O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 789 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

GELVONŲ VIDURINĖS MOKYKLOS FONDĄ NR. 789

2006-04-      Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Širvintų vidurinė mokykla Gelvonuose(1921-12-01–1923-12-18)

Gelvonų vidurinė mokykla (1923-12-19–1929-08-01)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Švietimo ministro 1921-12-16 įsakymu Nr. 99 nuo 1921-12-01 buvo paskirtas Širvintų vidurinės mokyklos, laikinai perkeltos į Gelvonus, vedėjas.[1]

Švietimo ministro 1923-12-19 įsakymu Aukštesniojo mokslo departamentui Nr. 29[2] Širvintų vidurinė mokykla, veikusi Gelvonuose, buvo pavadinta Gelvonų vidurine mokykla.

Mokyklos veiklą reglamentavo 1919-10-01 Laikinieji įstatai aukštesniosioms bendrojo lavinimo švietimo ministerijos mokykloms ir 1925-04-23 Vidurinių ir aukštesniųjų mokyklų įstatymas,[3] kiti teisės aktai.

Švietimo ministro 1929-08-01 įsakymu Nr. 84 Gelvonų vidurinė mokykla dėl mažo mokinių skaičiaus 1929-08-01 uždaryta.[4]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Širvintų/Gelvonų vidurinė mokykla buvo keturių klasių mišri bendrojo lavinimo mokymo įstaiga.

Į pirmą klasę be egzaminų buvo priimami vaikai iki 13 metų, baigę pradžios mokyklos ketverių metų kursą.

Gelvonų vidurinėje mokykloje nuo 1922/1923 mokslo metų buvo dėstoma lotynų kalba, buhalterija ir fizika, nuo 1923/1924 m. m. mergaitėms buvo dėstomas siuvimas ir siuvinėjimas, berniukams – staliaus darbai, metalo apdirbimas, pynimas iš karklo. Nuo 1925/1926 m. m. mokykloje nebuvo dėstoma lotynų kalba.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Gelvonų vidurinės mokyklos fondas Nr. 789 sudarytas 1973-12-25. Į apyrašą Nr. 1 įrašyti 49 apskaitos vienetai, perkelti iš pertvarkyto Švietimo ministerijos fondo Nr. 391 apyrašo Nr. 11.

Iš viso fonde Nr. 789 yra 1 apyrašas, 49 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1929 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Švietimo ministerijos aplinkraščiai ir įsakymai; pedagogų tarybos ir tėvų komiteto posėdžių protokolai; mokinių organizacijos „Ąžuolas“ įstatai ir susirinkimų protokolai; mokymo programos, susirašinėjimo su Švietimo ministerija kreditų gavimo, mokytojų įdarbinimo, atostogų suteikimo ir kt. klausimais dokumentai; Gelvonų dvaro perdavimo mokyklai aktas, mokslo baigimo pažymėjimų nuorašai, prašymai leisti laikyti stojamuosius egzaminus; trimestrų ir klasių žurnalai, tarnautojų sąrašai ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 49 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1929 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Inga Švedaitė

 


[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 789, ap. 1, b. 4, l. 1; F. 391, ap. 8, b. 27, l. 59.
[2] LCVA, F. 391, ap. 8, b. 54, l. 81.
[3] Laikinosios Vyriausybės žinios, 1919 m., Nr. 12, l. 4 –5; Vyriausybės Žinios, 1925 m., Nr. 190 - 1289.
[4] LCVA, F. 391, ap. 2, b. 1579, l. 90.
  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-12 08:43