O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1205 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS VAIVADIJOS NEDARBO REIKALŲ KOMITETO FONDĄ NR. 1205

2005-12- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vilniaus vaivadijos nedarbo reikalų komitetas (Wojewódzki Komitet do Spraw Bezrobocia w Wilnie) (1931-07-16–1933 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vilniaus vaivadijos nedarbo reikalų komitetas pradėjo veiklą 1931-07-16. Veikė pagal nuostatus, patvirtintus Vyriausiojo nedarbo reikalų komiteto Varšuvoje, atsiskaitė jam už savo veiklą. [1]

Komitetą valdė plenarinis susirinkimas (Plenarne Zebranie), vykdomasis skyrius (Wydział Wykonawczy), revizijos komisija. Komitetas veikė Vilniaus vaivadijos teritorijoje, jam vadovavo Vilniaus vaivada. Komitetas turėjo teritorinius skyrius vaivadijos apskrityse, valsčiuose bei Vilniaus mieste. [2]

Komitetas veikė iki 1933 m. [3] Tiksli komiteto veiklos pabaigos data nenustatyta.

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Vilniaus vaivadijos nedarbo reikalų komitetą sudarė garbės prezidiumas, vaivados pakviesti būti komiteto nariais įžymūs valstybės veikėjai, visuomeninių organizacijų, profesinių sąjungų, valstybinių įstaigų, inteligentijos atstovai, verslininkai bei teritorinių komitetų atstovai.

Komitetas bendradarbiavo su valstybinėmis įstaigomis, savivaldos institucijomis bei visuomeninėmis organizacijomis teikiant pagalbą bedarbiams žiemos metu, tarpininkavo įdarbinant bedarbius, organizavo paramos akcijas, nemokamą maitinimą, pinigų, maisto produktų, kuro, drabužių rinkimą bei skirstymą ir kt. [4]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Tiksli Vilniaus vaivadijos nedarbo reikalų komiteto dokumentų perdavimo Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui data nenustatyta. Dokumentų perėmimo akto fondo byloje nėra.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1965 m. sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 7 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 1205 yra 1 apyrašas, 7 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1931–1932 m. Dokumentai lenkų kalba.

Vilniaus vaivadijos nedarbo reikalų komiteto 1931–1932 m. veiklos bylų yra Vilniaus vaivadijos pilietinio žiemos pagalbos bedarbiams komiteto fonde Nr. 364.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti susirašinėjimo įdarbinimo klausimais dokumentai, bedarbių prašymai padėti įsidarbinti ir skirti pašalpas, bedarbių sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos chronologine tvarka.

Iš viso fondo Nr. 1205 apyraše Nr. 1 įrašyti 7 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1931–1932 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Elžbieta Šimelevičienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA), F. 364, ap. 1, b. 2, l. 15, 39.

[2] LCVA, F. 364, ap. 1, b. 2, l. 16 - 19.

[3] Ten pat, F. 53, ap. 23, b. 2491, l. 34.

[4] Ten pat, F. 364, ap. 1, b. 2, l. 16 - 17, 40 - 41.

  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 11:08