O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-858 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS VIDURINIŲ SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLŲ FONDĄ NR. R-858

2006-03-      Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Vilniaus nepilnoji vidurinė mokykla suaugusiems (1940-10-01–1941-07-16)

2. Vilniaus pilnoji vidurinė mokykla suaugusiems (1940-10-01–1941-07-16)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Švietimo liaudies komisaro 1940-10-01 įsakymu Nr. 19 nuo 1940-10-01 įsteigta Vilniaus nepilnoji vidurinė mokykla suaugusiems.

2. Švietimo liaudies komisaro 1940-10-01 įsakymu Nr. 19 nuo 1940-10-01 įsteigta Vilniaus pilnoji vidurinė mokykla suaugusiems. Fondo dokumentuose mokykla vadinama Vilniaus pilnoji vidurinė suaugusiųjų mokykla.[1]

Vilniaus miesto ir srities Švietimo valdytojo 1941-07-16 rašte nurodyta kad Vilniaus nepilnoji vidurinė mokykla suaugusiems sujungta su Vilniaus pilnąja vidurine suaugusiųjų mokykla ir pavadinta Vilniaus vidurine mokykla suaugusiems.[2]

 

Sudarytojų funkcijos

 

1. Vilniaus nepilnoji vidurinė mokykla suaugusiems buvo 6 metų suaugusiųjų švietimo įstaiga.

2. Vilniaus pilnoji vidurinė mokykla suaugusiems buvo 9 metų suaugusiųjų švietimo įstaiga.

Į suaugusiųjų vidurines mokyklas buvo priimami asmenys nuo 14 metų amžiaus. [3]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Vilniaus nepilnosios vidurinės suaugusiųjų mokyklos ir Vilniaus pilnosios vidurinės suaugusiųjų mokyklos dokumentai 1949 m. perduoti archyvui. Dokumentų perdavimo aktų nėra.

Apskaitos dokumentuose yra įrašas, kad 1952 m. Vilniaus pilnosios vidurinės suaugusiųjų mokyklos fondas sujungtas su Vilniaus nepilnosios vidurinės suaugusiųjų mokyklos fondu – sudarytas jungtinis Vilniaus vidurinių mokyklų suaugusiems fondas Nr. R-858 ir sudaryti 3 apyrašai, kuriuose buvo įrašyta 1319 apskaitos vienetų.

1965-12-10 fondas pertvarkytas: sutvarkius neaprašytus dokumentus į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyti 23 apskaitos vienetai ir 13 apskaitos vienetų, atkeltų iš apyrašo Nr. 3. Apyrašas Nr. 3 panaikintas. Į apyrašą Nr. 2 papildomai įrašyta 13 apskaitos vienetų atkeltų iš apyrašo Nr. 1. Pertvarkius fondą liko 2 apyrašai, kuriuose buvo įrašyti 1342 apskaitos vienetai: apyraše Nr. 1 buvo įrašyta 80, apyraše Nr. 2 - 1262 apskaitos vienetai. 1999 m. patikslintas fondo pavadinimas – fondas pavadintas Vilniaus vidurinės suaugusiųjų mokyklos.

Iš viso fonde Nr. R-858 yra 2 apyrašai, 1342 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fonde yra 1941 m. Vilniaus vidurinės mokyklos suaugusiems dokumentų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyta:

Vilniaus nepilnosios vidurinės suaugusiųjų mokyklos dokumentai: įsakymai personalo klausimais; egzaminų ir pedagogų tarybos posėdžių protokolai; Švietimo liaudies komisariato tvarkomieji dokumentai ir įsakymai personalo klausimais; susirašinėjimo veiklos ir personalo klausimais dokumentai; statistinės žinios apie mokinius, klasių ir trimestrų žurnalai, asmenų prašymai priimti į darbą.

Vilniaus pilnosios vidurinės suaugusiųjų mokyklos dokumentai: Švietimo liaudies komisariato tvarkomieji dokumentai; susirašinėjimo veiklos ir personalo klausimais dokumentai; egzaminų protokolai; asmenų prašymai priimti į darbą; pamokų ir pareigų paskirstymo lentelės, klasių žurnalai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal institucijas ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 80 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Personalo ir mokinių asmens bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Vilniaus nepilnosios vidurinės suaugusiųjų mokyklos ir Vilniaus pilnosios vidurinės suaugusiųjų mokyklos dokumentai: mokytojų ir mokinių asmens bylos, mokinių prašymai priimti į mokyklą, anketos, mokyklos baigimo pažymėjimai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 1262 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Liudmila Funikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F.R-762, ap. 1, b. 693, l. 21.
[2] LCVA, F.R-762, ap. 1, b. 344, l. 1; F.R-762, ap. 1, b. 167, l. 4.
[3] LCVA, F.R-762, ap.4, b. 347, l. 5.
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-12 09:01