O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 907 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

UŽPALIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS FONDĄ NR. 907

2006-04-     Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Užpalių vidurinė mokykla (1921-09-01–1935-08-01)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Užpalių vidurinė mokykla įkurta 1921-09-01. Mokyklą įsteigė ir išlaikė Steigėjų komitetas. Nuo 1922-12-10 mokyklą išlaikė Užpalių valsčiaus savivaldybė, nuo 1923-01-01 - Švietimo ministerija.[1]

Mokyklos veiklą reglamentavo 1919-10-01 Laikinieji įstatai aukštesniosioms bendrojo lavinimo švietimo ministerijos mokykloms ir 1925-04-23 Vidurinių ir aukštesniųjų mokyklų įstatymas,[2] kiti teisės aktai. Vidurinės mokyklos buvo steigiamos ir uždaromos švietimo ministro įsakymu.

Švietimo ministro 1935-07-10 įsakymu B/Nr. 34 Užpalių vidurinė mokykla nuo 1935-08-01 uždaryta.[3]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Užpalių vidurinė mokykla buvo keturių klasių mišri bendrojo lavinimo mokymo įstaiga.

Į pirmą klasę be egzaminų buvo priimami vaikai iki 13 metų, baigę pradžios mokyklos ketverių metų kursą.

Užpalių vidurinėje mokykloje 1922/1923 mokslo metais buvo dėstoma buhalterija, fizika ir lotynų kalba, 1924/1925 m. m. - fizika ir komercija, 1926/1927 m. m. - fizika ir kooperacija, 1930/1931 m. m. - lotynų kalba.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Užpalių vidurinės mokyklos fondas Nr. 907 sudarytas 1973-12-26. Į apyrašą Nr. 1 įrašyti 123 apskaitos vienetai, perkelti iš pertvarkyto Švietimo ministerijos fondo Nr. 391 apyrašo Nr. 11.

Iš viso fonde Nr. 907 yra 1 apyrašas, 123 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921-1935 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Švietimo ministerijos aplinkraščiai; pedagogų tarybos, tėvų ir mokyklos steigimo komiteto posėdžių protokolai; mokslo baigimo pažymėjimų nuorašai; statistinės žinios apie mokinių skaičių, prašymai leisti laikyti stojamuosius egzaminus, atleisti nuo mokesčio už mokslą; klasių, trimestrų žurnalai; mokinių, tarnautojų, inventoriaus sąrašai, mokyklos turto perdavimo aktas, išlaidų bei pajamų apyskaitos ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 123 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1935 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Inga Švedaitė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 391, ap. 2, b. 1816, l. 23.
[2] Laikinosios Vyriausybės žinios, 1919 m., Nr. 12, l. 4 –5; Vyriausybės Žinios, 1925 m., Nr. 190 - 1289.
[3] LCVA, F. 391, ap. 4, b. 1441, l. 118.
  
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-12 09:11