O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-240 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

CHEMIJOS PRAMONĖS VALDYBOS PRIE LIETUVOS TSR MINISTRŲ TARYBOS FONDĄ NR. R-240

2009-02- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos Chemijos pramonės valdyba (1960-10-11–1965-10-19)

Chemijos pramonės valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos (1965-10-20–1970-09-01)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos 1960-10-11 nutarimu Nr. 227 „Dėl Chemijos pramonės valdybos organizavimo“ įsteigta Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos Chemijos pramonės valdyba.1

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos ir Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto 1965-10-20 nutarimu Nr. 466 „Dėl pramonės valdymo gerinimo“ Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos Chemijos pramonės valdybos pagrindu buvo įsteigta sąjunginė-respublikinė Chemijos pramonės valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos.2 Valdyba buvo pavaldi Lietuvos TSR Ministrų Tarybai ir TSRS chemijos pramonės ministerijai.

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1970-08-25 nutarimu Nr. 304 „Dėl įmonių ir organizacijų perdavimo TSRS chemijos pramonės ministerijos žinion“ nuo 1970-09-01 Chemijos pramonės valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos buvo panaikinta.3

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos Chemijos pramonės valdyba, Chemijos pramonės valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos vadovavo chemijos pramonės įmonių veiklai.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1977-01-06 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Cheminių liaudies vartojamų prekių gamybos firmos „Lietuvos buitinė chemija“ perėmė 891 Chemijos pramonės valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos bylą, įrašytą apyrašuose Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3.

Iš viso fonde Nr. R-240 yra 3 apyrašai, 891 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1960–1970 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti TSRS chemijos pramonės ministerijos tvarkomieji dokumentai, valdybos viršininko įsakymai veiklos klausimais, Meno tarybos ir Techninės-ekonominės tarybos posėdžių protokolai, pavaldžių įmonių gamybos, finansų ir ūkinės veiklos planai, planų įvykdymo metų ataskaitos, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, kolektyvinės sutartys, naujos technikos įdiegimo, racionalizacijos ir išradimų bei kapitalinės statybos dokumentai, žinios apie personalą, valdybos etatų sąrašai ir sąmatos, metų balansai, įmonių priėmimo-perdavimo ir sujungimo dokumentai, medžiagų, vandens, kuro ir elektros energijos sunaudojimo normos, profsąjungos komiteto veiklos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal valdybos struktūrinius padalinius ir dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 703 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1960–1970 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Personalo bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti valdybos viršininko įsakymai personalo klausimais, algų žiniaraščiai, tarnautojų ir darbininkų asmens sąskaitos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 33 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1960–1970 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Darbuotojų asmens bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos valdybos darbuotojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 155 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1960–1970 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA)F. R-240, ap. 1, b. 1, l. 1.

2 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 812, l. 165.

3 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 1005, l. 185.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-29 15:48