O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 787 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ROZALIMO VIDURINĖS MOKYKLOS FONDĄ NR. 787

2006-02-       Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Rozalimo vidurinė mokykla (1919-09-20 – 1929-08-01)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Rozalimo vidurinė mokykla įkurta 1919-09-20. Mokyklą įsteigė ir išlaikė Švietimo ministerija.[1]

Mokyklos veiklą reglamentavo 1919-10-01 Laikinieji įstatai aukštesniosioms bendrojo lavinimo švietimo ministerijos mokykloms ir 1925-04-23 Vidurinių ir aukštesniųjų mokyklų įstatymas,[2] kiti teisės aktai. Vidurinės mokyklos buvo steigiamos ir uždaromos švietimo ministro įsakymu.

Švietimo ministro 1929-08-01 įsakymu Nr. 84 Rozalimo vidurinė mokykla dėl mažo mokinių skaičiaus nuo 1929-08-01 uždaryta.[3]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Rozalimo vidurinė mokykla buvo keturių klasių mišri bendrojo lavinimo mokymo įstaiga.

Į pirmą klasę be egzaminų buvo priimami vaikai iki 13 metų, baigę pradžios mokyklos ketverių metų kursą. Nuo trečios klasės mokykla turėjo pasirinkti mokyklos kryptį - bendrąją (su lotynų kalbos dėstymu) arba specialiąją (su fizika arba kitais specialiais dėstomaisiais dalykais). Mokyklos pasirinktą kryptį tvirtino švietimo ministras.

Rozalimo vidurinėje mokykloje buvo dėstoma lotynų kalba, buhalterija ir fizika, o nuo 1924-01-01 - tik privalomas lotynų kalbos dėstymas.[4]

Vidurinėje mokykloje moksleiviai buvo ruošiami tęsti mokslą gimnazijos vyresnėse klasėse.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Rozalimo vidurinės mokyklos fondas Nr. 787 sudarytas 1973-12-22. Į apyrašą Nr. 1 įrašyti 97 apskaitos vienetai, perkelti iš pertvarkyto Švietimo ministerijos fondo Nr. 391 apyrašo Nr. 11.

Iš viso fonde Nr. 787 yra 1 apyrašas, 97 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1917-1929 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fonde yra pavienių 1917 m. dokumentų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Švietimo ministerijos aplinkraščiai, pedagogų tarybos, tėvų komiteto posėdžių protokolai; susirašinėjimo su Švietimo ministerija, valsčiaus valdyba ir kitomis įstaigomis mokyklos veiklos ir kadrų klausimais dokumentai; mokslo programų projektai, darbuotojų ir mokinių sąrašai, tėvų prašymai atleisti nuo mokesčio už mokslą, mokslo baigimo pažymėjimų dublikatai; klasės, trimestrų, mokinių registracijos žurnalai; algų lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 97 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1917–1929 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Inga Švedaitė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 391, ap. 2, b. 1288, l. 179.
[2] Laikinosios Vyriausybės žinios, 1919 m., Nr. 12, l. 4 – 5; Vyriausybės Žinios, 1925 m., Nr. 190 - 1289.
[3] LCVA, F. 391, ap. 2, b. 1579, l. 90.
[4] LCVA, F. 391, ap. 2, b. 1295, l. 22.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-12 08:41