O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 855 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

BIRŽŲ PIRMOJO LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO ANTANO SMETONOS VARDO VALSTYBINĖS GIMNAZIJOS FONDĄ NR. 855

2006-03-       Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Biržų „Saulės“ gimnazija (1917-11-20–1918 m.)

Biržų aukštesnioji liaudies mokykla (1918–1919 m.)

Biržų gimnazija (1919 m.)

Biržų progimnazija (1919 m.–1920-06-30)

Biržų gimnazija (1920-07-01–1923 m.)

Biržų valdžios gimnazija (1924 m.–1934-09-18)

Biržų Pirmojo Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos vardo valdžios gimnazija (1934-09-19–1936-08-31)

Biržų Pirmojo Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos vardo valstybinė gimnazija (1936-09-01–1940-06-23)

Biržų valstybinė Juliaus Janonio gimnazija (1940-06-24–1940-09-30)

Biržų vidurinė mokykla (1940-10-01–1941 m.)

Biržų gimnazija (1941–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Biržų „Saulės“ gimnazija įsteigta 1917-11-20. Gimnaziją išlaikė „Saulės“ draugija, vėliau – vietinė laikinoji valdžia, o nuo 1919-06-01 – Švietimo ministerija.[1] Mokykla 1918–1919 m. buvo vadinama Biržų aukštesniąja liaudies mokykla, 1919 m. – Biržų gimnazija, 1919 m.–1920-06-30 – Biržų progimnazija. 1918 m. mokykloje įsteigta IV klasė, 1919 m. – V klasė, 1920 m. – VI klasė, 1921 m. – VII klasė, 1922 m. – VIII klasė.

Švietimo ministerijai nuo 1920-07-01 nutarus finansuoti tik progimnaziją, Biržų apskrities savivaldybė skyrė lėšas gimnazijos išlaikymui. Biržų progimnazija pavadinta Biržų gimnazija.[2]

Mokykla 1924 m.–1934-09-18 buvo vadinama Biržų valdžios gimnazija. Švietimo ministro 1934-09-19 įsakymu B/Nr.51 gimnazija pavadinta Biržų Pirmojo Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos vardo valdžios gimnazija.[3]

Švietimo ministro 1936-08-31 įsakymu B/Nr. 48 gimnazija nuo 1936-09-01 pavadinta Biržų Pirmojo Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos vardo valstybine gimnazija.[4]

Mokyklos veiklą reglamentavo 1919-10-01 Laikinieji įstatai aukštesniosioms bendrojo lavinimo Švietimo ministerijos mokykloms, 1925-04-23 Vidurinių ir aukštesniųjų mokyklų įstatymas, 1936-07-29 Vidurinių mokyklų įstatymas ir 1936-08-14 Vidurinėms ir aukštesniosioms mokykloms pertvarkyti nuostatai, kiti teisės aktai.

Švietimo ministro 1940-06-24 įsakymu B/Nr. 40 gimnazija pavadinta Biržų Juliaus Janonio valstybine gimnazija.[5]

Švietimo liaudies komisaro 1940-09-27 įsakymu B/Nr. 101[6] Biržų Juliaus Janonio valstybinė gimnazija nuo 1940-10-01 pavadinta Biržų vidurine mokykla.

Mokykla 1941–1944 m. buvo vadinama Biržų gimnazija.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Biržų Pirmojo Lietuvos Prezidento Antano Smetonos vardo valstybinė gimnazija buvo mišri bendrojo lavinimo mokymo įstaiga.

Nuo trečios klasės mokykla turėjo pasirinkti kryptį - bendrąją (dėstoma lotynų kalba) arba specialiąją (dėstoma fizika arba kiti specialūs dalykai). Specialūs dalykai gimnazijoje nebuvo dėstomi.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Panevėžio filialas 1969-06-13 perdavė archyvui 277 Biržų valstybinės gimnazijos bylas, įrašytas į apyrašą Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. 855 yra 1 apyrašas, 277 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1917–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Švietimo ministerijos ir Švietimo liaudies komisariato aplinkraščiai, pedagogų tarybos posėdžių, stojamųjų ir kt. egzaminų komisijų protokolai; susirašinėjimo mokyklos veiklos, finansų, karinio rengimo, inventoriaus įsigijimo klausimais dokumentai, mokyklos turto perdavimo – priėmimo aktai, buhalteriniai dokumentai; trimestrų žurnalai, atestatų ir pažymėjimų dublikatai, išstojusių iš gimnazijos mokinių dokumentai, tarnautojų asmens bylos ir atlyginimų išmokėjimo lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir svarbumą. Mokytojų ir tarnautojų bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 277 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1917–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Gintarė Jauniškienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F.855, ap. 1, b. 1, l. 3; b. 85, l. 30.
[2] LCVA, F. 391, ap. 2, b. 86, l. 38.
[3] LCVA, F. 391, ap. 8, b. 218, l. 40.
[4] LCVA, F. 391, ap. 8, b. 254, l. 61.
[5] LCVA, F. 391, ap. 8, b. 392, l. 195.
[6] LCVA, F. R-762, ap. 1, b. 146, l. 131.
  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-12 09:00