O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-866 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS X VIDURINĖS MOKYKLOS FONDĄ NR. R-866

2006-02-       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vilniaus X valstybinė gimnazija (1940-09-01 – 1940-09-30)

Vilniaus X vidurinė mokykla (1940-10-01 – 1941-09-20)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Švietimo liaudies komisaro 1940-09-01 įsakymu Nr. 81 nuo 1940-09-01 įsteigta Vilniaus X valstybinė gimnazija lenkų dėstomąja kalba.[1]

Švietimo liaudies komisaro 1940-09-27 įsakymu Nr. 101 gimnazija nuo 1940-10-01 pavadinta Vilniaus X vidurine mokykla.[2]

Vilniaus miesto ir srities Švietimo valdytojo 1941-07-26 įsakymu Nr. 105 visos vidurinės mokyklos pavadintos gimnazijomis.[3]

Švietimo generalinio tarėjo 1941-09-20 įsakymu B/Nr. 16 Vilniaus X gimnazija buvo uždaryta.[4]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Vilniaus X vidurinė mokykla buvo mišri bendrojo lavinimo mokymo įstaiga.[5]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Vilniaus X vidurinės mokyklos dokumentai 1949 m. perduoti archyvui. Dokumentų perdavimo akto nėra.

1952 m. sudarytas ir į apyrašus Nr. 1 ir Nr. 2 įrašytas 361 apskaitos vienetas (į apyrašą Nr. 1 įrašyti 343, į apyrašą Nr. 2 – 18 apskaitos vienetų). Dokumentų sutvarkymo akto nėra.

Iš viso fonde Nr. R-866 yra 2 apyrašai, 361 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų, lenkų kalbomis.

 

Veiklos ir mokinių asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Švietimo liaudies komisariato tvarkomieji dokumentai, mokyklos direktoriaus įsakymai personalo ir mokinių klausimais; pedagogų tarybos posėdžių protokolai, darbo ataskaitos; susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai; atestatų, pažymėjimų registracijos ir klasių bei trimestrų žurnalai; mokinių prašymai priimti į mokyklą ir asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų svarbumą. Mokinių asmens bylos ir prašymai priimti į mokyklą įrašyti pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 343 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Personalo ir mokinių asmens bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti prašymai priimti į darbą, anketos, tarnybos lapai, mokinių prašymai priimti į mokyklą, atleisti nuo egzaminų, mokinių sąrašai, mokyklos septynių klasių kurso baigimo pažymėjimai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją. Mokyklos baigimo pažymėjimai įrašyti pagal mokinių pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyta 18 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Liudmila Funikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau- LCVA), F.R-762, ap. 4, b. 59 a, l. 212.
[2] LCVA, F.R-762, ap. 1, b. 146, l. 132.
[3] LCVA, F.R-1063, ap. 1, b. 4, l. 30.
[4] LCVA, F.R-629, ap. 2, b. 169, l. 49.
[5] LCVA, F.R-762, ap. 1, b. 147, l. 122.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-12 09:07