIS) VIDURINĖS MOKYKLOS FONDĄ NR. 779

2006-03-       Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Naumiesčio (Tauragės apskritis) vidurinė mokykla (1921-07-01 – 1929-08-01)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Naumiesčio (Tauragės apskritis) vidurinę mokyklą 1921-07-01 įsteigė Naumiesčio valsčiaus valdyba. Mokyklą išlaikė Švietimo ministerija.[1]

Mokyklos veiklą reglamentavo 1919-10-01 Laikinieji įstatai aukštesniosioms bendrojo lavinimo švietimo ministerijos mokykloms ir 1925-04-23 Vidurinių ir aukštesniųjų mokyklų įstatymas,[2] kiti teisės aktai.

Švietimo ministro 1929-08-01 įsakymu Nr. 84 Naumiesčio (Tauragės apskritis) vidurinė mokykla dėl mažo mokinių skaičiaus nuo 1929-08-01 uždaryta.[3]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Naumiesčio vidurinė mokykla buvo keturių klasių mišri bendrojo lavinimo mokymo įstaiga.

Į pirmą klasę be egzaminų buvo priimami vaikai iki 13 metų, baigę pradžios mokyklos ketverių metų kursą. Nuo trečios klasės mokykla turėjo pasirinkti kryptį - bendrąją (su lotynų kalbos dėstymu) arba specialiąją (su fizika arba kitais specialiais dėstomaisiais dalykais). Mokyklos pasirinktą kryptį tvirtino švietimo ministras.

Naumiesčio vidurinėje mokykloje nuo 1923/1924 mokslo metų buvo dėstoma komercija, kuri nuo 1927 mokslo metų pakeista žemės ūkio mokslu.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Naumiesčio vidurinės mokyklos fondas Nr. 779 sudarytas 1973-12-25. Į apyrašą Nr. 1 įrašyti 76 apskaitos vienetai, perkelti iš pertvarkyto Švietimo ministerijos fondo Nr. 391 apyrašo Nr. 11.

Iš viso fonde Nr. 779 yra 1 apyrašas, 76 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921-1929 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Švietimo ministerijos aplinkraščiai, direktoriaus įsakymai; pedagogų tarybos, tėvų komiteto ir mokyklos vakarų organizavimo fondo komisijos posėdžių protokolai; susirašinėjimo su Švietimo ministerija kursų organizavimo, mokyklos remonto, metodinės medžiagos ir inventoriaus gavimo ir kt. klausimais dokumentai; mokinių prašymai atleisti nuo mokesčio už mokslą, mokinių gimimo metrikų ir mokslo baigimo pažymėjimų nuorašai, klasės ir trimestrų žurnalai, dėstomų dalykų programos, egzaminų registracijos knyga, mokinių sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 76 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1929 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Inga Švedaitė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 391, ap. 2, b. 982, l. 9.
[2] Laikinosios Vyriausybės žinios, 1919 m., Nr. 12, l. 4 –5; Vyriausybės Žinios, 1925 m., Nr. 190 - 1289.
[3] LCVA, F. 391, ap. 2, b. 1579, l. 90.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-12 08:37