O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 850 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PANEVĖŽIO VALSTYBINĖS MERGAIČIŲ GIMNAZIJOS FONDĄ NR. 850

2006-05-       Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Panevėžio moterų gimnazija (1919-07-01–1925 m.)

Panevėžio valdžios mergaičių gimnazija (1925 m.–1936-08-31)

Panevėžio valstybinė mergaičių gimnazija (1936-09-01–1940-09-30)

Panevėžio II vidurinė mokykla (1940-10-01–1941 m.)

Panevėžio II gimnazija (1941–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1915-10-01 Panevėžio miesto valdyba įsteigė mišrią (vyrų ir moterų) gimnaziją, kurioje buvo dėstoma rusų kalba. 1916-01-01 gimnaziją perėmė „Saulės“ draugijos Panevėžio skyrius. Panevėžio gimnazija 1917-01-06 buvo padalinta į Panevėžio vyrų ir moterų gimnazijas.[1]

Švietimo ministerija 1919-06-13 įsakymu Nr. 155 iš „Saulės“ draugijos Panevėžio skyriaus nuo 1919-07-01 perėmė Panevėžio moterų gimnaziją.[2]

1920 m. mokykloje įsteigta VI klasė, 1921 m. – VII klasė, o 1922 m. – VIII klasė.

Mokykla 1925 m.–1936-08-31 buvo vadinama Panevėžio valdžios mergaičių gimnazija.

Švietimo ministro 1936-08-31 įsakymu B/Nr. 48 Panevėžio valdžios mergaičių gimnazija nuo 1936-09-01 pavadinta Panevėžio valstybine mergaičių gimnazija.[3]

Mokyklos veiklą reglamentavo 1919-10-01 Laikinieji įstatai aukštesniosioms bendrojo lavinimo Švietimo ministerijos mokykloms ir 1925-04-23 Vidurinių ir aukštesniųjų mokyklų įstatymas, 1936-07-29 Vidurinių mokyklų įstatymas ir 1936-08-14 Vidurinėms ir aukštesniosioms mokykloms pertvarkyti nuostatai, kiti teisės aktai.

Švietimo liaudies komisaro 1940-09-27 įsakymu B/Nr. 101[4] Panevėžio valstybinė mergaičių gimnazija nuo 1940-10-01 pavadinta Panevėžio II vidurine mokykla.

Mokykla 1941–1944 m. buvo vadinama Panevėžio II gimnazija.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Panevėžio moterų gimnazija, Panevėžio valstybinė mergaičių gimnazija buvo mergaičių bendrojo lavinimo mokymo įstaiga.

1919 m. nuo III klasės mokykloje, kaip neprivalomas dalykas, buvo dėstoma lotynų kalba. Specialūs dalykai nebuvo dėstomi.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

LTSR centrinio valstybinio archyvo Panevėžio filialas 1969-06-13 perdavė archyvui 649 Panevėžio valstybinės mergaičių gimnazijos bylas, įrašytas į apyrašą Nr. 1.

Panevėžio valstybinis archyvas 1991-02-12 perdavė archyvui 9 neaprašytas bylas, kurios buvo sutvarkytos ir 1993-05-18 papildomai įrašytos į apyrašą Nr. 1.

1999-04-01 papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Iš viso fonde Nr. 850 yra 1 apyrašas, 659 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fondui priklausančių bylų yra fondo Nr. 849 apyrašuose Nr. 1 ir Nr. 2.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių institucijų tvarkomieji dokumentai; egzaminų komisijų protokolai, mokslo baigimo pažymėjimai, atestatai bei jų nuorašai, rašomieji darbai, keliamųjų egzaminų pažymių tikrinimo lapai; susirašinėjimo mokymo, ekskursijų organizavimo, gimnazijos rūmų statybos, ūkio ir kitais klausimais dokumentai; Ūkio komiteto posėdžių aktai, mokinių sveikatos tikrinimo lapai, prašymai priimti į gimnaziją, atleisti nuo mokesčio už mokslą; mokinių sąrašai, klasių ir trimestrų žurnalai, išstojusių iš gimnazijos mokinių, mokytojų ir tarnautojų asmens bylos, atlyginimo išmokėjimo lapai, finansų dokumentai.

Veiklos bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, mokytojų, tarnautojų ir mokinių asmens bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 659 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra mokytojų ir tarnautojų nuotraukų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Gintarė Jauniškienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 391, ap. 2, b. 1013, l. 47.
[2] LCVA, F. 391, ap. 2, b. 1016, l. 38; b. 1012, l. 320.
[3] LCVA, F. 391, ap. 8, b. 254, l. 62.
[4] LCVA, F. R-762, ap. 1, b. 146, l. 131.
  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-12 08:59