O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 782 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

RIETAVO VALDŽIOS VIDURINĖS MOKYKLOS FONDĄ NR. 782

2006-05-       Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Rietavo gimnazija (1918-09-07–1926 m.)

Rietavo aukštesnioji komercijos mokykla (1926 m.–1928-12-31)

Rietavo vidurinė mokykla (1929-01-01–1931-07-31)

Rietavo valdžios vidurinė mokykla (1931-08-01–1935-08-01)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Rietavo gimnazija įkurta 1918-09-07. Mokyklą įsteigė ir išlaikė „Rietavo gimnazijos laikomasis komitetas“.

Švietimo ministro 1926-06-21 įsakymu Nr. 222 Rietavo vidurinei mokyklai nuo 1926/1927 mokslo metų leista plėstis iki pilnos aukštesniosios komercijos mokyklos.[1]

Švietimo ministro 1929-02-07 įsakymu B/Nr. 12 Rietavo aukštesnioji komercijos mokykla, uždarius vyresniąsias klases, nuo 1929-01-01 pavadinta Rietavo vidurine mokykla, o 1931-08-05 įsakymu Nr. 21 Rietavo vidurinė mokykla pavadinta Rietavo valdžios vidurine mokykla.[2]

Mokyklos veiklą reglamentavo 1919-10-01 Laikinieji įstatai aukštesniosioms bendrojo lavinimo švietimo ministerijos mokykloms ir 1925-04-23 Vidurinių ir aukštesniųjų mokyklų įstatymas,[3] kiti teisės aktai.

Švietimo ministro 1935-07-10 įsakymu Nr. 34 Rietavo valdžios vidurinė mokykla nuo 1935-08-01 uždaryta.[4]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Rietavo valdžios vidurinė mokykla buvo keturių klasių mišri bendrojo lavinimo mokymo įstaiga.

Į pirmą klasę be egzaminų buvo priimami vaikai iki 13 metų, baigę pradžios mokyklos ketverių metų kursą.

Rietavo valdžios vidurinėje mokykloje nuo 1918/1919 m. m. buvo dėstoma lotynų kalba, nuo 1920/1921 m. m. – fizika, nuo 1926/1927 m. m. - buhalterija vietoje lotynų kalbos.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Rietavo valdžios vidurinės mokyklos fondas sudarytas 1973-12-23. Į apyrašą Nr. 1 įrašyta 140 apskaitos vienetų, perkeltų iš pertvarkyto Švietimo ministerijos fondo Nr. 391 apyrašo Nr. 11.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1977-02-14 papildomai įrašyti 7 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 782 yra 1 apyrašas, 147 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918-1935 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Švietimo ministerijos aplinkraščiai, pedagogų tarybos ir tėvų komiteto posėdžių protokolai, stojamųjų egzaminų protokolai; mokslo baigimo pažymėjimų ir gimimo metrikų nuorašai; 1922 ir 1923 metų veiklos ataskaitos, susirašinėjimo su Švietimo ministerija veiklos klausimais dokumentai; tėvų ir mokinių prašymai laikyti stojamuosius egzaminus, atleisti nuo mokesčio už mokslą; klasių, trimestrų žurnalai, mokinių ir tarnautojų sąrašai, algų lapai, pajamų išlaidų apyskaitos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 147 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1935 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Inga Švedaitė

 


[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 391, ap. 2, b.1313, l. 9; ap. 8, b. 81, l. 334.
[2] LCVA, F. 391, ap. 8, b. 133, l. 22, b. 148, l. 145.
[3] Laikinosios Vyriausybės žinios, 1919 m., Nr. 12, l. 4 –5; Vyriausybės Žinios, 1925 m., Nr. 190 - 1289.
[4] LCVA, F. 391, ap. 4, b. 1441, l. 118.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-12 08:39