O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 841 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ZARASŲ APSKRITIES PRADŽIOS MOKYKLŲ INSPEKTORIAUS IR ZARASŲ PROF. K. BŪGOS VALSTYBINĖS GIMNAZIJOS FONDĄ NR. 841

2006-11-      Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

1. Ežerėnų apskrities pradedamųjų mokyklų instruktorius (1919-09-21–1922-12-31)

Ežerėnų apskrities pradžios mokyklų inspektorius (1923-01-01–1929-01-28)

Zarasų apskrities pradžios mokyklų inspektorius (1929-01-29–1938-12-31)

Zarasų apskrities pradžios mokyklų inspekcija (1939-01-01–1944 m.)

2. Zarasų valdžios aukštesnioji komercijos mokykla (1929 m. sausio mėn.–1934-11-20)

Zarasų prof. K.Būgos vardo valdžios aukštesnioji komercijos mokykla (1934-11-21–1936-08-31)

Zarasų prof. K.Būgos valstybinė gimnazija (1936-09-01–1940-09-30)

Zarasų vidurinė mokykla (1940-10-01–1941 m.)

Zarasų prof. K.Būgos valstybinė gimnazija (1941–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1. Zarasų apskrities pradžios mokyklų inspekcija. Švietimo ministro 1919-09-21 įsakymu Nr. 219 paskirtas Ežerėnų apskrities pradedamųjų mokyklų instruktorius.[1]

Švietimo ministro 1922-12-15 įsakymu Nr. 27 pradedamųjų mokyklų instruktoriaus pareigybė panaikinta ir nuo 1923-01-01 įsteigta pradžios mokyklų inspektoriaus pareigybė.

Švietimo ministro 1923-01-02 įsakymu Nr. 1 nuo 1923-01-01 paskirtas Ežerėnų apskrities pradžios mokyklų inspektorius. [2]

Lietuvos Respublikos Ministrų Kabinetas 1929-01-29 nutarė pakeisti Ežerėnų pavadinimą į Zarasus.[3]

Pradžios mokyklų inspektoriaus veiklą reglamentavo 1922-11-23 ir 1936-07-29 Pradžios mokyklų įstatymai,[4] kiti teisės aktai.

Pradžios mokyklų inspekcijų raštinei tvarkyti taisyklėse[5] nurodyta, kad apskrities pradžios mokyklų inspektoriaus įstaiga nuo 1939-01-01 pavadinta pradžios mokyklų inspekcija.

Švietimo liaudies komisaro 1941-01-08 raštu Zarasų apskrities pradžios mokyklų inspekcija nuo 1941-01-01 tapo pavaldi Zarasų apskrities vykdomojo komiteto Liaudies švietimo skyriui.[6]

Tikslios datos, kada 1941 m. Zarasų apskrities pradžios mokyklų inspekcija buvo atkurta ir pradėjo veiklą ir kada 1944 m. ją baigė, nenustatytos.

2. Zarasų prof. K. Būgos valstybinė gimnazija. Zarasų valdžios vidurinė mokykla nuo 1929 m. sausio mėn. pavadinta Zarasų valdžios aukštesniąja komercijos mokykla.[7]

Mokykloje 1929 m. buvo įsteigta VII klasė, 1930 m. - VIII klasė.

Švietimo ministro 1934-11-21 įsakymu B/Nr. 69 Zarasų valdžios aukštesnioji komercijos mokykla pavadinta Zarasų prof. K. Būgos vardo valdžios aukštesniąja komercijos mokykla.[8]

Švietimo ministro 1936-08-31 įsakymu B/Nr. 48 Zarasų prof. K. Būgos vardo valdžios aukštesnioji komercijos mokykla nuo 1936-09-01 pavadinta Zarasų prof. K.Būgos valstybine gimnazija.[9]

Mokyklos veiklą reglamentavo 1925-04-23 Vidurinių ir aukštesniųjų mokyklų įstatymas, 1936-07-29 Vidurinių mokyklų įstatymas ir 1936-08-14 Vidurinėms ir aukštesniosioms mokykloms pertvarkyti nuostatai, kiti teisės aktai.

