O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 156 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VALSTYBINĖS ĮDARBINIMO TARPININKAVIMO ĮSTAIGOS VILNIUJE FONDĄ NR. 156

2006-07- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Valstybinė įdarbinimo tarpininkavimo įstaiga Vilniuje (Państwowy Urząd Pośrednictwa Pracy w Wilnie) (1921-08-01–1934-03-26)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Valstybinė įdarbinimo tarpininkavimo įstaiga Vilniuje įsteigta Vidurio Lietuvos Vyriausiojo Kariuomenės Vado 1921-06-20 dekretu Nr. 269 apie valstybinių įdarbinimo tarpininkavimo ir išeivių globos įstaigų organizavimą. Veiklą pradėjo 1921-08-01.[1] Įstaiga buvo pavaldi Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Darbo, susisiekimo ir viešųjų darbų departamentui.[2]

Nuo 1922-06-13 įstaiga pavaldi Vyriausybės delegato Vilniaus žemei įstaigos Darbo ir socialinės rūpybos skyriui,[3] nuo 1925-12-22 – Vilniaus vaivadijos valdybos Darbo ir socialinės rūpybos skyriui. Įstaigos veiklą prižiūrėjo Darbo ir socialinės rūpybos ministerija.

Įstaiga veikė nuo 1921 m. - visoje Vidurio Lietuvos teritorijoje, nuo 1922 m. – Vilniaus mieste, Vilniaus, Ašmenos, Švenčionių, Trakų, Breslaujos, Dysnos, Dunilovo, Vileikos apskrityse, nuo 1933 m. – Vilniaus mieste, Ašmenos, Švenčionių, Breslaujos, Dysnos, Vilniaus-Trakų, Vileikos, Pastovių, Maladečinos apskrityse.

Valstybinės įdarbinimo tarpininkavimo įstaigos veiklą reglamentavo Lenkijos valstybės Viršininko 1919-01-27 dekretas, Vidurio Lietuvos Vyriausiojo kariuomenės vado 1921-06-20 dekretas Nr. 269 apie valstybinių įdarbinimo tarpininkavimo ir išeivių globos įstaigų organizavimą, kiti teisės aktai.

Remiantis Lenkijos Respublikos socialinės rūpybos ministro 1934-03-15 potvarkiu, Valstybinė įdarbinimo tarpininkavimo įstaiga Vilniuje 1934-03-26 likviduota, jos funkcijas perėmė Nedarbo fondo Vilniaus apygardos valdyba.[4]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Valstybinė įdarbinimo tarpininkavimo įstaiga Vilniuje tarpininkavo ieškantiems darbo šalyje ir užsienyje, konsultavo juos pasirenkant arba keičiant profesiją, teikė informaciją apie darbo sąlygas šalyje ir užsienyje, kontroliavo sutarčių tarp užsienio darbdavių ir sezoninių darbininkų sudarymą, tarpininkavo skiriant darbininkams lėšas kelionei bei keičiant pinigus, rėmė reemigraciją, rinko ir teikė statistines žinias apie darbo rinką, darbininkų judėjimą.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Valstybinės įdarbinimo tarpininkavimo įstaigos Vilniuje dokumentų perdavimo LTSR centriniam valstybiniam archyvui data nenustatyta. Dokumentų perdavimo akto fondo byloje nėra.

1949-11-20 į apskaitos dokumentus buvo įrašyta 60 Valstybinės įdarbinimo tarpininkavimo įstaigos Vilniuje neaprašytų bylų, 1950-11-20 – 940 neaprašytų bylų.

1952-12-16 į apskaitos dokumentus įrašytas apyrašas Nr. 1, 362 apskaitos vienetai.

1965 m. papildomai įrašyti 46 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 156 yra 1 apyrašas, 408 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1922–1934 m. Dokumentai lenkų, prancūzų, latvių, rusų, anglų, vokiečių kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai; įstaigos veiklos ataskaitos, pranešimai apie laisvas darbo vietas; įstaigų ir įmonių pranešimai apie įdarbintus ir atleistus iš darbo asmenis; statistinės žinios apie darbo rinką, bedarbius, įdarbintus, išvykusius sezoniniams darbams į užsienį, emigravusius šalies gyventojus; susirašinėjimo emigracijos į Prancūziją, Kanadą, Rusiją ir kt. šalis, išvykimo sezoniniams žemės ūkio darbams į Latviją, invalidų įdarbinimo klausimais dokumentai; Malvinos Baginskos įdarbinimo tarpininkavimo biuro veiklos stebėjimo bylos; sezoninių žemės ūkio darbininkų darbo sutartys, darbdavių, bedarbių, emigrantų, sezoninių darbininkų sąrašai ir registracijos knygos; prašymai įdarbinti, suteikti bedarbystės pašalpą; kasos knygos.

Apyrašas iš dalies suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą, įstaigų ir įmonių pranešimų bylos - pagal įmonių pavadinimus ir savininkų pavardes abėcėlės tvarka, darbo sutarčių bylos - pagal darbininkų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 156 apyraše Nr. 1 įrašyti 408 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1922–1934 m. Dokumentai lenkų, prancūzų, latvių, rusų, anglų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Edita Motiejūnienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. 51, ap. 15, b. 2577, l. 38.

[2] Dziennik Ustaw Tymczsowej Komisji Rządzącej (toliau -  DU TKR), 1921, Nr. 23 (33), psl. 275.

[3] LCVA. F. 51, ap. 15, b. 2577, l. 121.

[4] LCVA. F. 156, ap. 1, b. 3, l. 1.

 
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 10:53