O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 348 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PRIEŠLĖKTUVINĖS IR PRIEŠDUJINĖS APSAUGOS LYGOS VILNIAUS VAIVADIJOS APYGARDOS FONDĄ NR. 348

2005-10        Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Priešlėktuvinės ir priešdujinės apsaugos lygos Vilniaus vaivadijos komitetas (Wileński Wojewódzki Komitet Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej) (1928-04-23 –1934 m.)

Priešlėktuvinės ir priešdujinės apsaugos lygos Vilniaus vaivadijos apygarda (Wileński Wojewódzki Okręg Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej) (1934 m.-1939 m. spalio - lapkričio mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Priešlėktuvinės ir priešdujinės apsaugos lygos (toliau – PPAL) Vilniaus vaivadijos komitetas pradėjo veiklą 1928-02-14, susijungus Priešlėktuvinės apsaugos lygos Vilniaus vaivadijos komitetui ir Priešdujinės apsaugos sąjungos Vilniaus vaivadijos skyriui.[1] Draugijų ir sąjungų registre komitetas įregistruotas 1928-04-23 (reg. Nr. 785).[2]

Nuo 1934 m. dokumentuose naudojamas organizacijos pavadinimas „Priešlėktuvinės ir priešdujinės apsaugos lygos Vilniaus vaivadijos apygarda“. Tiksli pavadinimo pasikeitimo data nenustatyta. Dokumentas, kuriuo remiantis pakeistas pavadinimas, ir organizacijos įstatai nerasti.

PPAL Vilniaus vaivadijos apygarda buvo PPAL, veikusios visoje Lenkijos Respublikos teritorijoje ir nuo 1934-01-20 turėjusios aukščiausiojo naudingumo statusą, padalinys. Apygardos padaliniai buvo apskričių (miestų) apylinkės (obwód) ir vietiniai rateliai. Apygardą valdė bendras susirinkimas, valdyba bei Revizijos komisija.

PPAL Vilniaus vaivadijos apygarda buvo likviduota 1939 m. spalio – lapkričio mėn.[3]Tiksli likvidavimo data nenustatyta.

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Svarbiausios PPAL Vilniaus vaivadijos apygardos veiklos sritys buvo gyventojų ruošimas priešlėktuvinei ir priešdujinei apsaugai bei aviacijos vystymo propagavimas.

Apygarda bendradarbiavo su valdžia rengiant priešlėktuvinės ir priešdujinės apsaugos planus, organizavo gyventojų apmokymus, priešdujinės apsaugos kursus, dezinfekavimo ir kitų tarnybų kvalifikacijos kėlimo stovyklas, rūpinosi gyventojų ir įstaigų aprūpinimu priešlėktuvinės ir priešdujinės apsaugos priemonėmis. Rėmė aviaciją ir aviacijos sportą: nuomavo iš Vilniaus miesto magistrato aerodromą Kirtimuose ir rūpinosi jo priežiūra, skyrė stipendijas mokytis aviacijos specialybių aukštosiose mokyklose, kuravo gimnazijose ir mokyklose veikusius aviacinio modeliavimo būrelius, rengė kursus modeliavimo instruktoriams, išlaikė sklandymo mokyklą Grigiškėse, finansavo sklandytuvų ir parašiutų sporto instruktorių rengimą, dalinai finansavo Vilniaus aerologinę stotį. Organizavo aukų rinkimą, paskaitas, publikavo straipsnius, platino literatūrą. 1936 m. įkūrė Propagandos centrą, kuriame buvo parduodami PPAL leidiniai, priimami užsakymai priešlėktuvinės ir priešdujinės apsaugos inventoriui.[4]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Priešlėktuvinės ir priešdujinės apsaugos lygos Vilniaus vaivadijos apygardos dokumentų perdavimo LTSR centiniam valstybiniam archyvui data nenustatyta, perdavimo – perėmimo akto fondo byloje nėra.

1964 m. rasti neaprašyti Priešlėktuvinės ir priešdujinės apsaugos lygos Vilniaus vaivadijos apygardos dokumentai – 1 saugojimo vienetas ir 10 kg pabirų. Sutvarkius dokumentus, 1965 m. sudarytas fondas Nr. 348, į kurio apyrašą Nr. 1 įrašyta 12 apskaitos vienetų. 1980 m. į apyrašą papildomai įrašyti 8 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 348 yra 1 apyrašas, 20 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1931–1939 m. Dokumentai lenkų kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyta: PPAL Vilniaus vaivadijos komiteto, PPAL Vilniaus miesto apylinkės, PPAL ratelių, moksleivių ruošimo priešdujinei apsaugai ataskaitos, priešlėktuvinės apsaugos priemonių taikos metu Vilniaus apygardos mokyklų kuratorijoje ir kuratorijos III rajono mokyklose planas, Vilniaus pradžios mokyklos Nr. 6 PPAL ratelio nuostatai, susirašinėjimo įrenginių, statybinių medžiagų, pirotechnikos, spaudinių įgijimo klausimais dokumentai, priešlėktuvinės, priešdujinės ir priešgaisrinės apsaugos priemones, pirotechniką gaminančių firmų komerciniai pasiūlymai, oro balionėlių leidimo konkurso, įrenginių, dujokaukių ir kito inventoriaus perdavimo naudotis protokolai, kandidatų lankyti priešdujinės apsaugos kursus bei juos baigusių asmenų, nario mokesčio mokėtojų, asmenų, pasirašiusių valstybinės paskolos lakštus, aukotojų, nuo lėktuvų atakų saugotinų objektų sąrašai, PPAL Vilniaus apygardos balansai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose - pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso F. 348 apyraše Nr. 1 įrašyta 20 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1931–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau LCVA), f. 53, ap. 23, b. 1723, l. 309.
[2] Ten pat, l. 305.
[3] LCVA, f. 401, ap. 2, b. 520.
[4] Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 1932, Nr.94-808, LCVA, f. 53, ap. 23, b. 2365, l. 17 a.p., f. 348, ap. 1, b. 14; f. 53, ap .23, b. 1733; f. 51, ap. 2a, b. 132.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-09 13:33