O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 984 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŠILUVOS VIDURINĖS MOKYKLOS FONDĄ NR. 984

2006-02-      Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Šiluvos vidurinė mokykla (1920-08-27 – 1929-07-31)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Šiluvos vidurinė mokykla Raseinių apskrities savivaldybės iniciatyva ir padedant valsčiui buvo įsteigta 1920-08-27. Mokyklą išlaikė Švietimo ministerija.[1] Dokumentuose mokykla vadinama Šilavos vidurine mokykla.

Mokyklos veiklą reglamentavo 1919-10-01 Laikinieji įstatai aukštesniosioms bendrojo lavinimo švietimo ministerijos mokykloms ir 1925-04-23 Vidurinių ir aukštesniųjų mokyklų įstatymas,[2] kiti teisės aktai. Vidurinės mokyklos buvo steigiamos ir uždaromos švietimo ministro įsakymu.

Švietimo ministro 1929-08-01 įsakymu Nr. 84 Šiluvos vidurinė mokykla dėl mažo mokinių skaičiaus nuo 1929-08-01 uždaryta.[3]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Šiluvos vidurinė mokykla buvo keturių klasių mišri bendrojo lavinimo mokymo įstaiga.

Į pirmą klasę be egzaminų buvo priimami vaikai iki 13 metų, baigę pradžios mokyklos ketverių metų kursą. Nuo trečios klasės mokykla turėjo pasirinkti kryptį - bendrąją (su lotynų kalbos dėstymu) arba specialiąją (su fizika arba kitais specialiais dėstomaisiais dalykais). Mokyklos pasirinktą kryptį tvirtino švietimo ministras.

Šiluvos vidurinėje mokykloje buvo dėstoma vokiečių ir lotynų kalba, specialusis dalykas buvo buhalterija.

Vidurinėje mokykloje moksleiviai buvo ruošiami tęsti mokslą gimnazijos vyresnėse klasėse.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Šiluvos vidurinės mokyklos fondas Nr. 984 sudarytas 1973-12-24. Į apyrašą Nr. 1 įrašyti 64 apskaitos vienetai, perkelti iš pertvarkyto Švietimo ministerijos fondo Nr. 391 apyrašo Nr. 11.

Iš viso fonde Nr. 984 yra 1 apyrašas, 64 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920-1929 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Švietimo ministerijos aplinkraščiai, pedagogų tarybos posėdžių protokolai, mokslo baigimo pažymėjimų nuorašai, statistinės žinios apie mokinių skaičių ir sudėtį, dėstomų dalykų programos, mokinių prašymai laikyti stojamuosius egzaminus, tėvų ir mokinių prašymai atleisti nuo mokesčio už mokslą; klasių, trimestrų žurnalai, mokytojų ir mokinių sąrašai, mokytojų algų lapai ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 64 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1929 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Inga Švedaitė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 391, ap. 2, b. 1573, l. 21.
[2] Laikinosios Vyriausybės žinios, 1919 m., Nr. 12, l. 4 –5; Vyriausybės Žinios, 1925 m., Nr. 190 - 1289.
[3] LCVA, F. 391, ap. 2, b. 1579, l. 90.
  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-12 09:12