O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-604 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR CIVILINĖS GYNYBOS ŠTABO FONDĄ NR. R-604

2008-02-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vietinės priešlėktuvinės gynybos štabas (1957-03-16–1961 m.)

Lietuvos TSR civilinės gynybos štabas (1961 m.–1978 m. liepos mėn.)

Lietuvos TSR civilinės gynybos valdyba prie Lietuvos TSR karinio komisariato (1978 m. liepos mėn.–1983-08-31)

Lietuvos TSR civilinės gynybos štabas (1983-09-01–1990-03-13)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR vidaus reikalų ministro 1957-03-16 įsakymu Nr. 008 „Dėl vietinės priešlėktuvinės gynybos Lietuvos TSR vidaus reikalų ministerijos sistemoje organizavimo“ įsteigtas Vietinės priešlėktuvinės gynybos štabas.[1]

1960 m. Vietinės priešlėktuvinės gynybos štabas tapo pavaldus TSRS gynybos ministerijai.

1961 m. Vietinė priešlėktuvinė gynyba buvo reorganizuota į Civilinę gynybą. Vietinės priešlėktuvinės gynybos štabas buvo pavadintas Lietuvos TSR civilinės gynybos štabu.

1978 m. liepos mėn. Lietuvos TSR civilinės gynybos štabas reorganizuotas į Lietuvos TSR civilinės gynybos valdybą prie Lietuvos TSR karinio komisariato.[2]

1983-09-01 Lietuvos TSR civilinės gynybos valdyba prie Lietuvos TSR karinio komisariato vėl buvo reorganizuota į Lietuvos TSR civilinės gynybos štabą.[3]

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1990-03-13 nutarimu Nr. I-18 „Dėl Lietuvos teritorijoje esančių sąjunginio ir sąjunginio - respublikinio pavaldumo įmonių, įstaigų ir organizacijų statuso“ visos Lietuvos teritorijoje esančios sąjunginio ir sąjunginio - respublikinio pavaldumo valstybinės įmonės, įstaigos ir organizacijos perėjo Lietuvos Respublikos jurisdikcijai.[4]

Lietuvos TSR civilinės gynybos štabas pavadintas Lietuvos Respublikos civilinės gynybos štabu.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991-09-18 nutarimu Nr. 387 Lietuvos Respublikos civilinės gynybos štabas buvo likviduotas.[5]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Vietinės priešlėktuvinės gynybos štabas kontroliavo priešlėktuvinę gynybą, priešlėktuvinės gynybos objektų statybą ir jų būklę, rūpinosi priešlėktuvinės gynybos sistemos tobulinimu.

Civilinė gynyba buvo organizuota teritoriniu gamybiniu (šakiniu) principu.

Lietuvos TSR civilinės gynybos valdyba prie Lietuvos TSR karinio komisariato, Lietuvos TSR civilinės gynybos štabas vadovavo ir koordinavo teritorinių ir gamybinių civilinės gynybos įstaigų veiklą, siekiant apsaugoti gyventojus, sumažinti liaudies ūkio nuostolius avarijų, katastrofų, gaivalinių nelaimių, šiuolaikinių ginklų panaudojimo atvejais, organizavo gelbėjimo ir kitus darbus nukentėjusiuose rajonuose.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1998-01-26 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos Civilinės saugos departamento perėmė 540 Lietuvos TSR civilinės gynybos štabo 1957–1991 m. bylų, įrašytų apyrašuose Nr. 1 ir Nr. 2.

Iš viso fonde Nr. R-604 yra 2 apyrašai, 540 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1957–1991 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis.

Fonde yra Lietuvos Respublikos civilinės gynybos štabo 1990–1991 m.dokumentų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti štabo veiklos įsakymai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, metų ataskaitos apie sanitarinę būklę Lietuvoje, praktinio mokymo organizavimo dokumentai, štabo ūkinės finansinės veiklos patikrinimo aktai, štabo racionalizatorių ir išradėjų veiklos dokumentai, chemijos laboratorijos Nemenčinėje ir civilinės gynybos ryšių sistemos objekto „Signalas“ statybos dokumentai, įmonių, įstaigų ir organizacijų paraiškos ir ataskaitos dėl topografinių žemėlapių sudarymo, rajonų civilinės gynybos štabų operatyvinės veiklos ataskaitos, štabo veiklos įsakymų registracijos žurnalai, etatų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 186 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1962–1991 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti TSRS civilinės gynybos viršininko tvarkomieji dokumentai, štabo veiklos įsakymai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, civilinės gynybos medicininės apsaugos, materialinio aprūpinimo, pasiruošimo ir kompleksinio mobilizacijos mokymo, valdymo, perspėjimo bei ryšių ir kiti planai, Lietuvos miestų planai, miestų ir rajonų civilinės gynybos štabų ataskaitos ir pranešimai apie slėptuvių statybą, etatų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 354 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1957–1991 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. R-604, ap. 2, b. 1, l. 1.
[2] LCVA. F. R-604, ap. 1, b. 36, l. 1.
[3] LCVA. F. R-604, ap. 1, b. 36, l. 13.
[4] Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1990-03-20, Nr. 9, psl. 316.
[5] Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1991-10-10, Nr. 28, psl. 1374.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-09 13:32