O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 826 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

TELŠIŲ APSKRITIES PRADŽIOS MOKYKLŲ FONDĄ NR. 826

2006-05-            Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Birėnų pradžios mokykla (1919–1940 m.)

2. Lankoslauko pradžios mokykla (1923–1940 m.)

3. Lazdėnių (Lazdenių) pradžios mokykla (1921 m. rugsėjo mėn.–1940 m.)

4. Stanelių pradžios mokykla (1921-02-01–1944 m.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Birėnų pradžios mokykla. Tiksli data, kada 1919 m. įsteigta Birėnų pradžios mokykla, nenustatyta. Mokyklą įsteigė ir išlaikė Plungės valsčiaus savivaldybė.

Tiksli data, kada Birėnų pradžios mokykla baigė veiklą, nenustatyta.

2. Lankoslauko pradžios mokykla. Tiksli data, kada 1923 m. įsteigta Lankoslauko pradžios mokykla, nenustatyta. Mokyklą įsteigė ir išlaikė Alsėdžių valsčiaus savivaldybė.

Tiksli data, kada Lankoslauko pradžios mokykla baigė veiklą, nenustatyta.

3. Lazdėnių (Lazdenių) pradžios mokykla įsteigta 1921 m. rugsėjo mėn.[1] Mokyklą įsteigė ir išlaikė Alsėdžių valsčiaus savivaldybė.

Tiksli data, kada 1940 m. Lazdėnių (Lazdenių) pradžios mokykla baigė veiklą, nenustatyta.

4. Stanelių pradžios mokykla įsteigta 1921-02-01.[2] Mokyklą įsteigė ir išlaikė Plungės valsčiaus savivaldybė.

Tiksli data, kada 1944 m. Stanelių pradžios mokykla baigė veiklą, nenustatyta.

Pradžios mokyklų veiklą reglamentavo 1922-11-23 ir 1936-07-29 Pradžios mokyklų įstatymai,[3] kiti teisės aktai. Mokyklų veiklą kontroliavo Telšių apskrities pradžios mokyklų inspektorius.

 

Sudarytojo funkcijos

 

2. Lankoslauko pradžios mokykla buvo trijų skyrių bendrojo lavinimo mokymo įstaiga.

1, 3, 4. Birėnų, Lazdėnių (Lazdenių) ir Stanelių pradžios mokyklos buvo keturių skyrių bendrojo lavinimo mokymo įstaigos. Stanelių pradžios mokykloje 1941–1942 m. buvo mokoma pagal 1936 m. mokyklos programas.

Pirmų keturių pradžios mokyklos skyrių lankymas buvo privalomas visiems 7-14 metų amžiaus vaikams.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

LTSR centrinio valstybinio archyvo Telšių filialas 1967-07-13 perdavė archyvui 8 Stanelių pradžios mokyklos bylas, įrašytas apyraše Nr. 1. 1968-05-23 perdavė 20 Birėnų pradžios mokyklos bylų, įrašytų apyraše Nr. 2, 13 Lankoslauko pradžios mokyklos bylų, įrašytų apyraše Nr. 3 ir 3 Lazdėnių (Lazdenių) pradžios mokyklos bylas, įrašytas apyraše Nr. 4.

Perėmus Birėnų, Lankoslauko ir Lazdėnių (Lazdenių) pradžios mokyklų bylas, 1968 m. buvo sudarytas jungtinis Telšių apskrities pradžios mokyklų fondas Nr.826.

Iš viso jungtiniame fonde Nr. 826 yra 4 apyrašai, 44 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1943 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Stanelių pradžios mokyklos skyrių dienynų ir mokyklos baigimo pažymėjimų bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti I–IV skyrių dienynai ir mokyklos baigimo pažymėjimai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 8 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1931–1943 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Birėnų pradžios mokyklos skyrių dienynų ir mokyklos baigimo pažymėjimų bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti I–IV skyrių dienynai ir mokyklos baigimo pažymėjimai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyta 20 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1927–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Lankoslauko pradžios mokyklos skyrių dienynų ir mokyklos baigimo pažymėjimų bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti I–IV skyrių dienynai ir mokyklos baigimo pažymėjimai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyta 13 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1927–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Lazdėnių (Lazdenių) pradžios mokyklos skyrių dienynų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti I–III skyrių dienynai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 3 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1927 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Lijana Augulienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 391, ap. 3, b. 204, l. 83.
[2] LCVA, F. 391, ap. 3, b. 2317, l. 51.
[3] Vyriausybės Žinios, 1922 m., Nr. 117 – 914; 1936 m., Nr. 541 – 3758.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-12 08:55