O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 790 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

UTENOS ŽYDŲ PRIVATINĖS PROGIMNAZIJOS FONDĄ NR. 790

2006-05-      Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Utenos žydų vidurinė mokykla (1923-08-01–1936-08-31)

Utenos žydų privatinė progimnazija (1936-09-01–1937-09-01)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Utenos žydų vidurinę mokyklą 1923-08-01 įsteigė Lietuvos „Tarbuto“ draugija.[1]

Švietimo ministro 1931-08-31 įsakymu Nr. 48 Utenos žydų vidurinė mokykla nuo 1936-09-01 pavadinta Utenos žydų privatine progimnazija.[2]

Mokyklos veiklą reglamentavo 1919-10-01 Laikinieji įstatai aukštesniosioms bendrojo lavinimo Švietimo ministerijos mokykloms ir 1925-04-23 Vidurinių ir aukštesniųjų mokyklų įstatymas, 1936-07-29 Vidurinių mokyklų įstatymas ir 1936-08-14 Vidurinėms ir aukštesniosioms mokykloms pertvarkyti nuostatai, kiti teisės aktai.

Švietimo ministro 1937-09-09 įsakymu Nr. 39 Utenos žydų privatinė progimnazija nuo 1937-09-01 uždaryta.[3]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Utenos žydų vidurinė mokykla, Utenos žydų privatinė progimnazija buvo mišri bendrojo lavinimo mokymo įstaiga.

Mokykloje pamokos buvo dėstomos hebrajų kalba. Iki 1928 m. birželio mėn. kaip specialusis dalykas buvo dėstoma buhalterija, o nuo 1931-09-21, vietoje dėstytos buhalterijos, dėstoma lotynų kalba.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Utenos žydų vidurinės mokyklos fondas Nr. 790 sudarytas 1973-12-21. Į apyrašą Nr. 1 įrašyti 44 apskaitos vienetai, perkelti iš pertvarkyto Švietimo ministerijos fondo Nr. 391 apyrašo Nr. 11.

2000 m. buvo patikslintos bylų antraštės, dokumentų datos. 2000-04-06 į sudarytą naują apyrašą Nr. 1 papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Iš viso fonde Nr. 790 yra 1 apyrašas, 45 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1924-1937 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Švietimo ministerijos aplinkraščiai, vidurinių ir aukštųjų mokyklų darbo tvarkos taisyklės; pedagogų tarybos posėdžių, stojamųjų, keliamųjų ir pataisos egzaminų protokolai; susirašinėjimo mokytojų skyrimo klausimais dokumentai; mokslo baigimo pažymėjimų nuorašai; prašymai laikyti stojamuosius egzaminus, egzaminų rašomieji darbai; stojančiųjų registracijos knyga, moksleivių sąrašai, klasių ir trimestrų žurnalai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 45 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1924–1937 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Inga Švedaitė[1] Lietuvos centinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F.391, ap. 2, b. 1792, l. 11.
[2] LCVA, F. 391, ap. 2, b. 229, l. 44.
[3] LCVA, F. 391, ap. 8, b. 254, l. 332.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-12 08:44