O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 783 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

NEMUNĖLIO RADVILIŠKIO VIDURINĖS MOKYKLOS FONDĄ NR. 783

2006-05-            Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Nemunėlio Radviliškio vidurinė mokykla (1920-08-17–1931-08-01)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Nemunėlio Radviliškio vidurinę mokyklą 1920-08-17 įsteigė ir išlaikė Švietimo ministerija.[1]

Mokyklos veiklą reglamentavo 1919-10-01 Laikinieji įstatai aukštesniosioms bendrojo lavinimo švietimo ministerijos mokykloms ir 1925-04-23 Vidurinių ir aukštesniųjų mokyklų įstatymas,[2] kiti teisės aktai.

Švietimo ministro 1931-08-05 įsakymu Nr.21 Nemunėlio Radviliškio vidurinė mokykla dėl mažo mokinių skaičiaus 1931-08-01 perkelta į Kretingą ir pavadinta Kretingos valdžios vidurine mokykla.[3]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Nemunėlio Radviliškio vidurinė mokykla buvo keturių klasių mišri bendrojo lavinimo mokymo įstaiga.

Į pirmą klasę be egzaminų buvo priimami vaikai iki 13 metų, baigę pradžios mokyklos ketverių metų kursą.

Nemunėlio Radviliškio vidurinėje mokykloje buvo dėstomi žemės ūkio mokslai (žemdirbystė), o nuo 1929-10-22 - lotynų kalba.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Nemunėlio Radviliškio vidurinės mokyklos fondas sudarytas 1973-12-23. Į apyrašą Nr. 1 įrašyti 82 apskaitos vienetai, perkelti iš pertvarkyto Švietimo ministerijos fondo Nr. 391 apyrašo Nr. 11.

Iš viso fonde Nr. 783 yra 1 apyrašas, 82 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920-1935 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fonde yra Kretingos valdžios vidurinės mokyklos fondui Nr. 774 priklausančių 1931-1935 m. dokumentų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Švietimo ministerijos aplinkraščiai, pedagogų tarybos posėdžių bei stojamųjų ir keliamųjų egzaminų protokolai; egzaminų programos; žinios apie stojamuosius egzaminus, mokinių skaičių ir sudėtį; susirašinėjimo su Švietimo ministerija mokyklos remonto, mokymo priemonių gavimo, mokytojų įdarbinimo ir kt. klausimais dokumentai; mokslo baigimo pažymėjimų nuorašai; mokinių prašymai atleisti nuo mokesčio už mokslą; klasių ir trimestrų žurnalai, 1927 m. veiklos patikrinimo apyskaita, tarnautojų sąrašai ir kt. personalo dokumentai.

Apyraše įrašyti Kretingos valdžios vidurinės mokyklos stojamųjų ir keliamųjų egzaminų protokolai, egzaminų programos, žinių apie stojamuosius egzaminus registracijos žurnalas, suaugusių asmenų, norinčių mokytis ir išlaikiusių egzaminus, sąrašas.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 82 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1935 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Inga Švedaitė

 


[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA), F. 391, ap. 2, b. 992, l. 11.
[2] Laikinosios Vyriausybės žinios, 1919 m., Nr. 12, l. 4 –5; Vyriausybės Žinios, 1925 m., Nr. 190 - 1289.
[3] LCVA, F. 391, ap. 8, b. 148, l. 145.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-12 08:40