O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-867 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS XI VIDURINĖS MOKYKLOS FONDĄ NR. R-867

2006-02-        Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vilniaus XI valstybinė gimnazija (1940-09-01 – 1940-09-30)

Vilniaus XI vidurinė mokykla (1940-10-01 – 1941-09-20)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Švietimo liaudies komisaro 1940-09-09 įsakymu Nr. 84 nuo 1940-09-01 įsteigta Vilniaus XI valstybinė gimnazija lenkų dėstomąja kalba.[1]

Švietimo liaudies komisaro 1940-09-27 įsakymu Nr. 101 gimnazija nuo 1940-10-01 pavadinta Vilniaus XI vidurine mokykla.[2]

Vilniaus miesto ir srities Švietimo valdytojo 1941-07-26 įsakymu Nr. 105 visos vidurinės mokyklos pavadintos gimnazijomis.[3]

Švietimo generalinio tarėjo 1941-09-20 įsakymu B/Nr. 16 Vilniaus XI gimnazija buvo uždaryta.[4]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Vilniaus XI vidurinė mokykla buvo mišri bendrojo lavinimo mokymo įstaiga.[5]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Vilniaus XI vidurinės mokyklos 99 neaprašytos bylos 1949 m. perduotos archyvui. 1952-02-29 archyvui perduota 214 bylų, įrašytų apyraše Nr. 1. Dokumentų perdavimo aktų nėra.

1952-03-13 sudaryta ir į naują apyrašą Nr. 1 įrašyta 313 apskaitos vienetų. Dokumentų sutvarkymo akto nėra.

1952-11-10 archyvui perduota 114 Vilniaus XI vidurinės mokyklos neaprašytų bylų. 1952-11-13 sudaryta ir į apyrašą Nr. 2 įrašyta 114 apskaitos vienetų. Dokumentų sutvarkymo akto nėra.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1961 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyti 3 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. R-867 yra 2 apyrašai, 430 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, lenkų kalbomis.

 

Veiklos, personalo ir mokinių asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti egzaminų komisijos ir pedagogų tarybos posėdžių protokolai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, turto perdavimo – perėmimo aktai, trimestrų žurnalai, mokinių ir mokytojų asmens bylos, mokinių prašymai priimti į mokyklą, mokytojų sąrašai, išlaidų sąmatos, mokyklos septynių klasių kurso baigimo pažymėjimai..

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją. Mokytojų ir mokinių asmens bylos, mokinių prašymai priimti į mokyklą ir mokyklos baigimo pažymėjimai įrašyti pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 316 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Mokinių asmens bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos mokinių asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal mokinių pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyta 114 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Liudmila Funikova

 


[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau- LCVA), F.R-762, ap. 4, b. 59 a, l. 209.
[2] LCVA, F.R-762, ap. 1, b. 146, l. 132.
[3] LCVA, F.R-1063, ap. 1, b. 4, l. 30.
[4] LCVA, F.R-629, ap. 2, b. 169, l. 49.
[5] LCVA, F.R-762, ap. 1, b. 147, l. 122.
 
 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS XI VIDURINĖS MOKYKLOS FONDO NR. R-867 PAPILDYMĄ

2011-04- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Vilniaus XI vidurinės mokyklos fondą Nr. R-867 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2006-02-28 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-98/1.

Pasikeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

2011 m. Lietuvos centriniame valstybės archyve buvo rasta 1 neaprašyta Vilniaus XI vidurinės mokyklos byla. 2011 m. balandžio mėn. aprašius bylą, ji įrašyta į apyrašo Nr. 1 tęsinį. Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m.

Iš viso fonde Nr. R-867 yra 2 apyrašai, 431 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m.

 

Veiklos, personalo ir mokinių asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašo tęsinį įrašytos mokymo programos ir žinios apie mokinių skaičių bei jų pažangumą.

Į apyrašo tęsinį įrašytas 1 apskaitos vienetas, dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, lenkų kalbomis.

Iš viso fondo Nr. R-867 apyraše Nr. 1 įrašyta 317 apskaitos vienetų.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova

  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-12 09:08