O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-1063 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS III VIDURINĖS MOKYKLOS FONDĄ NR. R-1063

2006-02-       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vilniaus III valstybinė berniukų gimnazija (1939-12-01 – 1940-09-30)

Vilniaus III vidurinė mokykla (1940-10-01 – 1941-09-01)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Švietimo ministro 1939-11-28 įsakymu Nr. 65 nuo 1939-12-01 įsteigta Vilniaus III valstybinė berniukų gimnazija lenkų dėstomąja kalba.[1] Gimnazija įsteigta vietoje buvusių A. Mickevičiaus ir J. Slovackio gimnazijų – licėjų.

Švietimo liaudies komisaro 1940-09-27 įsakymu Nr. 101 gimnazija nuo 1940-10-01 pavadinta Vilniaus III vidurine mokykla.[2]

Vilniaus miesto ir srities Švietimo valdytojo 1941-07-26 įsakymu Nr. 105 visos vidurinės mokyklos pavadintos gimnazijomis.[3]

Švietimo generalinio tarėjo 1941-09-01 įsakymu B/Nr. 10 Vilniaus III gimnazija nuo 1941-09-01 uždaryta.[4]

 

Sudarytojo funkcijos

 

III valstybinė berniukų gimnazija lenkų dėstomąja kalba buvo bendrojo lavinimo mokymo įstaiga.

Gimnazijos pirmoje klasėje buvo mokoma pagal Lietuvos mokyklų programas ir planus. Vyresnėse klasėse dauguma dalykų buvo dėstoma pagal Lenkijos mokyklų programas ir mokslo planus. Buvo panaikintas mokymas apie Lenkijos vidaus padėtį, karinis parengimas ir neprivalomi dalykai.

Nuo 1940/1941 mokslo metų Vilniaus III vidurinė mokykla buvo mišri bendrojo lavinimo mokymo įstaiga.[5]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Vilniaus III vidurinės mokyklos dokumentai 1952 m. perduoti archyvui. Dokumentų perdavimo akto nėra.

1952-03-12 sudaryti ir į apyrašą Nr. 1 įrašyti 754 apskaitos vienetai. Dokumentų sutvarkymo akto nėra.

1967-10-04 papildomai įrašyta 15 apskaitos vienetų, perkeltų iš fondo Nr.391.

Iš viso fonde Nr. R-1063 yra 1 apyrašas, 769 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų, lenkų kalbomis.

 

Veiklos ir personalo bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Švietimo ministerijos ir Švietimo liaudies komisariato tvarkomieji dokumentai; egzaminų komisijos ir pedagogų tarybos posėdžių protokolai; susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai; atestatų registracijos ir klasių žurnalai; mokinių ir mokytojų asmens bylos, mokinių dienynai, mokinių prašymai priimti į gimnaziją.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir svarbumą. Mokytojų ir mokinių asmens bylos ir prašymai priimti į gimnaziją įrašyti pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 769 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Liudmila Funikova

 


[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F.391, ap. 8, b. 392, l. 42.
[2] LCVA, F.R-762, ap. 1, b. 146, l.131.
[3] LCVA, F.R-1063, ap. 1, b. 4, l. 30.
[4] LCVA, F.R-629, ap. 2, b. 169, l. 34.
[5] LCVA, F.R-762, ap. 1, b. 147, l. 122.
  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-12 09:15