Švietimo liaudies komisaro 1940-09-27 įsakymu B/Nr. 101[10] Zarasų prof. K.Būgos valstybinė gimnazija nuo 1940-10-01 pavadinta Zarasų vidurine mokykla.

1941–1944 m. mokykla buvo vadinama Zarasų prof. K.Būgos valstybinė gimnazija.

 

Sudarytojo funkcijos

 

1. Apskrities pradžios mokyklų inspektorius, apskrities pradžios mokyklų inspekcija prižiūrėjo ir kontroliavo jam priklausančio švietimo rajono pradžios mokyklų ir jų mokytojų darbą.

2. Zarasų valdžios aukštesnioji komercijos mokykla, Zarasų prof. K.Būgos vardo valdžios aukštesnioji komercijos mokykla buvo mišri aukštesnioji specialiojo ir bendrojo lavinimo mokymo įstaiga. Mokykloje buvo dėstoma komercija.

Zarasų prof. K. Būgos valstybinė gimnazija buvo mišri bendrojo lavinimo mokymo įstaiga. Mokykloje buvo dėstoma lotynų kalba.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Ukmergės filialas 1967-11-01 perdavė archyvui 1083 Zarasų apskrities pradžios mokyklų inspektoriaus bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

1975-04-06 papildomai įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1975-09-10 į apyrašą Nr. 1 įrašyti 22 apskaitos vienetai.

1999 m. patikslintas apskaitos vienetų skaičius fonde.

2006 m. nustačius, kad fonde yra įrašyti ir Zarasų prof. K.Būgos valstybinės gimnazijos veiklos dokumentai, 2006-11-28 patikslintas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas Zarasų apskrities pradžios mokyklų inspektorius ir Zarasų prof. K.Būgos valstybinė gimnazija.

Iš viso fonde Nr. 841 yra 1 apyrašas, 1106 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba, yra dokumentų rusų kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai; mokytojų suvažiavimų ir tėvų komitetų posėdžių protokolai; statistinės žinios apie mokytojų ir mokinių skaičių; mokyklų veiklos apyskaitos, Zarasų apskrities pradžios mokyklų inspektoriaus mokyklų lankymo apyskaitos; susirašinėjimo mokymo, administraciniais, ūkio ir kitais veiklos klausimais dokumentai; mokytojų tarnybos lapai, mokinių, knygų ir mokykloje naudojamų priemonių sąrašai; personalo ir finansų dokumentai.

Zarasų prof. K. Būgos valstybinės gimnazijos mokinių asmens bylos; Zarasų valdžios aukštesniosios komercijos mokyklos III ir IV klasių trimestrų žurnalai; mokinių prašymai priimti į gimnaziją, mokyklos baigimo pažymėjimai ir sveikatos patikrinimo lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, mokytojų tarnybos lapai - pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 1106 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba, yra dokumentų rusų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Lijana Augulienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 391, ap. 8, b. 1, l. 20.
[2] LCVA. F. 391, ap. 8, b. 52, l. 18, 18 ap.
[3] LCVA. F. 923, ap. 1, b. 595, l. 18.
[4] Vyriausybės Žinios, 1922 m., Nr. 117 – 914; 1936 m., Nr. 541 – 3758.
[5] LCVA. F. 841, ap. 1, b. 70, l. 209-215.
[6] LCVA. F. R-762, ap. 1, b. 288, l. 28.
[7] LCVA. F. 391, ap. 2, b. 1975, l. 2.
[8] LCVA. F. 391, ap. 8, b. 218, l. 72 a. p.
[9] LCVA. F. 391, ap. 8 b. 254, psl. 62.
[10] LCVA. F. R-762, ap. 1, b. 146, l. 132.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-12 08:57