O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 827 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

MAŽEIKIŲ APSKRITIES PRADŽIOS MOKYKLŲ FONDĄ NR. 827

2006-05-      Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Akmenės 4 metų dviklasė pradedamoji mokykla (1865–1921 m.)

Akmenės 4 metų dviklasė pradžios mokykla (1921–1924 m.)

Akmenės pradžios mokykla (1924–1944 m.)

2. Dabikinės pradedamoji mokykla (1912–1923 m.)

Dabikinės pradžios mokykla (1923 m.–1929 m. rugsėjo mėn.)

Akmenės pradžios mokyklos Dabikinės komplektas (1929 m. rugsėjo mėn.–1940 m.)

3. Mažeikių pradžios mokykla Nr. 2 (1925–1944 m.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Akmenės pradžios mokykla. Akmenės 4 metų dviklasė pradedamoji mokykla įsteigta 1865 m.[1] Tiksli įsteigimo data ir steigėjas nenustatyti. Mokyklą nuo 1918 m. išlaikė Akmenės valsčiaus savivaldybė.

Akmenės pradžios mokykla 1918–1921 m. dokumentuose vadinama Akmenės 4 metų dviklase pradedamąja mokykla, 1921–1924 m. - Akmenės 4 metų dviklase pradžios mokykla, 1923–1940 m. - Akmenės pradžios mokykla.

Tiksli data, kada 1944 m. Akmenės pradžios mokykla baigė veiklą, nenustatyta.

2. Dabikinės pradžios mokykla. Dabikinės pradedamoji mokykla įsteigta 1912 m. Mokyklą nuo 1918 m. išlaikė Akmenės valsčiaus savivaldybė.

Nuo 1929 m. rugsėjo mėn. Dabikinės pradžios mokykla buvo pavadinta Akmenės pradžios mokyklos Dabikinės komplektu.[2]

Tiksli data, kada Akmenės pradžios mokyklos Dabikinės komplektas baigė veiklą, nenustatyta.

3. Mažeikių pradžios mokykla Nr. 2. Tiksli data, kada 1925 m. įsteigta Mažeikių pradžios mokykla Nr. 2 nenustatyta. Mokyklą įsteigė ir išlaikė Mažeikių miesto savivaldybė.

Tiksli data, kada 1944 m. Mažeikių pradžios mokykla Nr. 2 baigė veiklą, nenustatyta.

Akmenės, Dabikinės ir Mažeikių mokyklų veiklą kontroliavo Mažeikių apskrities pradžios mokyklų inspektorius.

Mokyklų veiklą reglamentavo 1922-11-23 ir 1936-07-29 Pradžios mokyklų įstatymai,[3] kiti teisės aktai.

 

Sudarytojo funkcijos

 

1, 2. Akmenės ir Dabikinės pradžios mokyklos buvo keturių skyrių bendrojo lavinimo įstaigos.

3. Mažeikių pradžios mokykla Nr. 2 buvo keturių skyrių, o nuo 1935 m. šešių skyrių bendrojo lavinimo įstaiga.

Pirmų keturių pradžios mokyklos skyrių lankymas buvo privalomas visiems 7-14 metų amžiaus vaikams.

Akmenės pradžios mokykloje ir Mažeikių pradžios mokykloje Nr. 2 1941–1942 m. buvo mokoma pagal 1936 m. mokyklos programas. Nuo 1942 m. Mažeikių pradžios mokykla Nr. 2 buvo privaloma penkiametė.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

LTSR centrinio valstybinio archyvo Telšių filialas 1967-10-31 perdavė archyvui 9 Mažeikių apskrities pradžios mokyklų bylas, įrašytas jungtinio fondo apyrašuose Nr. 1–3 (apyraše Nr. 1 įrašytos 3, apyraše Nr. 2 - 5, apyraše Nr. 3 - 1 byla).

LTSR centrinio valstybinio archyvo Telšių filialas 1968-05-23 perdavė archyvui 25 Akmenės pradžios mokyklos bylas, įrašytas apyraše Nr. 4.

Iš viso jungtiniame fonde Nr. 827 yra 4 apyrašai, 34 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fonde yra Šiaudinės pradžios mokyklos (Šiaulių apskritis) 1933–1944 m.1 byla.

 

Mažeikių pradžios mokyklos Nr. 2 veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Mažeikių apskrities pradžios mokyklų inspektoriaus mokyklos lankymo apyskaitos, susirašinėjimo baigiamųjų egzaminų, vaikų sąrašų sudarymo, tautosakos rinkimo, finansų ir kt. veiklos klausimais dokumentai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 3 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1931–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Dabikinės pradžios mokyklos skyrių dienynų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti I–IV skyrių dienynai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 5 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1937 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Šiaudinės pradžios mokyklos (Šiaulių apskritis) baigimo pažymėjimų ir rašomųjų darbų bylos apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti mokyklos baigimo pažymėjimai ir mokyklos baigimo rašomieji darbai.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1933–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Akmenės pradžios mokyklos skyrių dienynų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti I–IV skyrių dienynai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 25 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Lijana Augulienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 391, ap. 3, b. 1374, l. 237.
[2] LCVA, F. 391, ap. 3, b. 1484, l. 394.
[3] Vyriausybės Žinios, 1922 m., Nr. 117 – 914; 1936 m., Nr. 541 – 3758.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-12 08:56