O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 849 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PANEVĖŽIO VALSTYBINĖS BERNIUKŲ GIMNAZIJOS FONDĄ NR. 849

2006-05-       Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Panevėžio vyrų gimnazija (1919-07-01–1925 m.)

Panevėžio valdžios berniukų gimnazija (1925 m.–1936-08-31)

Panevėžio valstybinė berniukų gimnazija (1936-09-01–1940-09-31)

Panevėžio I vidurinė mokykla (1940-10-01–1941 m.)

Panevėžio I gimnazija (1941–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1915-10-01 Panevėžio miesto valdyba įsteigė mišrią (vyrų ir moterų) gimnaziją, kurioje buvo dėstoma rusų kalba. 1916-01-01 gimnaziją perėmė „Saulės“ draugijos Panevėžio skyrius. Panevėžio gimnazija 1917-01-06 buvo padalinta į Panevėžio vyrų ir moterų gimnazijas.[1]

Švietimo ministerija 1919-06-13 įsakymu Nr. 155 iš „Saulės“ draugijos Panevėžio skyriaus nuo 1919-07-01 perėmė Panevėžio vyrų gimnaziją.[2]

1919 m. gimnazijoje veikė I–VIII klasės.

Mokykla 1925 m.–1936-08-31 buvo vadinama Panevėžio valdžios berniukų gimnazija.

Švietimo ministro 1936-08-31 įsakymu B/Nr. 48 Panevėžio valdžios berniukų gimnazija nuo 1936-09-01 pavadinta Panevėžio valstybine berniukų gimnazija.[3]

Mokyklos veiklą reglamentavo 1919-10-01 Laikinieji įstatai aukštesniosioms bendrojo lavinimo Švietimo ministerijos mokykloms ir 1925-04-23 Vidurinių ir aukštesniųjų mokyklų įstatymas, 1936-07-29 Vidurinių mokyklų įstatymas ir 1936-08-14 Vidurinėms ir aukštesniosioms mokykloms pertvarkyti nuostatai, kiti teisės aktai.

Švietimo liaudies komisaro 1940-09-27 įsakymu B/Nr. 101[4] Panevėžio valstybinė berniukų gimnazija nuo 1940-10-01 pavadinta Panevėžio I vidurine mokykla.

Mokykla 1941–1944 m. buvo vadinama Panevėžio I gimnazija.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Panevėžio vyrų gimnazija, Panevėžio valstybinė berniukų gimnazija buvo berniukų bendrojo lavinimo mokymo įstaiga.

1919 m. mokykloje nuo III klasės, kaip neprivalomas dalykas, buvo dėstoma lotynų kalba. Kaip privalomas dalykas buvo dėstoma fizika. Specialūs dalykai nebuvo dėstomi.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

LTSR centrinio valstybinio archyvo Panevėžio filialas 1972-12-27 perdavė archyvui 7212 Panevėžio valstybinės berniukų gimnazijos bylų, įrašytų į apyrašus Nr. 1 - 5.

Panevėžio valstybinis archyvas 1991-04-12 perdavė archyvui 32 neaprašytas bylas. Sutvarkius gautas bylas, į apyrašą Nr. 5 papildomai 1993-05-18 buvo įrašyti 28 apskaitos vienetai. Tvarkymo metu 4 bylos buvo išformuotos.

Iš viso fonde Nr. 849 yra 5 apyrašai, 7240 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1915–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fondo apyrašuose Nr. 1 ir Nr. 2 yra Panevėžio valstybinės mergaičių gimnazijos fondui Nr. 850 priklausančių bylų.

 

Pedagogų tarybos posėdžių protokolų bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti pedagogų tarybos posėdžių protokolai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 10 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1937 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti egzaminų komisijų protokolai, egzaminų programos ir pažymių lapai, mokinių sąrašai, klasių trimestrų žurnalai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 54 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1943 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Darbuotojų asmens bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos mokytojų ir tarnautojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal darbuotojų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 153 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis, yra darbuotojų nuotraukų.

 

Mokinių asmens bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašytos mokinių asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal mokinių pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 6589 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis, yra mokinių nuotraukų.

 

Klasių žurnalų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašyti klasių žurnalai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyti 434 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1915–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Gintarė Jauniškienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 391, ap. 2, b. 1013, l. 47.
[2] LCVA, F. 391, ap. 2, b. 1016, l. 38; b. 1012, l. 320.
[3] LCVA, F. 391, ap. 8, b. 254, l. 62.
[4] LCVA, F. R-762, ap. 1, b. 146, l. 131.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-12 08:58